Search results

 1. 1.
  0518940 - ÚPT 2020 RIV cze P1 - User Module
  Plešinger, Filip - Viščor, Ivo - Vondra, Vlastimil - Jurák, Pavel
  Přístroj pro screening srdeční aktivity.
  [Device for cardiac activity screening.]
  2019. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 17.12.2019. Utility model number: 33542
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * FPGA * analysis * device * artificial intelligence
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303940
   
   
 2. 2.
  0510454 - ÚPT 2020 RIV cze P1 - User Module
  Jurák, Pavel - Andrla, Petr - Vondra, Vlastimil - Plešinger, Filip - Halámek, Josef - Viščor, Ivo - Nekuda, V. - Nekuda, I.
  Přístroj pro povrchové mapování elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou se soustavou elektrod pro rozmístění v pravoúhlých souřadnicích.
  [Device for surface mapping of electrical potential caused by cardiac activity with a set of electrodes for placement in orthogonal coordinates.]
  2019. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - CARDION s.r.o. Date of the utility model acceptance: 25.10.2019. Utility model number: 33326
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300930
   
   
 3. 3.
  0510044 - ÚPT 2020 RIV cze P1 - User Module
  Vondra, Vlastimil - Viščor, Ivo - Jurák, Pavel - Halámek, Josef - Plešinger, Filip - Andrla, Petr - Nekuda, V. - Nekuda, I.
  Přístroj pro měření, záznam a analýzu časového průběhu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou.
  [A device for measuring, recording and analyzing the history of electrical potential induced by cardiac activity.]
  2019. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - CARDION s.r.o. Date of the utility model acceptance: 30.01.2019. Utility model number: 32524
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300608
   
   
 4. 4.
  0484063 - ÚPT 2018 RIV CZ cze P1 - User Module
  Vondra, Vlastimil - Viščor, Ivo - Jurák, Pavel - Halámek, Josef - Plešinger, Filip - Kuna, M. - Leinveber, P. - Nekuda, V.
  Přístroj pro měření, záznam a analýzu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou.
  [A device for measuring, recording and analysis of electrical potential caused by cardiac activity.]
  2017. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 17.10.2017. Utility model number: 31097
  R&D Projects: GA TA ČR TA04011025; GA MŠMT(CZ) LO1212; GA MŠMT ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * UHF ECG * acquisition system * ECG signal processing * ECG signal quantification * spectral analysis
  OECD category: Medical engineering
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031097.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279228
   
   
 5. 5.
  0438930 - ÚPT 2015 RIV cze P1 - User Module
  Jurák, Pavel - Leinveber, Pavel - Plešinger, Filip - Halámek, Josef - Viščor, Ivo - Vondra, Vlastimil - Kuna, M.
  Multikanálový celotělový impedanční monitor.
  [Multichannel whole-body impedance monitor.]
  2014. Owner: Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Date of the utility model acceptance: 08.12.2014. Utility model number: 27564
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : arterial compliance * pulse wave velocity * impedance cardiography * stroke volume * cardiac output * hemodynamic system
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027564.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242276
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.