Search results

 1. 1.
  0350095 - ÚGN 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta - Doležalová, Hana - Hrubešová, E. … Total 6 authors
  Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách.
  [Study of Seismic Impacts in Surroundings of Seismic Station Depending on Local Geological Conditions.]
  Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, Montanex, a.s, 2010. 126 s. Documenta Geonica, 2010/2. ISBN 978-80-7225-339-5
  R&D Projects: GA ČR GA105/07/0878
  Grant - others:GA Mšk(CZ) 1M0579
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : mining induced seismicity * local geology * subsidence area
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0190184

             
   
   
 2. 2.
  0313258 - ÚGN 2009 RIV CZ cze B - Monography
  Žůrek, P. - Kořínek, R. - Kaláb, Zdeněk - Hrubešová, E. - Knejzlík, Jaromír - Daněk, T. - Kukutsch, Radovan - Michalčík, P. - Lednická, Markéta - Rambouský, Zdeněk
  Historický Důl Jeroným v Čisté.
  [Medieval Mine Jeroným in Čistá.]
  1. - Ostrava: Ediční středisko VŠB TU Ostrava, 2008. 82 s. ISBN 978-80-248-1757-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Medieval Mine Jeroným * stability of underground spaces * monitoring
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164134

             
   
   
 3. 3.
  0313255 - ÚGN 2009 CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk
  Seizmická měření v geotechnice.
  [Seismic Measurement in Geotechnice.]
  Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2008. 125 s. ISBN 978-80-248-1796-5
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA105/05/2712; GA ČR(CZ) GA105/06/0068; GA ČBÚ(CZ) AACBU38-05
  Program: GA; GA; AA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : geotechnics * seismic methods * seismological measurement
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164132

             
   
   
 4. 4.
  0183191 - UGN-S 20033060 RIV CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk
  Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce.
  [Seismic vibrations induced by quarry blasts at Chomutov Region. Short version of the inaugural dissertation.]
  Ostrava: VŠBTU, 2003. 36 s. Vědecké publikace fakulty stavební. ISBN 80-248-0235-X. ISSN 1213-7456
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : natural and technical seismicity
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079705

             
   
   
 5. 5.
  0092133 - ÚFA 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Brázdil, R. - Březina, L. - Dobrovolný, P. - Dubrovský, Martin - Halásová, O. - Hostýnek, J. - Chromá, K. - Janderková, J. - Kaláb, Zdeněk - Keprtová, K. - Kirchner, Karel - Kotyza, O. - Krejčí, O. - Kunc, J. - Lacina, Jan - Lepka, Z. - Létal, A. - Macková, J. - Máčka, Z. - Mulíček, O. - Roštínský, Pavel - Řehánek, T. - Seidenglanz, D. - Semerádová, Daniela - Sokol, Zbyněk - Soukalová, E. - Štekl, Josef - Trnka, M. - Valášek, H. - Věžník, A. - Voženílek, V. - Žalud, Z.
  Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku.
  [Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia.]
  Brno: Masarykova univerzita: Praha: Český hydrometeorologický ústav: Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2007. 431 s. ISBN 978-80-210-4173-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : meteorological extremes * hydrological extremes * geomorfological extremes
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152538

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.