Search results

 1. 1.
  0580494 - ÚT 2024 CZ eng V - Research Report
  Marek, René - Parma, Slavomír - Gabriel, Dušan - Džugan, J.
  Implementation of a plasticity model with advanced kinematic hardening rule for additively manufactured materials.
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2023. 16 s. T-581/23.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000012
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : plasticity * anisotropy * additive manufacturing
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349751
   
   
 2. 2.
  0579432 - ÚT 2024 CZ cze V - Research Report
  Kobylka, D. - Hrubý, Jan - Kordík, Jozef - Gabriel, Dušan - Marek, René - Isoz, Martin
  Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID.
  [Design analysis of the heat exchanger between the primary and the intermediate circuits of the small modular reactor DAVID.]
  Ústav termomechaniky AV ČR: Czechatom, a.s., 2023. 8 s. T-576/23.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : small modular reactor DAVID * thermodynamics * heat exchanger
  OECD category: Nuclear related engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351002
   
   
 3. 3.
  0578929 - ÚT 2024 CZ cze V - Research Report
  Zolotarev, Igor - Pešek, Luděk - Gabriel, Dušan - Procházka, Pavel P.
  Závěrečná zpráva o řešení projektu MPO čís. CZ.01.1.02/0.0/0.0ú20_321/0023673.
  [Final report on the MIT project no. CZ.01.1.02/0.0/0.0ú20_321/0023673.]
  Praha: Ústav Termomechaniky AV ČR, v.v.i., 2023. 6 s.
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : vibration * natural frequencies * modes of vibration * seismic resistance * dynamic properties of structures
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348150
   
   
 4. 4.
  0578678 - ÚT 2024 CZ cze V - Research Report
  Šulc, Petr - Pešek, Luděk - Gabriel, Dušan
  Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopradu zvýšení výkonu bloků EDU II na vibrace potrubí NV a posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí.
  [Assessment of the calculation documentation aimed at evaluating the analysis of the impact of the EDU II units power increase on the vibration of the NV pipelines and the assessment of the impact of the increase in the flow rate of the medium on the vibration of the steam pipelines and the pipeline installation.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2023. 21 s.
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : vibration * steam pipe * feed water pipe * steam generator
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348153
   
   
 5. 5.
  0574382 - ÚT 2024 CZ cze V - Research Report
  Štefan, Jan - Gabriel, Dušan
  Vyjádření ke zprávě ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR.
  [Review of report ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR.]
  Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost ( SÚJB), Ústav termomechaniky AV ČR, 2023. 19 s. T-575/23.
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : nuclear energy * material engineering * safety assessment
  OECD category: Nuclear related engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349745
   
   
 6. 6.
  0567004 - ÚT 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Šotola, M. - Rybanský, D. - Maršálek, P. - Halama, R. - Kopačka, Ján - Ježek, Ondřej - Gabriel, Dušan - Tejc, J. - Pašek, M. - Kovář, L.
  Vývoj a implementace 3D metod geometrické extrakce pro topologickou optimalizaci.
  [Development and implementation of 3D geometry extraction method for topological optimization.]
  Plzeň: MECAS ESI s.r.o., 2022. 22 s. Z-1652/22.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : topology optimization * post-processing * smoothing methods * Taubin method
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340015
   
   
 7. 7.
  0565465 - ÚT 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Štefan, Jan - Joch, Jaroslav - Převorovský, Zdeněk - Gabriel, Dušan - Krofta, Josef - Chlada, Milan - Kober, Jan - Masák, Jan - Kunz, J. - Ashhab, B.
  V7: Souhrnná zpráva NEMENUS pro SÚJB.
  [V7: Summary report NEMENUS for SÚJB.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 68 s. Z-1647/22.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : structural health monitoring * nondestructive testing * fatigue testing
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337003
   
   
 8. 8.
  0565433 - ÚT 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Štefan, Jan - Joch, Jaroslav - Převorovský, Zdeněk - Gabriel, Dušan - Krofta, Josef - Chlada, Milan - Kober, Jan - Masák, Jan - Materna, A. - Kovářík, O. - Čech, J.
  V6: Zpráva popisující funkční vzorek NEMENUS.
  [V6: Report on functional sample NEMENUS.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 157 s. Z-1646/22.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : structural health monitoring * nondestructive testing * fatigue testing
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337002
   
   
 9. 9.
  0564498 - ÚT 2023 RIV CZ eng V - Research Report
  Parma, Slavomír - Gabriel, Dušan
  Final Report of the Centre of Excellence for Nonlinear Dynamic Behaviour of Advanced Materials in Engineering.
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 195 s. ISBN 978-80-87012-79-6
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : nonlinear dynamic behavior * advanced materials * metal plasticity
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339133
   
   
 10. 10.
  0556423 - ÚT 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Kopačka, Ján - Ježek, Ondřej - Gabriel, Dušan - Šotola, Martin - Rybanský, David - Maršálek, Pavel - Halama, R. - Tejc, J. - Pašek, M. - Kovář, L.
  Rešerše metod následného zpracování výsledků topologické optimalizace.
  [Review of methods for the post-processing of topological optimization results.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2021. 25 s. Z-1640/21.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institutional support: RVO:61388998
  Keywords : post-processing * topological optimization * MBB test problem
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330656
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.