Search results

 1. 1.
  0473018 - FZÚ 2017 RIV CZ cze L4 - Software
  Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Řídící a monitorovací program pro diagnostiku a měření účinnosti solárních článků.
  [Control and monitoring software for diagnostics and measurement of efficiency of solar cells.]
  Internal code: Photocellsoft/FZÚ/2014 ; 2015
  Technical parameters: Vyvinutý program umožňuje provádět měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických článků a polovodičových přechodů s vysokým rozlišením proudu v závislosti na osvětlení a teplotě.
  Economic parameters: Vyvinutý software automatizuje měření, čímž výrazně zpřesňuje doposud prováděnou diagnostiku (řádově 100x oproti stávajícímu stavu) a významně zkracuje dobu měření.
  R&D Projects: GA MŠk LH12045
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : controlling software * olar cell diagnostics * I-V curve * measuring system
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270189
   
   
 2. 2.
  0424554 - FZÚ 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Adámek, Petr - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán - Čada, Martin - Jastrabík, Lubomír
  Řídící a monitorovací software pro systém řízení depozice v plazmatu.
  [Control and monitoring software for plasma depositon control system.]
  Internal code: DPCSOFT/FZÚ/2013 ; 2013
  Technical parameters: Program v reálném čase monitoruje a ukládá tlak, proud výboje a řídí držák vzorků, dle zadaného počtu vzorků, požadované době expozice jednotlivých vzorků. Může sledovat až osmi veličin.
  Economic parameters: Snížení pořizovacích nákladů na vývoj a nákup softwarového vybavení
  R&D Projects: GA TA ČR TA01010517
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : controlling software * plasma deposition * control system
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0232591