Search results

 1. 1.
  0178182 - UFM-A 20043001 RIV SIGLE SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel - Knésl, Zdeněk
  Problematika hodnocení rozhraní dvou materiálů z hlediska nelineární pružně-plastické lomové mechaniky.
  [Problems of bi-material interface appraisal from a nonlinear elastic-plastic fracture mechanics point of view.]
  SEMDOK 2004 /9./. Žilina: EDIS, Editing Centre, University of Žilina, 2004, s. 217. ISBN 80-8070-178-4.
  [SEMDOK 2004 /9./. Súlov (SK), 21.01.2004-22.01.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/03/0331; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : crack tip opening displacement * bi-material interface * nonlinear elastic-plastic fracture mechanics
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0075071

             
   
   
 2. 2.
  0178104 - UFM-A 20033123 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel - Knésl, Zdeněk
  Hodnocení stability trhliny s vrcholem na rozhraní mezi dvěma materiály s odlišnou mezí kluzu.
  [Stability of a crack terminating at the interface of two materials with plasticity mismatch.]
  Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003 - (Vimmr, J.), s. 580
  [Výpočtová mechanika 2003 /19./. Nečtiny (CZ), 03.10.2003-05.10.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA106/01/0381; GA ČR GA101/03/0331
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : fracture mechanics * interface * stability criterion
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074997

             
   
   
 3. 3.
  0108328 - UFM-A 20043149 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel
  Analýza šíření trhliny ve vícevrstvém potrubí.
  [Crack propagation analysis in multilayered pipes.]
  Computational Mechanics 2004. Plzeň: TYPOS Digital Print, spol. s.r.o., 2004, s. 21-28. ISBN 80-7043-314-0.
  [Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 08.11.2004-10.11.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106; GA ČR GA101/03/0331
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : crack propagation * multilayered pipes * FEA
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015462

             
   
   
 4. 4.
  0108208 - UFM-A 20043027 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel - Knésl, Zdeněk
  Analýza růstu trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů pomocí otevření trhliny.
  [Analysis of a crack groving through an interface of two different materials based on crack tip opening displacement.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czech Republic, 2004, s. 1-7. ISBN 80-8518-88-9.
  [Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : Bi-material interface * crack tip opening displacement * crack stability
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015346

             
   
   
 5. 5.
  0027313 - ÚFM 2006 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Nezbedová, E. - Vlach, B. - Knésl, Zdeněk - Langr, P. - Bareš, Pavel
  RCP versus strain behaviour of PE pipes material.
  [RCP a deformační chování materiálů pro PE trubky.]
  Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Halle-Wittenberg: MLU, 2005, s. 1-5.
  [Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Merseburg (DE), 15.06.2005-17.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/0227
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : brittle fast fracture * polymer pipes
  Subject RIV: JJ - Other Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117427

             
   
   
 6. 6.
  0027309 - ÚFM 2006 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Knésl, Zdeněk - Bareš, Pavel
  Fracture conditions for a crack terminating at the interface of two elastic materials.
  [Lomová mechanika trhlin s vrcholem na rozhraní dvou materiálů.]
  Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Halle: MLU-Halle-Wittenberg, 2005, s. 1-7.
  [Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Merseburg (DE), 15.06.2005-17.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/0227
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : fracture mechanics * polymers * crack stability
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117423

             
   
   
 7. 7.
  0027107 - ÚFM 2006 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel
  Vliv trhliny v ochranném plášti na bezpečnost dvouvrstvého potrubí.
  [Influence of crack situated in protective layer on double-layer pipe safety.]
  Semdok 2005. Žilina: EDIS, University of Žilina, 2005, s. 31-34. ISBN 80-8070-334-2.
  [Semdok 2005. Súlov (SK), 27.01.2005-28.01.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/0227; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : double-layer pipes * crack propagation * finite element analysis
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117234

             
   
   
 8. 8.
  0027101 - ÚFM 2006 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel
  Posouzení šíření trhliny přes rozhraní dvou různých materiálů na základě analýzy profilu trhliny v blízkosti jejího kořene.
  [Study of crack growing through an interface of two different materials based on analysis of crack profile in the vicinity of crack tip.]
  Aplikovaná mechanika 2005. Brno: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, 2005, s. 3-4. ISBN 80-214-2373.
  [Applied Mechanics 2005. Hrotovice (CZ), 29.03.2005-01.04.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GD106/05/H008; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : bimaterial interface * crack opening displacement * finite element method
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117228

             
   
   
 9. 9.
  0027067 - ÚFM 2006 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel
  Analýza stability trhliny v povrchových ochranných vrstvách na základě otevření na povrchu.
  [Crack stability analysis of the crack in surface protective layers based on crack mouth opening displacement.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2005, s. 207-214. ISBN 80-239-6145-4.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů. Brno (CZ), 01.12.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/03/0331; GA ČR(CZ) GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : bimaterial interface * crack growth * finite element method
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117195

             
   
   
 10. 10.
  0025163 - ÚFM 2006 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Knésl, Zdeněk - Náhlík, Luboš - Bareš, Pavel
  Failure behaviour of coated structures.
  [Lomové chování těles s ochranou povrchovou vrstvou.]
  Numerical methods in Continuum Mechanics. Žilina: Society for Sciences and Engineering, University of Žilina, Slovak Republic, 2005, s. 1-9. ISBN 80-969165-4-8.
  [Numerical methods in ContinuumMmechanics. Žilina (SK), 23.08.2005-26.08.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/0320; GA ČR(CZ) GP106/04/P084
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : surface layer * fracture mechanics * coated structures
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115581

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.