Search results

 1. 1.
  0047362 - ÚPT 2006 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Starčuk jr., Zenon - Starčuk, Zenon - Mlynárik, V. - Roden, M. - Horký, Jaroslav
  Pulse sequence for water suppression in MR proton spectroscopy by hyperbolic secant RF pulses with controlled offsets and delays (WASHCODE).
  [Pulsní sekvence pro potlačování vody v MR protonové spektroskopii pomocí hypersekansových RF pulsů s optimalizovanými ofsety a prodlevami (WASHCODE).]
  Internal code: WASHCODE ; 2001
  Technical parameters: Metoda potlačení signálu vody pro in vivo H-1 MR spektroskopii účinná pro široký rozsah relaxačních časů T1 i v nehomogenním RF poli (např. s povrchovými cívkami).
  Economic parameters: Metoda zlepšuje kvalitu H-1 MR spekter za podmínek, kdy nelze zajistit homogenní excitaci, nebo kdy je požadaváno zkrácení přípravné periody oproti metodám typu CHESS.
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA4065901
  Keywords : magnetic resonance spectroscopy * water suppression
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138294
   
   
 2. 2.
  0047361 - ÚPT 2006 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Starčuk jr., Zenon - Starčuk, Zenon - Mlynárik, V. - Horký, Jaroslav - Moser, E.
  Water-inversion based difference technique for localized proton MR spectroscopy without water suppression.
  [Diferenční technika pro lokalizovanou protonovou MR spektroskopii bez potlačení vody, založená na inverzi magnetizace vody.]
  Internal code: nows_widiff ; 2002
  Technical parameters: Metoda pro měření MR protonových spekter bez potlačení signálu vody založená na kombinaci výsledků měření s prelokalizační inverzí magnetizace vody a bez ní.
  Economic parameters: Měření bez potlačení signálu vody sleduje tyto cíle: (1) získat signál vody jako referenční signál, (2) zabránit případnému přenosu magnetizace v důsledku saturace vody, (3) zkrátit a zjednodušit měřicí sekvenci.
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4065901
  Keywords : magnetic resonance spectroscopy * water suppression
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138293
   
   
 3. 3.
  0047358 - ÚPT 2006 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Starčuk, Zenon - Starčuk jr., Zenon
  Shaped asymmetric RF pulse for frequency selective excitation in magnetic resonance (p10s3o3).
  [Tvarovaný asymetrický RF puls pro frekvenčně selektivní excitaci v magnetické rezonanci (p10s3o3).]
  Internal code: p10s3o3 ; 2001
  Technical parameters: Amplitudově modulovaný RF puls pro frekvenčně selektivní MR excitaci s velmi asymetricky umístěným časovým ohniskem. V páru se svým zrcadlovým obrazem je vhodný pro in vivo MR spektroskopii s lokalizací STEAM a extrémně krátkým echo-časem.
  Economic parameters: Puls umožňuje extrémní zkrácení echo-času při in vivo MR spektroskopii s lokalizací metodou STEAM (až TE<1ms). Tím zvýšuje kvalitu MR spekter a v silných polích umožňuje detekci většího počtu metabolitů.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2065902
  Keywords : magnetic resonance spectroscopy * excitation pulse
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138290
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.