Search results

 1. 1.
  0500346 - FZÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hejtmánek, Jiří - Knížek, Karel
  Aparatura pro testování termoelektrických a Peltierových modulů.
  [Apparatus for testing the thermoelectric and Peltier modules.]
  Internal code: 07 ; 2018
  Technical parameters: a) Měření účinnosti přeměny tepelné energie na elektrickou a optimálního odporového zatížení termoelektrických modulů v závislosti na rozdílu teplot, teplotě modulu, odebíraném proudu (resp. odporové zátěži) a přítlačné síle.
  Economic parameters: Funkční vzorek je využíván příjemcem a jeho cena nepřevyšuje částku 604 200 Kč
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010056
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : thermoelectric modules * Peltier modules * efficiency determination
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292437

             
   
   
 2. 2.
  0458044 - FZÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ševčík, D. - Sikora, M. - Hejtmánek, Jiří - Knížek, Karel - Švejda, V. - Horna, P. - Burič, J.
  Komplexní systém stálého využívání odpadního tepla výfukových spalin spalovacího motoru, které dodává elektrickou energii do palubní sítě vozu.
  [Complex waste heat recovery system of the combustion engine for the conversion of the exhaust gas heat into electrical energy.]
  Internal code: WHRS ; 2015
  Technical parameters: Základem zařízení jsou tyto čtyři konstrukční skupiny: (1) Dvoufázový termosyfon ve smyčkovém provedení (regulovaný elektromagneticky ovládaným ventilem), (2) termoelektrické generátory (TEG), (3) chladiče TEG napojené na chladicí okruh automobilu a (4) elektronické obvody zajišťující regulaci elektromagnetického ventilu a konverzi napětí z TEG, impedanční přizpůsobení a začlenění elektrické energie do elektrické sítě vozu. Využití výsledků je řešeno smlouvou o využití výsledků dosažených v rámci projektu výzkumu a vývoje č. TA03030278 „Výzkum rekuperace a termoelektrické konverze odpadního tepla spalovacího motoru“ v programu TAČR „ALFA“ číslo S15/277F ze dne 30.12.2015.
  Economic parameters: Zvýšení obratu vlivem prodeje licencí a služeb
  R&D Projects: GA TA ČR TA03030278
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : waste heat recovery systém (WHRS) * heat exchanger * heat pipe * thermoelectric generator
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258358