Search results

 1. 1.
  0585503 - FZÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štarman, S. - Kváča, Z. - Lančok, Ján
  Pseudoplasty s chytrými materiály pro atomizační litografii.
  [Pseudoplastics with smart materials for atomization lithography.]
  Internal code: FW01010279-V3 ; 2024
  Technical parameters: Vytvořené pseudoplasty
  Economic parameters: Matice 48 variací funkčního vzorku ve formě pseudoplastu, organokovového monomeru s reaktantem a solventem monomeru se stechiometrickým reakčním obsahem vody
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010279
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : pseudoplast
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0353218
   
   
 2. 2.
  0583530 - FZÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Novotný, Michal - Fitl, Přemysl - Remsa, Jan - Písařík, Petr - Pokorný, Petr - Bulíř, Jiří - Kmječ, Tomáš - Lančok, Ján - Hlavín, P.
  Komora na pokrývání menších předmětů.
  [Vacuum chamber for coating of smaller items.]
  Internal code: VK01010022-V3 ; 2023
  Technical parameters: Válcová komora s průměrem 320 mm a délkou 450 mm. Komora je vybavena ISO-K přírubami: 2x DN 320, 6x DN 100 a ISO-KF: 3x DN 25. Čerpací systém - rotační olejová a turbomolekulární vývěva.
  Economic parameters: Komora bude sloužit v kriminalistické praxi v oboru daktyloskopie na KÚ Policie ČR.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VK01010022
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : vacuum chamber * dactyloscopy * magnetron sputtering * planetary rotating holder
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351545
   
   
 3. 3.
  0569056 - FZÚ 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Fišer, Ladislav - Fitl, Přemysl - Vrňata, Martin - Novotný, Michal - Chertopalov, Sergii - Lančok, Ján
  Plošný spoj určený pro regulaci teploty a čtení výstupního signálu chemického senzoru na substrátu KBS-4.
  [Integrated circuit for temperature control and reading of output signal of chemical sensor on KBS-4 substrate.]
  Internal code: Plošný spoj k ovládání chemického senzoru na KBS4 ; 2022
  Technical parameters: Regulace teploty senzorového substrátu KBS-4 v rozsahu 20-300°C, čtení výstupního odporu chemirezistoru v rozsahu výstupních odporů senzorů od 10 Ω do 100 M Ω, napájení 12V DC, max. 1 A
  Economic parameters: Ceny výrobků jsou nastaveny dle předpokládaných výrobních nákladů a dle informace z trhu na 10 000,- Kč za vývojový kit a 3 000,- Kč za kompaktní měřicí modul. (např. pro první rok je plánován prodej 10 ks vývojového kitu a 20 ks kompaktního měřicího modulu – tj. 10+20).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TP01010035
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : control of KBS-4 sensor substrate temperature * reading of chemiresistor output signal * resistance range 10 Ω - 100 M Ω
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341322
   
   
 4. 4.
  0569054 - FZÚ 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  More Chevalier, Joris - Bulíř, Jiří - Novotný, Michal - Fitl, Přemysl - Lančok, Ján - Pokorný, Petr - Musil, Jindřich
  Magnetronová hlava pro naprašování povlaků černých kovů.
  [Magnetron sputter head for black metal coating.]
  Internal code: Magnetronová hlava pro naprašováni černých kovů ; 2022
  Technical parameters: Magnetronová hlava tvaru obdélníkové katody o rozměrech 9 cm x 15 cm, Vodou chlazený terč s rozměry 7 cm x 14 cm, Limitní výkon magnetronu 1000 W, tlak pracovního plynu (argon) 0,5 Pa
  Economic parameters: 200 000 Kč
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TP01010035
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : magnetron sputtering * metal * black metal
  OECD category: Coating and films
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340910
   
   
 5. 5.
  0569053 - FZÚ 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štarman, S. - Kváča, Z. - Lančok, Ján
  Sonopolymery s chytrými materiály pro sonolitografii.
  [Sonopolymers with smart materials for sonolithography.]
  Internal code: Praha ; 2021
  Technical parameters: V rámci projektu: Sonopolymery s chytrými materiály pro sonolitografii
  Economic parameters: Zavedení nového funkčního vzorku
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010279
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : sonopolymer * sonografie
  OECD category: Acoustics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341312
   
   
 6. 6.
  0540718 - FZÚ 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bodnár, M. - Moravec, V. - Vrňata, M. - Fitl, P. - Lančok, Ján - Novotný, Michal
  Senzor pro detekci ozonu - KBIO3.
  [Gas sensor for Ozone detection - KBIO3.]
  Internal code: Funkční vzorek - Senzor pro detekci ozonu - KBIO3 ; 2020
  Technical parameters: senzor koncentrace ozonu ve vzduchu: - koncentrační rozsah: 1 ppb až 1000 ppb - oblast pracovních teplot: -20°C až 60°C - pracovní teplota: 100°C
  Economic parameters: Senzor bude zařazen do portofila produktů firmy Tesla Blatná a.s.
  R&D Projects: GA MPO FV20350
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ozone * gas sensor * pollution
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318334
   
   
 7. 7.
  0500350 - FZÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bulíř, Jiří - Novotný, Michal - Fitl, P. - Vrňata, M. - Bodnár, M. - Lančok, Ján
  Depoziční aparatura pro depozici vrstev pomocí plazmové polymerizace RF výbojem.
  [Deposition system for preparation of thin films by RF discharge plasma polymerization.]
  Internal code: Depoziční aparatura pro depozici vrstev pomocí plazmové polymerizace RF výbojem ; 2018
  Technical parameters: Mezní tlak 10E-3 Pa, pracovní tlak 5 Pa, RF výkon 20 W, RF frekvence 13,56 MHz
  Economic parameters: Vytvoření nové technologie výroby, zvýšení adaptability produktů, zlepšení postavení firmy na trhu.
  R&D Projects: GA MPO FV20350; GA MŠMT(CZ) LO1409
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : chemical gas sensor * plasma polymerization * magnetron sputtering
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292441
   
   
 8. 8.
  0500349 - FZÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lančok, Ján - Novotný, Michal - More Chevalier, Joris - Fitl, P. - Myslík, V. - Vrňata, M. - Vlček, J. - Bodnár, M.
  Aparatura pro depozici homogenních senzoricky aktivních vrstev metodou plazmové polymerace.
  [Apparatus for deposition of homogenous sensor active layers by plasma polymerization.]
  Internal code: Aparatura pro depozici homogenních senzoricky aktivních vrstev metodou plazmové polymerace ; 2018
  Technical parameters: Pracovní tlak 10E-3Pa, teplota odpařování organického prekurzoru v rozsahu 30 až 600°C, rozměr homogenně pokryté oblasti aktivní vrstvou min 50x50 mm, RF výkon pro rozklad a ionizaci par 5 až 100W.
  Economic parameters: Vytvoření nové technologie výroby, zvýšení adaptability produktů, zlepšení postavení firmy na trhu.
  R&D Projects: GA MPO FV20350; GA MŠMT(CZ) LO1409
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : chemical gas sensor * plasma polymerization * vacuum evaporation
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292439
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.