Search results

 1. 1.
  0557207 - ÚT 2023 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Hrubý, Jan - Kordík, Jozef - Nikl, Zbyněk
  Semi-automatic non-commercial instrument for determining the thermal conductivity.
  Internal code: INV22-052 ; 2022
  Technical parameters: rozsah teplot měřené kapaliny: 20 - 60°C, max. tlak v zařízení: 2 bar
  Economic parameters: Zařízení umožňuje měřit tepelnou vodivost kapalin bez některých parazitních jevů, které se vyskytují u standardních metod (usazování, termoforéza).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03020313
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : thermal conductivity * the Nusselt number * heat transfer coefficient
  OECD category: Thermodynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332299
   
   
 2. 2.
  0557192 - ÚT 2023 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Hrubý, Jan - Kordík, Jozef - Nikl, Zbyněk
  Heat exchanger rig for testing of heat performance of nanofluids.
  Internal code: INV22-051 ; 2022
  Technical parameters: rozsah teplot testované kapaliny: 10 - 80°C,max. tlak ve výměníku: 10 bar
  Economic parameters: Soustava výměníků umožňuje kvantifikovat přínos různých aditiv do testovaných kapalin z hlediska přestupu tepla
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03020313
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : heat exchanger * pressure drop * enthalpy * heat transfer coefficient * specific heat capacity * nanofluid
  OECD category: Thermodynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332300
   
   
 3. 3.
  0541486 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Skolil, J. - Kačírková, M. - Tihon, Jaroslav - Pěnkavová, Věra - Hrubý, Jan - Kordík, Jozef
  Popis teplonosné kapaliny na bázi vodného roztoku glykolu.
  [Description of heat transfer fluid based on glycol.]
  Internal code: teplonosná kapalina ; 2020
  Technical parameters: Dávkován: Demineralizovaná voda 59,499 % hm., Ethan-1,2-diol 40 % hm., Graphene plateles (firmy IoLiTec , 2nm) 0,5 % hm., Konzervant + barvivo 0,001 % hm.,Výstupní parametry produktu: Hustota 1070 k g/m3, pH (konc.) 9,6, Počáteční teplota krystalizace -25 °C. Tato směs zvyšuje tepelnou vodivost 40 hm.% vodného roztoku ethylenglykolu o 10 % (na hodnotu 0,4671 W/mKi při 20 °C). Viskozita této inovované formulace je oproti výchozímu vodnému roztoku glykolu vyšší o pouhá 3 % (na hodnotu 2,54 mPas).
  Economic parameters: Roční zvýšení výroby je těžko předvídatelné. V segmentu plnění teplosměnných systémů pouze vodou se s velkou mírou nejistoty dá očekávat do 5ti let nárůst o 5 %. Úspora nákladů/energie je výhradně na straně finálního uživatele směsi, který bude mít efektivnější chlazení/topení a spotřebuje menší množství prostředků. Prodejce směsi očekává nárůst obratu v segmentu vodních HTF přibližně o 10 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03020313
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388998
  Keywords : heat transfer fluid * nanoparticles * thermal conductivity
  OECD category: Chemical process engineering; Thermodynamics (UT-L)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319039
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Priloha 1 Odborné zprávy 2020 V004 Gf.pdf0797.1 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0522870 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Skolil, J. - Kačírková, M. - Tihon, Jaroslav - Pěnkavová, Věra - Hrubý, Jan - Kordík, Jozef
  Popis Teplonosné kapaliny na bázi vody.
  [Description of Heat transfer fluid based on water.]
  Internal code: Teplonosné kapaliny na bázi vody ; 2019
  Technical parameters: Varianta A: Dávkování 1 hm. %. Výsledná směs zvyšuje tepelnou vodivost oproti vodě o 4-5 % při 25 °C a o 12 % při 40 °C.Hustota – 1000 kg/m3, pH (konc.) 9,6, Počáteční teplota krystalizace 0,5 °C. Varianta B: Dávkování 1 % alumina 100CH + 1 % Laponit L-RDS + 1.5 %. Tato směs nabízí při 25 °C zvýšení tepelné vodivosti oproti vodě o 7 %, a při 40 °C až o 27 %. Bude využito firmou CLASSIC Oil s.r.o IČO 27921697.
  Economic parameters: Roční zvýšení výroby je těžko predikovatelné. V segmentu plnění teplosměnných systémů pouze vodou se s velkou mírou nejistoty dá očekávat do 5ti let nárůst o 5 %. Úspora nákladů/energie je výhradně na straně finálního uživatele směsi, který bude mít efektivnější chlazení/topení a spotřebuje menší množství prostředků. Prodejce směsi očekává nárůst obratu v segmentu vodních HTF přibližně o 10 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03020313
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388998
  Keywords : heat transfer fluid * nanoparticles * thermal conductivity
  OECD category: Chemical process engineering; Thermodynamics (UT-L)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307989
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020031112080.pdf11.5 MBAuthor’s postprintrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.