Search results

 1. 1.
  0486369 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Trnka, Miroslav - Štěpánek, Petr - Chuchma, F. - Možný, M. - Bartošová, Lenka - Hlavinka, Petr - Balek, Jan - Zahradníček, Pavel - Skalák, Petr - Farda, Aleš - Semerádová, Daniela - Meitner, Jan - Bláhová, M. - Fiala, R. - Žalud, Zdeněk
  Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě.
  [System for monitoring and forecast of impacts of agricultural drought.]
  Internal code: 978-80-87902-23-3 ; 2018
  Technical parameters: Metodiku certifikoval státní pozemkový úřad pod. č. 2/2018-SPU/O. Předpovědi a půdní vlhkosti jsou přístupné na serveru www.intersucho.cz, kde jsou k dispozici všem zájemcům zdarma
  Economic parameters: Informace v metodice jsou ekonomicky využitelné pro lepší rozhodování v případě epizody sucha, ale také v cílenějším rozhodování o nezbytných polních operacích např. aplikaci minerálních hnojiv, volby výsevku, termínu či způsobu fytosanitárních opatření či načasování a způsob zpracování půdy. Ve všech případech se jedná o významné informace, které mohou z hlediska podniků přispět k jejich rentabilitě, ale současně mohou zvýšit celkovou efektivitu výše zmíněných operací a tím přispět ke snížení zátěže, kterou zemědělská produkce představuje pro životní prostředí.
  Certifying body: Státní pozemkový úřad v Praze. Certificate issue date: 17.01.2018
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QJ1610072
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : agricultural drought * AVISO model * drought intensity * SoilClim model * weather forecast
  OECD category: Soil science
  http://www.intersucho.cz/cz/o-suchu/vyuziti-predpovedi-sucha/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281202

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.