Search results

 1. 1.
  0450803 - ÚEB 2016 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hnátková, T. - Syrovátková, O. - Vaněk, Tomáš
  Biotechnologie čistění odpadních vod ve vegetačních systémech.
  [Biotechnology of waste waters cleaning in plant systems.]
  Internal code: BIOCLEAN ; 2015
  Technical parameters: Smlouva o využití technologie byla uzavřena s "Olga Syrovátková" Lublaňská 801/67, 120 00 Praha 2, IČ 69525137, DIČ: CZ-475901162 dne 11. 9. 2015.
  Economic parameters: Technologie řeší čištění odpadní vody na úroveň vody technologické a její následné využití pro produkci pro potřeby zemědělské farmy a zavlažování. Kromě snížení nákladů na vodu navíc významně snižuje množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020573
  Institutional support: RVO:61389030
  Keywords : waste waters * cleaning * plants * phytoremediation
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0251997
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.