Search results

 1. 1.
  0520336 - FZÚ 2020 RIV cze P - Patent Document
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kšírová, Petra - Klinger, Miloslav
  Způsob generování nízkoteplotního plazmatu, způsob povlakování vnitřního povrchu dutých elektricky vodivých nebo feromagnetických trubic a zařízení pro provádění těchto způsobů.
  [A method of generating low temperature plasma, a method of coating the inner surface of hollow electrically conductive or ferromagnetic tubes and the equipment for doing this.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 03.05.2019. Patent Number: 307842
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760; GA TA ČR(CZ) TG02010056
  Grant - others:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : hollow cathode * thin films * tube * plasma
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307842.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305023
   
 2. 2.
  0486986 - FZÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob diagnostiky plazmatu s vyloučením měření narušených nestabilitami a přechodovými jevy v plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of plasma diagnosis, excluding measurements disturbed by instabilities and transient phenomena in plasma, and a device for implementing this method.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 29.11.2017. Patent Number: 307104
  R&D Projects: GA ČR GA16-22092S
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : deposition plasma * exclusion of measurements disturbed by instabilities in plasma * Langmuir probe
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10234698&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281691
   
 3. 3.
  0481686 - FZÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Olejníček, Jiří - Šmíd, Jiří - Hubička, Zdeněk - Adámek, Petr - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Způsob řízení rychlosti depozice tenkých vrstev ve vakuovém vícetryskovém plazmovém systému a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of controlling the rate of deposition of thin layers in a vacuum multi-nozzle plasma system and a device for implementing this method.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 13.09.2017. Patent Number: 306980
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TF01000084
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : hollow cathode * plasma nozzle * deposition * thin films
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10241583&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277207
   
 4. 4.
  0476548 - FZÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Jan - Straňák, Vítězslav
  Způsob měření depozičního nízkotlakého plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measuring deposition low pressure plasma using wave resonance of electron cyclotron waves and a device for performing this method.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 31.05.2017. Patent Number: 306799
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010743
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : plasma deposition * electrone-cyclotrone wave * acoustic emission
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10195504&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273025
   
 5. 5.
  0449903 - FZÚ 2016 RIV cze P - Patent Document
  Hubička, Zdeněk - Straňák, Vítězslav - Šmíd, Jiří - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Adámek, Petr - Kment, Štěpán - Kromka, Alexander
  Hybridní plazmová tryska s povrchovou vlnou pro buzení vysoce reaktivních výbojů.
  [Hybrid plasma nozzle with surface wave for driving highly reactive discharges.]
  2015. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 09.09.2015. Patent Number: 305482
  R&D Projects: GA MŠk LH12045; GA TA ČR TA03010743
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : plasma * discharge * surfatron * thin films
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10113746
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0251346
   
 6. 6.
  0429387 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Adámek, Jiří - Stöckel, Jan
  Způsob měření iontové distribuční funkce v nízkoteplotním plazmatu, měřicí systém pro provádění tohoto způsobu a sonda pro měřicí systém.
  [A method for measuring the ion distribution function in a low temperature plasma, a measuring system for implementing the method and the probe for measuring system.]
  2014. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 16.04.2014. Patent Number: 304493
  R&D Projects: GA TA ČR TA01010517
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61389021
  Keywords : Katsumata probe * ion flux * ion energy distribution function * magnetic field
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1760204&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234521
   
 7. 7.
  0429384 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.12.2013. Patent Number: 304249
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA ČR GA202/09/0800
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : Langmuir probe * plasma diagnostics * time resolved
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234512
   
 8. 8.
  0377233 - FZÚ 2013 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Jastrabík, Lubomír - Olejníček, Jiří - Straňák, Vítězslav - Hippler, R. - Do, H.T.
  Způsob diagnostiky pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulzním plazmatu a měřicí systém k provádění způsobu této diagnostiky.
  [Diagnostics method for time-resolved laser absorption spectroscopy in pulsed plasmas and measuring system for the implementation of this diagnostics method.]
  2012. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 23.02.2012. Patent Number: 303104
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : laser * plasma * absorption * diagnostics
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303104.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0209451