Search results

 1. 1.
  0466215 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Olejníček, Jiří - Šmíd, Jiří - Hubička, Zdeněk - Adámek, Petr - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Zařízení k řízení depozice tenkých vrstev ve vakuovém vícetryskovém plazmovém systému.
  [Device to control deposition of thin layers in vacuum multijet plasma system.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 15.11.2016. Utility model number: 30018
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TF01000084
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : plasma jet * thin films * hollow cathode * sputtering
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10241582&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264578
   
 2. 2.
  0465145 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Zařízení pro umožnění diagnostiky plazmatu s vyloučením měření narušených nestabilitami a přechodovými jevy v plazmatu.
  [Device to enable plasma diagnostics with exclusion of measurements disturbed by instabilities and transient phenomena in plasma.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 31.10.2016. Utility model number: 29928
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010743
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : deposition plasma * plasma diagnostics * exclusion of measurements disturbed by instabilities * Langmuir probe
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10234699&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263923
   
 3. 3.
  0462264 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Petr - Straňák, Vítězslav
  Vysokofrekvenční aparatura pro měření parametrů plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny.
  [Radio-frequency apparatus for measuring plasma parameters by making use of wave resonance of electron cyclotron wave.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.06.2016. Utility model number: 29519
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010743
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ECWR * low-temprature plasma * thin film * plasma density * plasma deposition
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10195505&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0261744
   
 4. 4.
  0448124 - FZÚ 2016 RIV cze P1 - User Module
  Hubička, Zdeněk - Straňák, Vítězslav - Šmíd, Jiří - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Adámek, Petr - Kment, Štěpán - Kromka, Alexander
  Hybridní plazmová tryska s povrchovou vlnou pro buzení vysoce reaktivních výbojů.
  [Hybrid plasma nozzle with surface wave for exciting extremely reactive discharges.]
  2015. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 14.07.2015. Utility model number: 28463
  R&D Projects: GA MŠk LH12045; GA TA ČR TA03010743
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : sufatron * plasma technology * discharge plasma
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10113747&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0249847
   
 5. 5.
  0397456 - FZÚ 2014 RIV cze P1 - User Module
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Měřicí systém pro mikrovlnnou diagnostiku plazmatu.
  [Measuring system for microwave plasma diagnostics.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 01.10.2013. Utility model number: 25927
  R&D Projects: GA TA ČR TA01011740; GA MŠk LD12002; GA MŠk LH12043
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : microwave * plasma diagnostics * antenna * resonator
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025927.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225083
   
 6. 6.
  0396132 - FZÚ 2014 RIV cze P1 - User Module
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kubart, T. - Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Kment, Štěpán
  Systém pro měření toků neutrálních a ionizovaných depozičních částic dopadajících na substrát při růstu tenkých vrstev.
  [System for measurement of ion and neutral particles flux deposited onto substrate during thin film deposition process.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.09.2013. Utility model number: 25867
  R&D Projects: GA TA ČR TA01011740; GA MŠk LH12043
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ion flux * neutral particles * magnetic field * deposition rate
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025867.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223966
   
 7. 7.
  0383946 - FZÚ 2013 RIV cze P1 - User Module
  Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Čada, Martin - Adámek, Petr - Jastrabík, Lubomír - Suchaneck, G. - Olejníček, Jiří - Kment, Štěpán - Straňák, Vítězslav
  Plazmový systém určený pro depozici perovskitových tenkých vrstev.
  [Plasma system developed for deposition of perovskite thin films.]
  2012. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 21.05.2012. Utility model number: 23845
  R&D Projects: GA ČR GC202/09/J017; GA TA ČR TA01010517; GA ČR(CZ) GAP205/11/0386
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : plasma * magnetron sputtering * plasma-jet * PZT thin films
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023845.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213731
   
 8. 8.
  0341609 - FZÚ 2010 RIV CZ cze P1 - User Module
  Adámek, P. - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Jastrabík, Lubomír - Olejníček, Jiří - Straňák, V. - Hippler, R. - Do, H.T.
  Měřicí systém pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulsním plazmatu.
  [Measuring system for time-resolved laser absorption spectroscopy in the pulsed plasma.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Date of the patent registration: 23.12.2008. Date of the utility model acceptance: 02.03.2009. Utility model number: CZ 19386
  R&D Projects: GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR 1QS100100563
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : laser absorption spectroscopy * pulsed plasma * time-resolved
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184538
   
 9. 9.
  0334622 - FZÚ 2010 RIV CZ cze P1 - User Module
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Měřící systém pro sondovou diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou.
  [The acquisition system for probe diagnostics of plasma by means of Langmuir probe.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Date of the patent registration: 18.11.2009. Date of the utility model acceptance: 18.12.2009. Utility model number: 20376
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR KAN400720701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : Langmuir probe diagnostics * pulsed DC discharge * time-resolved * spatially-resolved
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179310
   
 10. 10.
  0334312 - FZÚ 2010 RIV CZ cze P1 - User Module
  Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Petr
  Měřící systém pro diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou.
  [The acquisition system for plasma diagnostics by means of Langmuir probe.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Date of the patent registration: 21.09.2009. Date of the utility model acceptance: 26.11.2009. Utility model number: 20273
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR KAN400720701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : probe diagnostics * pulsed plasma * time resaolution
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179084