Search results

 1. 1.
  0585136 - ÚI 2025 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šípek, A. - Gregor, V. - Šípek jr., A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek
  Brániční kýla v České republice: incidence, poměr pohlaví a prenatální diagnostika.
  [Diaphragmatic Hernia in the Czech Republic: Incidence, Sex Ratio and Prenatal Diagnostics.]
  Aktuální Gynekologie a Porodnictví. Roč. 16, February 2024 (2024), s. 19-25. ISSN 1803-9588
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : diaphragmatic hernia * prenatal diagnosis * sex ratio
  OECD category: Epidemiology
  Impact factor: 0.1, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.actualgyn.com/pdf/cz_2024_291.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352870
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0585136-afinoa.pdf0284.3 KBOA CC BY NC 3.0Publisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0582790 - ÚI 2025 CZ cze J - Journal Article
  Šípek jr., A. - Šípek, A. - Gregor, V. - Friedová, N. - Klaschka, Jan - Malý, Marek
  Vrozený hydrocefalus v České republice: incidence, poměr pohlaví a prenatální diagnostika.
  Aktuální Gynekologie a Porodnictví. Roč. 16 (2024), s. 7-14. ISSN 1803-9588
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : congenital hydrocephalus * prenatal diagnostics * sex ratio * maternal age * vrozený hydrocefalus * prenatální diagnostika * poměr pohlaví * věk matky
  Impact factor: 0.1, year: 2022
  https://www.actualgyn.com/cz/2024/289
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0350837
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0582790-accepted.pdf1315.5 KBCC-BY-NCPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0573230 - ÚŽFG 2024 RIV NL eng J - Journal Article
  Tejkalová, H. - Jakob, L. - Kvasnová, Simona - Klaschka, Jan - Sechovcová, Hana - Mrázek, Jakub - Páleníček, T. - Olša Fliegerová, Kateřina
  The influence of antibiotic treatment on the behavior and gut microbiome of adult rats neonatally insulted with lipopolysaccharide.
  Heliyon. Roč. 9, č. 4 (2023), č. článku e15417. ISSN 2405-8440. E-ISSN 2405-8440
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV17-31852A
  Institutional support: RVO:67985904 ; RVO:67985807
  Keywords : rats * lipopolysaccharide * antibiotics * behavior * microbiome
  OECD category: Microbiology; Neurosciences (including psychophysiology (UIVT-O)
  Impact factor: 4, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023026245?via%3Dihub#sec5
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343699
   
   
 4. 4.
  0572706 - ÚI 2024 CZ cze J - Journal Article
  Klaschka, Jan
  K osmdesátinám Zdeňka Fabiána.
  [On the 80th Birthday of Zdeněk Fabián.]
  Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 34, č. 1 (2023), s. 3-5. ISSN 1210-8022
  Institutional support: RVO:67985807
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343314
   
   
 5. 5.
  0571286 - ÚI 2024 RIV US eng J - Journal Article
  Šípek jr., A. - Gregor, V. - Šípek, A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Calda, P.
  The Reduced Use of Invasive Procedures Leads to a Change of Frequencies of Prenatally Detected Chromosomal Aberrations: Population Data From the Years 2012-2016 (Note, Editorial).
  Obstetrical & Gynecological Survey. Roč. 78, č. 3 (2023), s. 133-135. ISSN 0029-7828. E-ISSN 1533-9866
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : chromosomal aberrations * prenatal diagnostics * prenatal screening * noninvasive prenatal testing
  OECD category: Human genetics
  Impact factor: 6.2, year: 2022
  https://dx.doi.org/10.1097/01.ogx.0000923040.17449.2c
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342547
   
   
 6. 6.
  0559068 - ÚI 2023 CZ J - Journal Article
  Klaschka, Jan
  Vzpomínky na Pepu Tvrdíka (nekrolog).
  Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 32, č. 1 (2021), s. 23-26. ISSN 1210-8022
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : nekrolog
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332486
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0559068-aw.pdf290.6 KBvolně onlinePublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0556962 - ÚI 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šípek, A. - Gregor, V. - Šípek jr., A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek
  Přežívání dětí narozených v České republice s Downovým, Edwardsovým a Patauovým syndromem.
  [Survival Of Children Born with Down Syndrome, Edwards Syndrome, And Patau Syndrome in the Czech Republic.]
  Aktuální Gynekologie a Porodnictví. Roč. 14, Březen 2022 (2022), č. článku 1422007. ISSN 1803-9588
  R&D Projects: GA MZd NV17-29622A
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : Downův syndrom * Edwardsův syndrom * Patauův syndrom * přežívání * úmrtnost * Down syndrome * Edwards syndrome * Patau syndrome * survival rate * mortality rate
  OECD category: Epidemiology
  Impact factor: 0.1, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.actualgyn.com/pdf/cz_2022_266.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331079
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0556962-aoa.pdf8303.2 KBOA CC BY NCAuthor´s preprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0541415 - ÚI 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šípek, A. - Gregor, V. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Jírová, J. - Friedová, N. - Šípek jr., A.
  Encefalokéla v České republice – incidence, prenatální dia­gnostika a mezinárodní srovnání.
  [Encephalocele in the Czech Republic – incidence, prenatal dia gnostics and international comparison.]
  Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Roč. 84, č. 1 (2021), s. 66-70. ISSN 1210-7859. E-ISSN 1802-4041
  R&D Projects: GA MZd NV17-29622A
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : encefalokéla * prenatální diagnostika * vrozené vady nervové soustavy * ČR
  OECD category: Epidemiology
  Impact factor: 0.411, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn202166
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318976
   
   
 9. 9.
  0535214 - ÚI 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Šípek jr., A. - Gregor, V. - Šípek, A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Calda, P.
  The reduced use of invasive procedures leads to a change of frequencies of prenatally detected chromosomal aberrations: population data from the years 2012–2016.
  Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Roč. 35, č. 22 (2022), s. 4326-4331. ISSN 1476-7058. E-ISSN 1476-4954
  R&D Projects: GA MZd NV17-29622A
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : chromosomal aberrations * prenatal diagnostics * prenatal screening * noninvasive prenatal testing
  OECD category: Human genetics
  Impact factor: 1.8, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://dx.doi.org/10.1080/14767058.2020.1849113
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313296
   
   
 10. 10.
  0534123 - ÚI 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šípek jr., A. - Gregor, V. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Šípek, A.
  Využití biochemických markerů v prenatálním screeningu chromozomových aberací v České republice.
  [Biochemical markers as a part of prenatal screening of chromosomal aberrations in the Czech Republic.]
  Praktický lékař. Roč. 100, č. 3 (2020), s. 126-130. ISSN 0032-6739
  R&D Projects: GA MZd NV17-29622A
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : biochemický screening * chromozomové aberace * genetika * Biochemical screening * Chromosomal aberrations * Genetics
  OECD category: Paediatrics
  Method of publishing: Limited access
  https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2020-3-11/vyuziti-biochemickych-markeru-v-prenatalnim-screeningu-chromozomovych-aberaci-v-ceske-republice-123735
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312356
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.