Search results

 1. 1.
  0359103 - ÚEB 2011 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Maršík, Petr - Kinderman, Pavel - Vaněk, Tomáš
  Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin.
  [Methodology for monitoring of air contamination in the vicinity of public roads by polycyclic aromatic hydrocarbons on the basis of their analysis on the surface of tree leaves.]
  Internal code: 48174/ENV/10 ; 2010
  Technical parameters: 48174/ENV/10
  Economic parameters: Zachycování suspendovaných částic pomocí vegetace vysázené poblíž exponovaných pozemních komunikací či jiných zdrojů primárních emisí tuhých znečišťujících látek může významně přispět ke snížení imisní zátěže obyvatel.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha. Certificate issue date: 27.05.2010
  R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B7/129/08
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511
  Keywords : phytoremediation * PAH * air
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196953
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.