Search results

 1. 1.
  0468781 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šerý, Mojmír - Lazar, Josef - Zemánek, Pavel
  Laserový mikroskopový adaptér.
  [Laser microscope adapter.]
  Internal code: APL-2016-12 ; 2016
  Technical parameters: Laserové mikroskopové adaptéry jsou složeny ze zdroje laserového záření, kolimační optiky, dichroidních zrcadel, filtru a mechaniky, která umožňuje snadné připojení zdroje laserového záření ke standardnímu optickému mikroskopu. Kolimační optika slouží k úpravě laserového zdroje tak, aby došlo k optimální fokusaci laserového svazku mikroskopovým objektivem. Dichroidní zrcadla jsou optimalizována pro maximální odrazivost laserového signálu a maximální propustnost vybuzeného signálu např. fluorescenčního, Ramanova. Filtr slouží k ochraně zraku uživatele. Všechny optické komponenty jsou uloženy v kompaktním mechanice z kvalitního materiálu.
  Economic parameters: Prototyp laserového mikroskopového adaptéru, na jehož základě jsou vyráběny laserové mikroskopové adaptéry LMA-1, LMA-2, LMA-3, LMA-4 firmou Meopta – optika, s.r.o. dle smlouvy o využití know-how. Kontakt: Ing. Mojmír Šerý, Ph.D., sery@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser * optical microscope * optical tweezers
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266609
   
   
 2. 2.
  0423133 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének složených ze dvou kapalin a jejich mísení.
  [Microfluidic chip for generation of droplets composed of two fluids and their mixing.]
  Internal code: APL-2013-08 ; 2013
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 28 mm x 18 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření a míchání kapének je kříž, do kterého vstupují jedním kanálem ve tvaru písmene Y dvě míchané kapaliny a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Míchání je řešeno vlnovkou za výstupním ramenem kříže. Oblast pro pozoravání reakce smíchaných kapalin je tvořena meandrem o průřezu 50 .mu.m x 30 .mu.m a délce 60 mm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * micro droplets * mixing of fluids
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231743
   
   
 3. 3.
  0423132 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének metodou flow-focusing.
  [Microfluidic chip for generation of droplets by flow-focusing.]
  Internal code: APL-2013-07 ; 2013
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 20 mm x 15 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének je kříž se zúženým výstupním ramenem, do kterého vstupuje jedním kanálem kapalina pro kapénky a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Výstupní rameno má průřez 30 .mu.m x 30 .mu.m. Vytvořené kapénky jsou odváděny rozšiřujícím se kanálem o průřezu 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * micro droplets * flow-focusing
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229226
   
   
 4. 4.
  0387406 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Arzola, Alejandro V. - Barahona, M. V. - Jákl, Petr - Volke-Sepulveda, K. - Zemánek, Pavel
  Experimentální sestava pro usměrnění stochastického pohybu mikročástic laserovými svazky.
  [Experimental setup for rectification of stochastic motion of microparticles by laser beams.]
  Internal code: UPT 2012/14 ; 2012
  Technical parameters: realizovaný funkční vzorek vytváří hardwarový základ pro usměrnění pohybu stochastických mikročástic suspendovaných v kapalině.
  Economic parameters: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu. Aparatura je umístěna na Instituto de Fisica, Universida Nacionale Autonoma de Mexico, Mexico City, Mexiko.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : stochastic motion * asymmetric potential * optical trapping
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216558
   
   
 5. 5.
  0387404 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brzobohatý, Oto - Čižmár, T. - Pokorný, Pavel - Oulehla, Jindřich - Zemánek, Pavel
  Jednosvazková optická třídička.
  [Single beam optical sorter.]
  Internal code: UPT 2012/10 ; 2012
  Technical parameters: realizovaný funkční vzorek sestávající z laserocého zdroje Coherent Verdi V5, spojné čočky a vzorku tvořeného dvěma sklíčky oddělenými kulovými objekty o průměru 50 mikrometrů.
  Economic parameters: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : optical sorting * optical manipulation
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216556
   
   
 6. 6.
  0387402 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jákl, Petr - Zemánek, Pavel
  Optický mikromanipulační systém založený na holografické optické pinzetě a interferenci více laserových svazků.
  [Optical micromanipulation system based on holographic optical tweezers and multiple beam interference.]
  Internal code: UPT 2012/11 ; 2012
  Technical parameters: Realizovaný funkční vzorek umožňuje prostorově vázat v kapalině rozptýlené mikročástice o velikostech od stovek nanometrů po desítky mikrometrů. Je možné manipulovat jednotlivými částicemi nezávisle nebo je změnou konfigurace zachytit v pravidelné kvazikrystalické struktuře.
  Economic parameters: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser tweezers * optical micromanipulations * interference pattern * beam shaping
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216553
   
   
 7. 7.
  0387398 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Šiler, Martin - Soldán, Karel - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk.
  [Microfluidic chip for sorting strongly adhesive celIs.]
  Internal code: UPT 2012/13 ; 2012
  Technical parameters: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 20 mm x 2 mm. Vstupní a výstupní kanálky mají průřez 100 µm x 20 µm. Třídící oblast jsou dva kruhy o průměru 2000 µm a výšce 20 µm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * living celIs * optical sorting
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216549
   
   
 8. 8.
  0375784 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šerý, Mojmír - Bernatová, Silvie - Jákl, Petr - Kaňka, J. - Zemánek, Pavel
  Holografický optický mikromanipulační systém kombinovaný s ramanovským mikrospektrometrem.
  [Holographical optical micromanipulation system combined with Raman micro-spectrometer.]
  Internal code: 2011-12 ; 2011
  Technical parameters: Realizovaný funkční vzorek zajišťuje nezávislé optické mikromanipulace s jedním objektem nebo více objekty o velikostech od stovek nanometrů po desítky mikrometrů, které jsou suspendované v kapalině. Systém je řízen softwarem vyvinutým na míru aplikacím.
  Economic parameters: Funční vzorek byl realizován v rámci zakázky hlavní činnosti a k dodán firmě Measurement Technic Moravia Ltd.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : optical micromanipulation system * Raman microspectroscopy * Raman tweezers
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208355
   
   
 9. 9.
  0356012 - ÚPT 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šerý, Mojmír - Zemánek, Pavel
  Nástavec světelného mikroskopu pro optické třídění mikroobjektů.
  [Attachment to a light microscope for an optical sorting of microobjects.]
  Internal code: 201009 ; 2010
  Technical parameters: Realizovaný funkční vzorek s možností dalšího využití podle připravované smlouvy s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ:60646594) TP: Kompatibilní s Olympus, 1064 nm, propouští viditelné vlnové délky, zachová funkčnost mikroskopu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/433
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : optical tweezers * optical sorting * fluorescence detection
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194645
   
   
 10. 10.
  0094687 - ÚPT 2008 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šerý, Mojmír - Zemánek, Pavel - Lazar, Josef
  Kompaktní optická pinzeta s laserovou diodou.
  [Compact optical tweezers with laser diode.]
  Internal code: KOPLD_07 ; 2007
  Technical parameters: Adaptér obsahující výkonovou laserovou diodu a umožňující zavedení svazku diody do optické dráhy optického mikroskopu. Lze využít pro optické zachytávání mikroobjektů ve většině komerčních mikroskopů.
  Economic parameters: Předběžně nelze vyčíslit.
  R&D Projects: GA MPO FT-TA2/059
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : optical tweezers
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154435
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.