Search results

 1. 1.
  0584699 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Meluzín, Petr - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana - Kopal, Jaroslav - Burda, Daniel
  Litografická maska s nanometrickým rozlišením.
  [Lithographic mask with nanometer accuracy.]
  Internal code: APL-2024-02 ; 2024
  Technical parameters: Kalibrační a metrologická pomůcka pro dosažení přesných výsledků při měření v optickém světelném spektru. Funkční vzorek je navržen jako mikroskopické sklíčko o rozměru cca. 76 mm x 26 mm, na kterém je umístěn motiv (resp. motivy) o celkovém rozměru cca. 46.7 mm x 18.5 mm.
  Economic parameters: Funkční vzorek vyvinutý během řešení projektu s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Petr Meluzín, meluzin@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000020
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : calibration * optical * devices * resolution
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352542
   
   
 2. 2.
  0573585 - ÚPT 2024 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Mrňa, Libor - Kolařík, Vladimír - Hopp, J. - Horák, S. - Stoklasa, B. - Úlehla, L.
  Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm.
  Internal code: APL-2022-38 ; 2022
  Technical parameters: Výsledkem je design funkčního vzorku a funkční vzorek f-theta objektivu s difraktivním prvkem pro korekci chromatické aberace.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D, mrna@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : F-theta objective * Laser micromachining * Diffractive optical element * Pulsed high-power laser * Chromatic aberration correction
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344001
   
   
 3. 3.
  0567239 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Helán, R. - Urban, F. - Somer, J. - Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Mikel, Břetislav
  Vláknový spektrální filtr s nelineárně proměnnou periodou difrakční struktury.
  [Fiber optical spectrum filter based on diffraction structure with variable period.]
  Internal code: APL-2022-34 ; 2022
  Technical parameters: Nelineární difrakční struktura zapsaná ve standardním jednovidovém optickém vlákně. Perioda mřížky kolem 530 nm, měnící se v průběhu struktury. Délka struktury 6-18 mm. Spektrální odezva s lineárně se měnící odrazivostí v závislosti na vlnové délce.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Radek Helán, helan@proficomms.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010379
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Fiber Bragg grating * FBG nonlinear diffractive structure
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338517
   
   
 4. 4.
  0566648 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Mikel, Břetislav - Fořt, Tomáš - Helán, R. - Urban, F.
  Nelineární fázová maska pro výrobu vláknových filtrů s definovanou strmostí spektrální charakteristiky.
  [Apodized phase mask for the manufacture of fiber Bragg grating filter with defined transmission spectrum.]
  Internal code: APL-2022-30 ; 2022
  Technical parameters: Fázová difrakční maska s rozlišením periody 0,1 nm připravená v materiálu fused silica naladěná pro expozici světlem s vlnovou délkou 248 nm a přípravu nelineárního vláknového filtru.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, Ph.D., kratky@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010379
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : apodized phase mask * diffraction grating * electron-beam lithography
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337962
   
   
 5. 5.
  0566537 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Venos, Š. - Stoklasa, B. - Kuchařík, J. - Hopp, J. - Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Pokorný, Pavel
  Tvarovač svazku s homogenizující funkcí do tvaru TopHat.
  [TopHat beam shaper.]
  Internal code: APL-2022-09 ; 2022
  Technical parameters: Fázový difrakční optický element připravený v materiálu fused silica sloužící k homogenizaci vstupního svazku do tvaru TopHat
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Štěpán Venos, stepan.venos@meopta.com
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40197
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : TopHat beam * diffractive optical element * e-beam lithography * wet etching
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337865
   
   
 6. 6.
  0566464 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Venos, Š. - Stoklasa, B. - Kuchařík, J. - Hopp, J. - Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Pokorný, Pavel - Fořt, Tomáš
  Difraktivní mnohonásobný dělič svazku s vysokou přesností úhlové distribuce.
  [Diffractive beam splitter with high precision of angular distribution.]
  Internal code: APL-2022-08 ; 2022
  Technical parameters: Fázový difrakční optický element připravený v materiálu fused silica sloužící jako mnohonásobný dělič svazku s vysokou přesností úhlové distribuce
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Štěpán Venos, stepan.venos@meopta.com
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40197
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : beam splitter * diffractive optical element * e-beam lithography * reactive ion etching
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337789
   
   
 7. 7.
  0564285 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr - Burda, Daniel - Krátký, Stanislav - Matějka, Milan - Chlumská, Jana - Pirunčík, J. - Aubrecht, I.
  Komplexní zabezpečovací známka.
  [A comprehensive security stamp.]
  Internal code: APL–2022‐05 ; 2022
  Technical parameters: Zabezpečovací známka v polymerním materiálu provedená zápisem pomocí elektronové litografie obsahující difrakční opticky variabilní obrazové prvky typu struktur s krátkou a velmi krátkou periodou, neperiodické struktury s variabilní hloubkou, blejzované struktury, mikročočky a další zajišťovací prvky v mikro a nano oblasti
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022147
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : security * diffraction * optically variable image element * e‐beam writer * periodic * non‐periodic * blazed * microlens
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336066
   
   
 8. 8.
  0544775 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Krátký, Stanislav - Meluzín, Petr - Kopal, Jaroslav - Brunn, Ondřej - Fordey, T. - Schovánek, P.
  Specializovaná fotomaska pro měření projekční optiky.
  [Special photomask for wavefront measurement of projection optics.]
  Internal code: APL-2021-04 ; 2021
  Technical parameters: Rozměry vzorku: disk o průměru 20 mm tloušťky 0,6 mm. Mezní rozlišení vzorku: 511,36 nm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Brunn, brunn@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : electron beam lithography * photomask
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321586
   
   
 9. 9.
  0544061 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana - Meluzín, Petr - Matějka, Milan - Burda, Daniel - Ondříšková, Martina - Lalinský, Ondřej - Horodyský, P.
  Litografická maska.
  [Lithographic mask.]
  Internal code: APL-2021-03 ; 2021
  Technical parameters: Základními technickými parametry jsou perioda mřížky a procentuální pokrytí maskovací vrstvy.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Bc. Jana Chlumská, chlumska@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : electron beam lithography * photomask
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321117
   
   
 10. 10.
  0543692 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr - Burda, Daniel - Krátký, Stanislav - Matějka, Milan - Chlumská, Jana - Pirunčík, J. - Aubrecht, I.
  Vzorník parciálních difrakčních a refrakčních struktur.
  [Sampler of partial diffractive and refractive elements.]
  Internal code: APL-2021-02 ; 2021
  Technical parameters: Master (Si), galvanická replika (Ni), výlisek v polymerním materiálu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Miroslav Horáček, Ph.D., mih@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022147
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffraction * refraction * optically variable image element * e-beam writer
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320871
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.