Search results

 1. 1.
  0574101 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, V. - Stříteský, S. - Matějka, M. - Knápek, Alexandr - Těthal, T. - Krátký, S. - Meluzín, Petr - Voláková, V. - Lexa, P. - Mika, Filip - Chlumská, J. - Sadílek, Jakub - Horáček, Miroslav
  Optický prvek pro technické aplikace na bázi počítačem generovaných hologramů.
  [Optical element based on CGH for technical applications.]
  Internal code: APL-2021-18 ; 2021
  Technical parameters: Velikost optického prvku 25 mm x 25 mm, kvaziperiodická struktura s víceúrovňovým profilem, rozlišení zápisu v osách X/Y 200 nm, výška reliéfu 1050 nm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D., knapek@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG19_262/0020294
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffractive optical element * computer generated hologram * direct write
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344501
   
   
 2. 2.
  0566540 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mika, Filip - Krátký, Stanislav - Pokorná, Zuzana
  Kalibrační standard pro metodu spektroskopii sekundárních elektronů v SEM.
  [Calibration standard sample for secondary electron spectroscopy in SEM.]
  Internal code: APL-2022-11 ; 2022
  Technical parameters: Kalibrační vzorek obsahující mikrometrové struktury s různých materiálů vykazující odlišnou emisivitu sekundárních elektronů. Tloušťka jednotlivých materiálů je 150um a šířka proužků ze stříbra a chromu je 2 respektive 1 um.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Mika, Ph.D.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : test sample * scanning electron microscope * secondary electron spectrometer
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337867
   
   
 3. 3.
  0550826 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mika, Filip - Pokorná, Zuzana - Dupák, Libor
  Manipulátor s mikrometrickým posuvem pro miniaturizovaný spektrometr sekundárních elektronů.
  [Manipulator with micrometric shift for a miniaturised secondary electron spectrometer.]
  Internal code: APL-2021-06 ; 2021
  Technical parameters: Manipulátor držáku vzorku tvaru pravidelného osmihranu, kde pojezdy jsou realizovány formou tří bronzových pružin. Ty svírají mezi sebou úhel 120°, přičemž umožňují posun v rozsahu +- 1mm s přesností 10μm v každé ose nezávisle.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Mika, Ph.D., fumici@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : manipulator * scanning electron microscope * secondary electron spectrometer
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326134
   
   
 4. 4.
  0517195 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mika, Filip - Dupák, Libor - Pokorná, Zuzana
  Miniaturizovaný analyzátor sekundárních elektronů.
  [Miniaturized secondary electron analyser.]
  Internal code: APL-2019-19 ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek byl vyroben s cílem ověřit vlastnosti návrhu a konstrukce miniaturizovaného spektrometru sekundárních elektronů umístitelného dovnitř komory rastrovacího elektronového mikroskopu přímo na manipulátor vzorku. Spektrometr obsahuje ve směru průletu elektronů tyto prvky: vzorek, elektrodu vymezující úhlový rozsah diagnostikovaných elektronů, dvojici elektrod toroidního tvaru, napěťový a detekční systém. Energie primárního svazku: 2 keV, energie zkoumaných elektronů 0–50 eV, výška 28 mm, průměr 35 mm
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Mika Ph.D., mika@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : secondary electron * energy filtering * toroidal analyser
  OECD category: Coating and films
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302484
   
   
 5. 5.
  0096520 - ÚPT 2008 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mika, Filip
  Úhlově citlivý detektor pomalých zpětně odražených elektronů.
  [Angular sensitive detector of low energy electrons.]
  Internal code: 5532 ; 2006
  Technical parameters: Polohově nastavitelný detekční systém na bázi krystalu YAG.
  Economic parameters: Nelze přesně stanovit.
  R&D Projects: GA ČR GA102/05/2327
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : low energy electrons * scanning electron microscope
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155869
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.