Search results

 1. 1.
  0510037 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Halámek, Josef - Vondra, Vlastimil - Plešinger, Filip - Viščor, Ivo - Smíšek, Radovan - Nejedlý, Petr - Jurák, Pavel
  VDI-vision OFFLINE - program pro výpočet a zobrazování komorové depolarizace.
  [VDI-vision OFFLINE - a program to calculate and display the ventricular depolarization pattern.]
  Internal code: APL-2019-17 ; 2019
  Technical parameters: Výsledek je primárně určen pro klinické využití při implantaci kardiostimulátorů a pro off-line výpočty zpřesňující real-time výsledky programu VDI-Vision. Společně s VDI monitorem a programem VDI-vision v konfiguraci se 3 monitory vytváří interaktivní aplikaci pro rutinní implantaci kardiostimulátorů. Program čte výstupní data pořízená programem VDI-vision, zpracování zahrnuje výpočet depolarizačních map pro jednotlivé skupiny QRS komplexů a výpočet amplitudových obálek. Pro zpracování využívá rozdělení základního frekvenčního pásma 150-1000 Hz na 16 samostatných frekvenčních pásem šířky 100 Hz. Tím je dosaženo velmi stabilních a dobře čitelných výsledků. Program jako výstup poskytuje PNG obrázky depolarizačních map a obálek, současně poskytuje přehled o časovém rozložení skupin a tepové frekvence v průběhu měření. Program je určen ke zpracování i silně rušených a nekvalitních EKG záznamů.
  Economic parameters: Program VDI-vision OFFLINE je součástí VDI monitoru, který je cílen na využití v klinické kardiologii. Jako součást tohoto zařízení výrazně zvyšuje jeho využitelnost a tedy i ekonomický potenciál. Software realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * ventricular electrical dyssynchrony * cardiac resynchronization therapy * ultra-high-frequency ECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://medisig.com/vdivision/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300601
   
   
 2. 2.
  0510036 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Viščor, Ivo - Halámek, Josef - Smíšek, Radovan - Nejedlý, Petr - Jurák, Pavel
  VDI-vision.
  [VDI-vision.]
  Internal code: APL-2019-16 ; 2019
  Technical parameters: Software přijímá EKG data ve formě UDP paketů z ethernetového rozhraní. Data jsou vzorkována na frekvenci 5 kHz s bitovým rozlišením 26 bit. Data prochází předběžnou detekcí QRS komplexů, odstraněním artefaktů vzniklých činností kardiostimulátoru, finální detekcí QRS komplexů, kategorizací QRS komplexů, výpočtem vysokofrekvenčních obálek v devíti frekvenčních pásmech a akumulací výsledných obálek pro EKG svody V1-V8. Z akumulovaných obálek je vykreslena mapa, která reprezentuje rozložení vysokofrekvenční aktivity v čase a umožňuje vizuálně posoudit, která část myokardu je aktivována dříve a která později.
  Economic parameters: Program VDI-vision je nedílnou součástí VDI monitoru, který je cílen na využití v klinické kardiologii. Jako součást tohoto zařízení výrazně zvyšuje jeho využitelnost a tedy i ekonomický potenciál. Software realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * ventricular electrical dyssynchrony * cardiac resynchronization therapy * ultra-high-frequency ECG * SAECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://medisig.com/vdivision/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300600
   
   
 3. 3.
  0484071 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Jurčo, Juraj - Halámek, Josef - Jurák, Pavel
  UHF Solver 1.3.
  [UHF Solver 1.3.]
  Internal code: APL-2017-12 ; 2017
  Technical parameters: Multiplatformní software v jazyce JAVA. Využívá vícevláknové procesy a nabízí interaktivní uživatelské rozhraní. Navíc je možné software ovládat aplikacemi třetích stran, díky čemuž může být využit i pro automatické zpracování měření pomocí výpočetních serverů. Software je certifikován jako zdravotnický prostředek, díky čemu již může být použit v klinické praxi.
  Economic parameters: Software realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA04011025
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  OECD category: Medical engineering
  http://www.medisig.com/uhfsolver/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279234
   
   
 4. 4.
  0468394 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Jurčo, Juraj - Halámek, Josef - Jurák, Pavel
  UHF Solver 1.2.
  [UHF Solver 1.2.]
  Internal code: APL-2016-09 ; 2016
  Technical parameters: Multiplatformní software v jazyce JAVA. Využívá vícevláknové procesy a nabízí interaktivní uživatelské rozhraní. Navíc je možné software ovládat aplikacemi třetích stran, díky čemuž může být využit i pro automatické zpracování měření pomocí výpočetních serverů.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA04011025
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  http://www.medisig.com/uhfsolver/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266252
   
   
 5. 5.
  0457380 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Jurčo, Juraj - Halámek, Josef - Jurák, Pavel
  UHF Solver 1.0.
  [UHF Solver 1.0.]
  Internal code: APL-2015-15 ; 2015
  Technical parameters: Multiplatformní software v jazyce JAVA. Využívá vícevláknové procesy a nabízí interaktivní uživatelské rozhraní. Navíc je možné software ovládat aplikacemi třetích stran, díky čemuž může být využit i pro automatické zpracování měření pomocí výpočetních serverů.
  Economic parameters: Software vytvořený při řešení grantu využívaný příjemcem a spolupříjemci s možnostmi dalšího ekonomického využití nabízený na webu. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1212; GA TA ČR TA04011025
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  http://www.medisig.com/uhfsolver/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257770
   
   
 6. 6.
  0453936 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Jurčo, Juraj - Halámek, Josef - Jurák, Pavel
  SignalPlant 1.0.
  [SignalPlant 1.0.]
  Internal code: APL-2015-04 ; 2015
  Technical parameters: Software je vytvořen pro MS Windows, je postaven na 64-bitové architektuře a výpočetní bloky jsou optimalizovány pro paralelní zpracování dat dostupným počtem jader. Tato optimalizace se týká i vykreslování dat v rámci GUI, kde SignalPlant vyniká svojí rychlostí nad běžně používané nástroje pro zpracování signálu.
  Economic parameters: Software vytvořený při řešení grantu využívaný příjemcem a dostupný na webu pod MIT licencí. Ke 3. 12. 2015 instalován ve 28 zemích světa. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA ČR GAP103/11/0933; GA MŠMT(CZ) LO1212
  Keywords : signal processing * post-processing * multichannel * visualization * DLL
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  https://signalplant.codeplex.com
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254631
   
   
 7. 7.
  0453935 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L4 - Software
  Plešinger, Filip - Klimeš, Petr - Halámek, Josef - Jurák, Pavel
  ViziProbe.
  [ViziProbe.]
  Internal code: APL-2015-03 ; 2015
  Technical parameters: Software je vytvořen pro MS Windows a je postaven na 32-bitové architektuře s využitím .NET frameworku v jazyce C# .
  Economic parameters: Software vytvořený při řešení grantu využívaný příjemcem a FNUSA-ICRC a volně jako open source dostupný na webu pod MIT licencí. Ke 3. 12. 2015 evidováno 39 stažení. Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
  R&D Projects: GA ČR GAP103/11/0933
  Keywords : EEG * brain * visualisation * deep-brain electrodes
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  https://viziprobe.codeplex.com
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254629
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.