Search results

 1. 1.
  0566624 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Ježek, Jan - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Ramanův spektrometr pro analýzu rostlin.
  [Raman spectrometer for plant analysis.]
  Internal code: APL-2022-23 ; 2022
  Technical parameters: Ramanův spektrometr slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Spektrometr se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Uložení optických komponent je docíleno pomocí kinematických držáků (kolimátoru, fokusačního zrcadla, difrakční mřížky a kolimačního zrcadla). Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Vstupní port spektrometru je vybaven optickým filtrem pro odstranění budícího signálu. Celek je doplněn vysoce citlivou kamerou pro snížení limitů detekce analyzovaných látek.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337943
   
   
 2. 2.
  0566612 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter.
  [Compact measuring head for excitation and acquisition of Raman spectra.]
  Internal code: APL-2022-22 ; 2022
  Technical parameters: Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Měřící hlava se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Vstupní a výstupní optické vlákna jsou pevně uchycena v kolimátorech. Uložení zrcadel je řešeno pomocí kinematických držáků. Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Pro fokusaci záření na vzorek je možné využít kolimační čočky nebo mikroskopového objektivu. Celek je doplněn miniaturní kamerou pro kvalitní zaostření na měřený vzorek.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337932
   
   
 3. 3.
  0536415 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Králík, Tomáš - Bernatová, Silvie
  Sestava pro korelační analýzu vzorků pomocí kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie (cryo-SEM) a Ramanovy mikro-spektroskopie.
  [The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy.]
  Internal code: APL-2020-05 ; 2020
  Technical parameters: Sestava umožňuje pevné uchycení tří druhů držáků vzorků, díky tomu je kompatibilní se třemi komerčními systémy pro kryogenní přípravu vzorku pro cryo-SEM (Leica microsystems, Gatan nebo Quorum). Místo pro umístění těchto držáků vzorků je vyrobeno pomocí 3D tisku z teplotně odolného plastu (ABS). Tato část je umístěna v Dewarově nádobě a obsahuje také uchycení teplotního čidla typu PT100 pro měření hladiny tekutého kryogenu. Odnímatelná Dewarova nádoba je na své spodní části vybavena podstavcem pro přesné posazení na motorizovaný posuvný systém. Sestava motorizovaného posuvného systému umožňující velmi přesný piezo-posuv v ose X a Y je pevně přichycena k ramenu, které je kompatibilní s tělem Ramanova mikro-spektrometru InVia (Renishaw). Díky geometrii tohoto ramena je možné využít originální posuv mikroskopu v ose Z. Rameno je připevněno třemi šrouby. Součástí sestavy je kryt objektivu vyrobený pomocí 3D tisku, jehož součástí je kryt, který je velmi stabilní i při teplotách blížících se teplotě tekutého dusíku při atmosférickém tlaku. Jeho hlavním úkolem je minimalizovat kontaminace způsobené kondenzací vzdušné vlhkosti.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., dobranska@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314183
   
   
 4. 4.
  0517633 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Jonáš, Alexandr
  Konstrukce cely pro RF past.
  [Cell design for RF trap.]
  Internal code: APL-2019-12 ; 2019
  Technical parameters: Kvadrupólová iontová past je tvořená dvěma trojitými břitovými nerezovými elektrodami a dvěma jednoduchými břitovými elektrodami umístěnými do čtverce o hraně 0,5 mm, vedle nichž jsou 4 kompenzační nerezové drátové elektrody. Břitové elektrody jsou přišroubovány na hranoly z plastu, které jsou umístěny v nerezové kleci o rozměrech 12 mm x 20 mm x 20 mm. Kompenzační elektrody jsou vsazeny do plastových držáků ve tvaru kuželu. Celá sestava je umístěna na nerezové desce, která slouží jako montážní platforma. Tato past je připravená pro použití jak ve vzduchu, tak i ve vakuu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Paul trap * optical trapping
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302937
   
   
 5. 5.
  0499071 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Zařízení pro teplotní kontrolu enzymatických reakcí.
  [Device for temperature control of enzymatic reactions.]
  Internal code: APL-2018-12 ; 2018
  Technical parameters: Zařízení je složené z měděného bloku s otvorem pro umístění lahvičky s vodou, do které je vložena plastová kapilára pro průtok média, které je třeba tepelně ovlivnit. Celý blok je tepelně stabilizovaný Pelletierovým článkem o rozměrech 30 mm x 30 mm, který je z druhé strany chlazený chladičem počítačového procesoru s pomaloběžným větrákem. Teplotní stabilizátor je připevněn na plexisklové kostce a od okolního prostředí je kromě ventilátoru izolován polystyrénem. Celý systém je řízen teplotní kontrolérem TEC-1089-SV od firmy Meerstetter Engineering.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : temperature stabilization * enzymatic reaction
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291354
   
   
 6. 6.
  0499000 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Samek, Ota
  Mikrofluidní čip pro měření růstu bakterií.
  [Microfluidic chip for measuring of bacterial growth.]
  Internal code: APL-2018-11 ; 2018
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Dva vstupní kanály pro roztok bakterií a substrát s antibiotiky o průřezu 50 µm x 10 µm se setkávají v jednom kanálu 100 µm x 10 µm. Ve vzdálenosti 1 mm od tohoto spojení je umístěna řada uzavřených postranních kanálů o šířce 10 µm. Tyto kanály mají různou délku od 50 µm do 300 µm a jsou ukončeny komorou o průměru 20 µm, která slouží k pozorování buněk ovlivňovaných změnou okolního média. Zbytek média odtéká odpadním kanálkem.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * Raman spectroscopy * bacterial growth
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291285
   
   
 7. 7.
  0482435 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krátký, Stanislav - Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Sobota, Jaroslav
  Substrát pro SERS.
  [Substrate for SERS.]
  Internal code: APL-2017-07 ; 2017
  Technical parameters: Si čip o rozměrech 8 mm x 8 mm x 0,5 mm s anizotropně leptanou strukturou na povrchu, na kterou je naprášena Au vrstva. Detekční oblast má rozměr 4x4 mm a je tvořena invertovanými pozlacenými nanopyramidami.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : SERS detection
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277873
   
   
 8. 8.
  0482434 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro SERS.
  [Microfluidic chip for SERS.]
  Internal code: APL-2017-06 ; 2017
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je umístěna komora obsahující Si Au SERS substrát. Odpadní roztok vytéká kanálkem na druhé straně komory.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * SERS detection
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277872
   
   
 9. 9.
  0467148 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan
  Dvoukanálový fluorescenční systém s optickými vlákny.
  [Two channel fluorescence system with optical fibers.]
  Internal code: APL-2016-06 ; 2016
  Technical parameters: Kompaktní sestava se skládá ze dvou čerpacích laserů o vlnových délkách 532 nm a 445 nm, které jsou zavedeny odrazem na dichroidních zrcadlech a kolimátory do navzájem nezávislých optických vláken. Vlákna slouží pro zavedení excitačních vlnových délek do vzorku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku vycházejícího. Fluorescence vycházející z vláken je detekována dvěma vysoce citlivými fotodiodami umístěnými za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou. Hodnoty intenzity jsou sbírány jednou měřicí kartou. Zařízení je koncipováno jako kompaktní systém v kovovém šasi. Výstupy a vstupy na čelním panelu jsou napájení 12 V, dvě optická vlákna, USB výstup z měřicí karty, TTL signál z měřicí karty a vypínače jednotlivých laserů.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : fluorescence detection * optical fiber
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265276
   
   
 10. 10.
  0467147 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro dielektroforetické třídění emulsních kapének planárními elektrodami kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for dielectrophoretic sorting of emulsion droplets by planar electrodes combined with fluorescence detection.]
  Internal code: APL-2016-05 ; 2016
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 µm x 100 µm se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 µm x 100 µm do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným kolmo ke kanálku, změřena fluorescence. Za detekčním vláknem jsou na podložním skle dvě planární stříbrné elektrody vytvořené metodou „lift-off“ a generací elektrického pole jsou kapénky směřovány do jednoho ze dvou výstupních otvorů.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection * dielectrical sorting
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265275
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.