Search results

 1. 1.
  0373586 - ÚFM 2012 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Kunz, Ludvík - Vlk, M. - Zavadilová, Petra - Klusák, Jan - Navrátilová, L.
  Fatigue strength of wheathering steel ATMOFIX 52A.
  Applied Mechanics 2011 - Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v.v.i, 2011 - (Náhlík, L.; Zouhar, M.; Ševčík, M.; Seitl, S.; Majer, Z.), s. 127-130. ISBN 978-80-87434-03-1.
  [Applied Mechanics 2011. Velké Bílovice (CZ), 18.04.2011-20.04.2011]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : weathering steel * ATMOFIX * fatigue
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206669

             
   
   
 2. 2.
  0308697 - ÚFM 2008 RIV CZ slo K - Conference Paper (Czech conference)
  Bokůvka, O. - Kunz, Ludvík
  SK-CZ medzivládna V-T spolupráca v oblasti experimentálneho výskumu únavovej životnosti materiálov.
  [Slovak-Czech intergovernmental R&D cooperation in experimental research of fatigue lifetime of materials.]
  Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007 - (Klimeš, C.), s. 12-16. ISBN 978-80-7368-396-2.
  [Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Hradec nad Moravicí (CZ), 12.09.2007-13.09.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Czech-Slovak intergovernmental cooperation in research * Fatigue of materials * Gigacycle fatigue
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161098

             
   
   
 3. 3.
  0308693 - ÚFM 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Buksa, Michal - Kunz, Ludvík - Wang, Q.
  Fatigue properties of ultrafine-grained copper of different purity processed by different ECAP routes.
  [Únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi různé čistoty zpracované různými ECAP postupy.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2007. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, 2007 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.), s. 97-106. ISBN 978-80-254-0793-6.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007. Ostrava (CZ), 29.11.2007-30.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GD106/05/H008; GA MŠk 1P05ME804
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : UFG copper * ECAP * Fatigue
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161096

             
   
   
 4. 4.
  0308680 - ÚFM 2008 RIV CZ slo K - Conference Paper (Czech conference)
  Mintách, Rastislav - Kunz, Ludvík - Konečná, R.
  Vplyv liacich defektov na únavovú životnosť hladkých a vrubovaných telies superzliatiny IN713LC pri 800°C.
  [Influence of casting defects on fatigue lifetime of smooth and notched bodies from IN713LC superalloy at 800°C.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2007. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, 2007 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.), s. 107-114. ISBN 978-80-254-0793-6.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007. Ostrava (CZ), 29.11.2007-30.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA106/05/2112
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : IN713LC * casting defects * notch behaviour
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161087

             
   
   
 5. 5.
  0177946 - UFM-A 20023140 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Konečná, R. - Kunz, Ludvík - Skočovský, P. - Lukáš, Petr - Hrbáček, K.
  Využití barevného leptání pro pozorování mikrostruktur Ni-superslitin.
  [Application of color etching technique for observation of microstructure of Ni-base superalloys.]
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů /9./. Praha: ČVUT Praha a Škoda výzkum, 2002 - (Kasl, J.; Zuna, P.), s. 174-177
  [Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů /9./. Libverda (CZ), 19.06.2002-21.06.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001; GA MPO FB-C2/53
  Grant - others: VEGA(SR) 1/7443/20
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : Ni base superalloys * color etching
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074849

             
   
   
 6. 6.
  0177610 - UFM-A 20013254 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Lukáš, Petr - Kunz, Ludvík - Obrtlík, Karel - Čadek, Josef
  Faktory určující životnost monokrystalických superslitinových lopatek plynových turbin.
  [Factors determining lifetime of single crystalline gas turbine blades.]
  Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik. Brno: MSVTS, 2001 - (Staněk, P.), s. 369-378. ISBN 80-02-01401-4.
  [Predikce mechanických vlastností mateiálů na základě strukturních charakteristik /7./. Nové město na Moravě (CZ), 29.05.2001-01.06.2001]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2041002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : Ni base single crystals * creep * fatigue
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074529

             
   
   
 7. 7.
  0079834 - ÚFM 2007 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Buksa, Michal - Kunz, Ludvík - Svoboda, Milan
  Influence of low temperature on fatigue behaviour of UFG copper prepared by ECAP.
  [Vliv nízké teploty na únavové vlastnosti UFG mědi připravené metodou ECAP.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2006: sborník doktorské konference. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2006 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.), s. 1-10. ISBN 80-239-8271-0.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů /2./. Brno (CZ), 30.11.2006]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1P05ME804; GA ČR GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : ultrafine grained metals * fatigue at low temperature * ECAP
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144379

             
   
   
 8. 8.
  0054743 - ÚFM 2007 RIV CZ slo K - Conference Paper (Czech conference)
  Bokůvka, O. - Nový, F. - Kunz, Ludvík - Lukáš, Petr
  Únavová životnosť materiálov v oblasti velmi vysokého počtu cyklov zaťažovania.
  [Fatigue endurance of materials in very-high-cycle region.]
  Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Brno: ÚFM AV ČR, 2006 - (Man, J.; Petrenec, M.; Polák, J.), s. 15-21. ISBN 80-239-6751-7.
  [Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Brno (CZ), 21.03.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Fatigue lifetime * Very-high-cycle fatigue
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142698

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.