Search results

 1. 1.
  0579432 - ÚT 2024 CZ cze V - Research Report
  Kobylka, D. - Hrubý, Jan - Kordík, Jozef - Gabriel, Dušan - Marek, René - Isoz, Martin
  Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID.
  [Design analysis of the heat exchanger between the primary and the intermediate circuits of the small modular reactor DAVID.]
  Ústav termomechaniky AV ČR: Czechatom, a.s., 2023. 8 s. T-576/23.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : small modular reactor DAVID * thermodynamics * heat exchanger
  OECD category: Nuclear related engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351002
   
   
 2. 2.
  0540560 - ÚT 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Kordík, Jozef - Hrubý, Jan
  Měření tepelné vodivosti kapalin pomocí laminární konvekce.
  [Liquid thermal conductivity measurement of based on laminar convection.]
  Praha 8: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 11 s. Z-1621/20.
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : thermal conductivity * heat transfer coefficient * Nusselt number * Prandtl's number * Péclet's number
  OECD category: Thermodynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318457
   
   
 3. 3.
  0487235 - ÚT 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Kordík, Jozef - Dobiáš, Jiří - Hrubý, Jan
  Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu.
  [Experimental evaluation of the gear windage loss and thermal load of a gear tooth.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 15 s. Z-1580/17.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04011656
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : widage loss * wheel enclosure * gear box
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286761
   
   
 4. 4.
  0483365 - ÚT 2018 CZ cze V - Research Report
  Blahut, Aleš - Hrubý, Jan
  Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury.
  [Calibration of type K thermocouples using a new calibration apparatus.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2017. 51 s. Z-1577/17.
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : type K thermocouple * thermocouple calibration * temperature measurement
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279353
   
   
 5. 5.
  0472324 - ÚT 2017 CZ cze V - Research Report
  Bauer, Petr - Bartoš, Ondřej - Hrubý, Jan - Kordík, Jozef - Krátký, Tomáš - Sedlář, Milan
  Metodika pro výpočty ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu.
  [Methodology for evaluation of the gear windage loss and thermal load of a tooth.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2015. 26 s.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04011656
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : windage power loss of a gear wheel * oil mist thermophysical properties * logarithmic velocity profile
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270247
   
   
 6. 6.
  0436720 - ÚT 2015 RIV CZ cze V - Research Report
  Duška, Michal - Hrubý, Jan
  Tepelné výpočty pro zařízení pro ukládání tepla s využitím materiálů se změnou skupenství.
  [Computational tool for design of heat storage tank filled with phase change material.]
  Praha: JABLOTRON ALARMS a.s, 2014. 18 s. Z-1511/14.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : PCM * mathematical model * heat storage
  Subject RIV: BJ - Thermodynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240796
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.