Search results

 1. 1.
  0517633 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Jonáš, Alexandr
  Konstrukce cely pro RF past.
  [Cell design for RF trap.]
  Internal code: APL-2019-12 ; 2019
  Technical parameters: Kvadrupólová iontová past je tvořená dvěma trojitými břitovými nerezovými elektrodami a dvěma jednoduchými břitovými elektrodami umístěnými do čtverce o hraně 0,5 mm, vedle nichž jsou 4 kompenzační nerezové drátové elektrody. Břitové elektrody jsou přišroubovány na hranoly z plastu, které jsou umístěny v nerezové kleci o rozměrech 12 mm x 20 mm x 20 mm. Kompenzační elektrody jsou vsazeny do plastových držáků ve tvaru kuželu. Celá sestava je umístěna na nerezové desce, která slouží jako montážní platforma. Tato past je připravená pro použití jak ve vzduchu, tak i ve vakuu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Paul trap * optical trapping
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302937
   
 2. 2.
  0387405 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Jonáš, Alexandr - Aas, M.
  Systém laditelného mikrolaseru založeného na opticky deformovaných mikrokapénkách.
  [System of tunable microlaser based on optically deformable microdroplet.]
  Internal code: UPT 2012/15 ; 2012
  Technical parameters: Realizovaný funkční vzorek je složen ze dvou kontinuálních laserů o vlnových délkách 1064 nm a 1070 nm určených k chytání kapének a jednoho pulsního laseru (532 nm) určeného k optickému čerpání kapénkového mikrolaseru. Tyto lasery jsou přes teleskopy a zrcadla zavedeny do optického mikroskopu. Vyzařování kapének je snímáno spektrometrem.
  Economic parameters: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu lokalizovaný v Department of Physics, Koc University, Istanbul, Turecko.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : whispering gallery modes * optical tweezers * droplets
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216557
   
 3. 3.
  0336441 - ÚPT 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Jonáš, Alexandr
  Mikrofluidní čipy pro selekci, separací a kultivaci buněk.
  [Microfluidic chips for cell selection, separation, and cultivation.]
  Internal code: 4443 ; 2009
  Technical parameters: Materiál čipu: silikonový elastomer (PDMS), průměr kultivační cely: 20 mikrom, průřez přívodního kanálu: 200x20 mikrom, počet selekčních cel: 50.
  Economic parameters: Zařízení je výsledkem práce na grantových projektech.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/433
  Keywords : microfluidic chips * live cell cultivation
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180672
   
 4. 4.
  0336429 - ÚPT 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jonáš, Alexandr - Ježek, Jan - Šerý, Mojmír
  Systém pro Ramanovu mikrospektroskopii opticky zachycených studovaných vzorků.
  [System for Raman microspectroscopy of optically trapped studied specimen.]
  Internal code: 4443-1 ; 2009
  Technical parameters: Dva nezávislé lasery pro Ramanovu spektroskopii a optické zachytávání (ramanovská vlnová délka: 785 nm, chytací vlnová délka: 1064 nm), možnost pozorování studovaného vzorku na CCD kameře, velikost zkoumaných objektů: 100nm – 50 mikrom
  Economic parameters: Výsledek financovaný z grantu.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : Raman microspectroscopy * optical tweezers
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180664