Search results

 1. 1.
  0581642 - ÚT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Fiala, Petr - Luxa, Martin - Vácha, P. - Fürst, J. - Rytych, Pavel - Klimko, M. - Synáč, J.
  Turbínová mříž.
  [Turbine Cascade.]
  Internal code: INV23-055 ; 2023
  Technical parameters: kuželový řez oběžného lopatkování, subsonická výstupní rychlost
  Economic parameters: zvýšení účinnosti přeměny energie v plynových turbínách, zvýšení životnosti strojů a bezpečnosti jaderných zařízení
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK03030121
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : turbine cascade * turbine under off-design condition * transonic flow
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0350452
   
   
 2. 2.
  0548682 - ÚT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Škach, R. - Fiala, Petr - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Prismatická profilová mříž pro transsonická proudová pole s vyššími rychlostmi proudu.
  [Prismatic profile cascade for transonic flow fileds with higher velocity of the flow.]
  Internal code: INV 21-054 ; 2021
  Technical parameters: patní řez turbínového oběžného lopatkování, supersonická výstupní rychlost
  Economic parameters: zvýšení účinnosti přeměny energie v parních a plynových turbínách, zvýšení životnosti strojů
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : profile cascade * transonic flow * steam turbine * gas turbine
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327020
   
   
 3. 3.
  0547905 - ÚT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šimurda, David - Fiala, Petr - Luxa, Martin
  Měřicí prostor pro experimenty na kompresorových mřížích.
  [Test section for measurements on compressor cacscades.]
  Internal code: INV21-052 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vzorek INV21-052, subsonické i transsonické rychlosti
  Economic parameters: Zvýšení efektivity a kvality experimentu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK03030121
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : compressor cascade * test section * periodicity of the flow * compression ratio
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327021
   
   
 4. 4.
  0537730 - ÚT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lepičovský, Jan - Šidlof, P. - Šimurda, David - Štěpán, M. - Luxa, Martin - Fiala, Petr - Psota, P. - Hála, Jindřich - Radnic, Tomáš
  Zkušební sekce pro výzkum transonického flutteru.
  [Test section for the transonic flutter research.]
  Internal code: ZS-05 ; 2020
  Technical parameters: Šířka měřící sekce: 160mm, výška měřící sekce: 320mm, typ lopatkové mříže: rovinná transonická kompresorová, Kontaktní osoba Petr Šidlof (petr.sidlof@tul.cz). Licenční smlouva nebyla uzavřena.
  Economic parameters: Kvalifikovaný odhad nákladovou metodou: 533 tis Kč, Přímé materiální náklady (konstrukce a výroba měřící sekce): 337tis Kč Přímé mzdy řešitelů (40tis Kč hrubý plat * 2 měsíce přepočteného úvazku * 1.34 zdravotní a sociální pojištění): 107 tis Kč Nepřímé náklady (20% přímých nákladů): 89 tis Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTAUSA19036
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : blade flutter * wind tunnel measurement * blade cascade
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315605
   
   
 5. 5.
  0524015 - ÚT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Škach, R. - Fiala, Petr - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Profilová transsonická mříž s vysokým aerodynamickým zatížením II.
  [Transonic profile cascade with high aerodynamic loading II.]
  Internal code: INV 20-052 ; 2020
  Technical parameters: Transsonická profilová mříž pro vysoká aerodynamická zatížení s transsonickou úsečkou na podtlakové straně profilů.
  Economic parameters: Zvyšování účinnosti parních turbín.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : transonic cascade * steam turbine * transonic flow
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313413
   
   
 6. 6.
  0524014 - ÚT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Škach, R. - Fiala, Petr - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Profilová transsonická mříž s vysokým aerodynamickým zatížením I.
  [Transonic profile cascade with high aerodynamic loading I.]
  Internal code: INV 20-051 ; 2020
  Technical parameters: Transsonická profilová mříž pro vysoká aerodynamická zatížení bez transsonické úsečky na podtlakové straně profilů.
  Economic parameters: Zvyšování účinnosti a spolehlivosti velkých parních turbín.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : transonic cascade * steam turbine * transonic flow
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313412
   
   
 7. 7.
  0498442 - ÚT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hála, Jindřich - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Profilová supersonická mříž I s měnitelným místním zdrsněním.
  [Supersonic profile cacade I with variable local roughness.]
  Internal code: INV 18-051 ; 2018
  Technical parameters: supersonická profilová mříž s možností změny drsnosti náběžné části profilů
  Economic parameters: zvýšení účinnosti parní turbíny
  R&D Projects: GA TA ČR TH02020057
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : tip section * steam turbine * supersonick flow
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291862
   
   
 8. 8.
  0498441 - ÚT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hála, Jindřich - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Profilová supersonická mříž II s měnitelným místním zdrsněním.
  [Supersonic profile cacade II with variable local roughness.]
  Internal code: INV 18-052 ; 2018
  Technical parameters: supersonická profilová mříž
  Economic parameters: zvýšení účinnosti parní turbíny
  R&D Projects: GA TA ČR TH02020057
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : tip section * supersonic profile cascade * steam turbine
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291861
   
   
 9. 9.
  0483208 - ÚT 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Luxa, Martin - Radnic, Tomáš - Rytych, Pavel (ed.)
  Měřící model pro testování vlivu drsnosti na přechod mezi vrstvy.
  [A test model for assessment of surface roughness influence on boundary layer transition.]
  Internal code: INV-17052 ; 2017
  Technical parameters: Symetrický měřicí model umožňuje zkoumání přechodu mezní vrstvy. Drsnosti profilu bylo dosaženo aplikací korundového brusiva v odstranitelném nátěru. Provedení uchycení modelu zaručuje dostatečné zorné pole pro optické metody. Tlakové drenáže jsou umístěny v oblasti největší tloušťky profilu.
  Economic parameters: Možnost rozvoje hospodářské spolupráce s výrobci velkých parních turbín
  R&D Projects: GA TA ČR TH02020057
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : boundary layer * transition * surface roughness
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279583
   
   
 10. 10.
  0463311 - ÚT 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Fiala, Petr - Rytych, Pavel - Luxa, Martin
  Profilová mříž se sníženým ztrátovým součinitelem pro patu ultra dlouhé lopatky.
  [Profile blade cascade with low loss coefficient for root section of ultra long blade.]
  Internal code: INV16-051 ; 2016
  Technical parameters: Patní profil pro oběžnou lopatku posledního stupně nízkotlaké části parní turbíny velikého výkonu. Předpokládá se využití u turbín výkonu 1000 a 1200 MW.
  Economic parameters: Zvýšení účinnosti parní turbíny velkého výkonu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03020277
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : root section * profile cascade * steam turbine * low pressure cylinder * ultra long blade
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266653
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.