Search results

 1. 1.
  0538523 - ÚFP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brustmann, O. - Brustmann, P. - Dědečková, Z. - Košek, V. - Lustigová, L. - Paříková, M. - Vošvrda, M. - Zuna, Z. - Beneš, Jiří - Lédl, Vít - Matoušek, Ondřej - Procháska, František - Špína, Michal - Tomka, David … Total 16 authors
  Prototyp lešticího nástroje potlačujícího MSF.
  [Avoiding and removing mid-spatial frequency errors in asphere and free form fabric.]
  Internal code: 3ET - prototyp ; 2019
  Technical parameters: Délka nástroje = 104mm, průměr= 34mm Tvar lešticí hlavice: R=20mm Typ kinematiky pro potlačení MSF: SpiralSpindle Doporučené otáčky: 600-800 Doporučená velikost lešticího spotu: 5-15 mm
  Economic parameters: Vyvinutý Prototyp lešticího nástroje potlačujícího MSF realizoval původní výsledky VaV. Jde o průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce. Fyzicky je uložen v prostorách příjemce. Technická dokumentace prototypu je uložena v prostorách příjemce a bezprostředně zavádí nultou sérii výroby nástrojů tohoto typu. Prototyp, resp. vyvinuté nové nástroje první série budou zařazeny do výroby v roce 2020. POLPUR s.r.o. předpokládá využití nástroje k realizace náročných zakázek, tak i prodej nástrojů. Využití při výrobě optických elementů v ÚFP Toptec. Predikce z komercializace výsledků projektu pravidelně sledována, vyhodnocována a revidována.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004798
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : viscoelastic material * Mid Spatial Frequencies suppressing * CNC polishing tool
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316316
   
   
 2. 2.
  0537136 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Pham, Minh Tuan - Holá, Miroslava - Číp, Ondřej - Tomka, David - Beneš, Jiří - Rail, Zdeněk - Procháska, František - Lédl, Vít - Provazníková, M. - Kůr, J.
  Optická sestava s jakostním rezonátorem pro frekvenční stabilizaci vysoce koherentních laserů.
  [Optical assembly with high-finesse resonator for frequency stabilization of highly-coherent lasers.]
  Internal code: APL-2020-18 ; 2020
  Technical parameters: Hlavní konstrukční materiál pro spacer a kompenzační prstence: sklo-keramika Corning ULE EUV Premium grade s Zero Cross Temperature nastavenou na 32 °C (deklarovaná teplotní roztažnost v axiálním směru činí maximálně 10 ppb/°C), materiál zrcadel: Corning Fused Silica Premium grade. Pracovní vlnová délka 1540 nm. Finessa 157076,5 (Reflektivita 99,998), FSR = 837 MHz (délka rezonátoru 179 mm).
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., lpravdova@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731 ; RVO:61389021
  Keywords : optical cavity * optical metrology * stabilized laser
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314912
   
   
 3. 3.
  0533253 - ÚFP 2021 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Procháska, František - Beneš, Jiří - Tomka, David
  Contact tool functional sample for 3D laser rod faces correction.
  Internal code: TAČR TN01000008 DP8 Gfunk1 ; 2020
  Technical parameters: Nejsou specifikovány
  Economic parameters: Nejsou vyčísleny
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : Corrective CNC polishing * Laser rod polishing
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311694