Search results

 1. 1.
  0475512 - GLÚ 2018 CZ cze V - Research Report
  Žák, Karel - Fatka, O. - Laibl, L. - Mikuláš, Radek
  Revize stavu paleontologických a geomorfologických lokalit na území CHKO Brdy.
  Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017. 168 s.
  Keywords : palaeontology * geomorphology * nature protection
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0272202
   
   
 2. 2.
  0422463 - GLÚ 2014 CZ cze V - Research Report
  Cílek, Václav - Adamovič, Jiří - Breiter, Karel - Prokop Brokešová, J. - Kuchovský, T. - Mikuláš, Radek
  Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín.
  Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2013. 18 s.
  Keywords : nuclear safery * hydrogeology * neotectonics * seismic
  Subject RIV: JF - Nuclear Energetics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0228620
   
   
 3. 3.
  0386444 - GLÚ 2013 CZ cze V - Research Report
  Žák, Karel - Mikuláš, Radek - Bosák, Pavel
  Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy.
  Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012. 79 s.
  Keywords : nature protection * geology * palaeontology * geomorphology
  Subject RIV: DO - Wilderness Conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215743
   
   
 4. 4.
  0368615 - GLÚ 2012 CZ cze V - Research Report
  Cílek, Václav - Mikuláš, Radek - Adamovič, Jiří - Breiter, Karel - Havlín-Nováková, D.
  Doporučení pro zpracování kapitoly 2 Zadávací bezpečnostní zprávy jaderných elektráren c ČR.
  Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2011. 23 s.
  Keywords : nuclear safety * nuclear energy * environment
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0202910
   
   
 5. 5.
  0368614 - GLÚ 2012 CZ cze V - Research Report
  Cílek, Václav - Mikuláš, Radek - Adamovič, Jiří - Breiter, Karel - Havlín-Nováková, D.
  Návrh bezpečnostních kritérií pro umísťování nových jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii JE Fukušima 2.
  Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2011. 16 s.
  Keywords : nuclear energy * nuclear safety * environment
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0202909
   
   
 6. 6.
  0365871 - GLÚ 2012 CZ cze V - Research Report
  Mikuláš, Radek
  Ichnologická dokumentace, interpretace ichnofosilií a ichnostavby karbonských sedimentů ve vrtu SM-1 Smita : závěrečná zpráva.
  Praha: Česká geologická služba, 2010. 25 s.
  Keywords : ichnofossils * ichnofabric * Carboniferous
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0201014
   
   
 7. 7.
  0084607 - GLÚ 2008 CZ cze V - Research Report
  Žák, Karel - Bosák, Pavel - Cílek, Václav - Mikuláš, Radek
  Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně.
  [Open-air exhibition of rock types in Všeradice - proposal of the scientific scope.]
  Praha: Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 18 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : rock type exhibition * Barrandian Area * popularization of science
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0147328
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.