Search results

 1. 1.
  0552570 - FZÚ 2022 RIV cze P - Patent Document
  Bodnár, M. - Fitl, P. - Lančok, Ján - Novotný, Michal - Vrňata, M. - Hruška, M. - Vlček, J. - Bulíř, Jiří - Moravec, V.
  Způsob nanášení vrstev na senzorové platformy pro detekci plynů.
  [Method of applying layers on sensor platforms for detecting gas.]
  2021. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Tesla Blatná, a.s. Date of the patent acceptance: 03.11.2021. Patent Number: 309041
  R&D Projects: GA MPO FV20350
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : chemoresitive sensor * thin films * plasma polymerisation * metal acetylacetonate * tin oxide
  OECD category: Coating and films
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309041.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327684
   
   
 2. 2.
  0540867 - FZÚ 2021 RIV cze P - Patent Document
  Novotný, Michal - Lančok, Ján - More Chevalier, Joris - Fitl, P. - Vrňata, M. - Vlček, J. - Moravec, V. - Bodnár, M.
  Senzorový substrát pro detekci plynných látek.
  [Sensor substrate for detecting gaseous substances.]
  2020. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze -TESLA BLATNÁ, a.s. Date of the patent acceptance: 23.04.2020. Patent Number: 308343
  R&D Projects: GA MPO FV20350
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : sensor substrate * detecting gaseous substances * inter-digital electrodes * platinum heating meander
  OECD category: Materials engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308343.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318465
   
   
 3. 3.
  0485915 - FZÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Novotný, Michal - Bulíř, Jiří - Lančok, Ján - Pokorný, Petr
  Metoda přípravy vrstev černého hliníku, charakterizovaných vysokou optickou hustotou a nízkou odrazivostí, pomocí magnetronového naprašování, využití povlaku drahého kovu pro ochranu a vylepšení vlastností těchto vrstev a jejich aplikace pro tepelně absorpční pokrytí anod.
  [A method of preparation of black aluminium layers characterized by high optical density and low reflectance using magnetron sputtering, use of precious metal coating for protection and improvement of the properties of these layers and their applications for thermal absorption coverage of anodes.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 06.12.2017. Patent Number: 307110
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03010490; GA MŠMT LO1409
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : black aluminium * magnetron sputtering * absorbers * electron tube anode coating
  OECD category: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10214918&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280837
   
   
 4. 4.
  0455635 - FZÚ 2016 RIV cze P - Patent Document
  Rouček, V. - Bulíř, Jiří - Lančok, Ján - Novotný, Michal
  Zařízení pro povlakování vnitřních dutin malého příčného průřezu a velkých podélných rozměrů metodou magnetronového naprašování.
  [Apparatus for coating internal cavities of small cross section and large longitudinal dimensions using magnetron-sputtering method.]
  2015. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha 8, CZ- TESLA Electrontubes s.r.o., Říčany, CZ. Date of the patent acceptance: 02.12.2015. Patent Number: 305631
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03010490; GA MŠMT(CZ) LM2011029; GA MŠMT(CZ) LO1409
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : magnetron sputtering * cavities
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10053597&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256260
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.