Search results

 1. 1.
  0555321 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Viktorová, J.
  Ověřená technologie masové produkce rhizomů Iris sp. kultivovaných pod vlivem arbuskulární mykorhizy.
  [Proven technology of mass rhizom production of Iris sp. cultivated under the influence of arbuscular mycorrhiza.]
  Internal code: TN010000048/04--V010 ; 2021
  Technical parameters: Ke kořenům zasazených kosatců se přidají spory mykorhizních organismů, které prospívají jejich růstu.
  Economic parameters: Použití inokulační technologie oddenků kostaců významně zlepšuje ekonomiku jejich pěstování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : arbuscular mycorrhiza * mass rhizom production * Iris
  OECD category: Agriculture
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330336
   
   
 2. 2.
  0555319 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P.
  Technologický postup identifikace odrůdy konopí metodou mikrosatelitů.
  [Technological procedure for identification of Cannabis variety by microsatellite method.]
  Internal code: TN010000048/04--V09 ; 2021
  Technical parameters: Odrůdy jsou určovány na základě specifických markerů a vyhodnoceny podle pravděpodobnosti.
  Economic parameters: Metoda vykazuje vysokou přesnost a nižší ekonomické náklady ve srovnání s pokročilými metodami jako je sekvenování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : microsatellte * Cannabis * variety determination
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330337
   
   
 3. 3.
  0545837 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Cheel Horna, José - Kaštánek, P.
  Izolace mastných kyselin pomocí CCC a FCPC.
  [Isolation of fatty acids using CCC and FCPC technology.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V006 ; 2020
  Technical parameters: Výtěžnost DHA = 99,5%
  Economic parameters: Zvýšení čistotu řasového extraktu s obsahem nenasycených mastných kyselin
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Unsaturated fatty acids * EPA * DHA * Counter current chromatography
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322477
   
   
 4. 4.
  0537028 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Červený, Jan - Búzová, Diana - Literáková, Petra - Kaštánek, P.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and semi-operational verification.]
  Internal code: TN01000048/3-V004 ; 2020
  Technical parameters: Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou EcoFuel Laboratories s.r.o. (IČ 28973852) a ověřena ve spolupráci s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ 60646594)
  Economic parameters: Výtěžnost produkce mastných kyselin byla mezi mutantní a původní linií téměř dvojnásobná ve prospěch mutantní linie za použití stejných energetických zdrojů a ve stejném čase, což významně zvyšuje možnosti ekonomického výnosu při použití předkládané technologie pro produkci mastných kyselin z mikrořas.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : šlechtění * evoluce * lipidy * mastné kyseliny * průtoková cytometrie * bioreaktory * třídění * fluorescenční značky
  OECD category: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314783
   
   
 5. 5.
  0536171 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Kubáč, David - Kopecký, Jiří - Kaštánek, P.
  Produkce heterotrofní řasové biomasy Parachlorella kessleri HY1 bohaté na lutein.
  [Production of lutein reach heterotrophic algal biomass of the strain Parachlorella kessleri HY1.]
  Internal code: OT KPKHY1 2020 ; 2020
  Technical parameters: Kultivační postup pro maximalizaci produkce biomasy
  Economic parameters: Poloprovozní produkce nového kmene se zvýšeným obsahem luteinu.
  R&D Projects: GA MPO FV10155
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : lutein * algal biomass * Parachlorella kessleri HY1
  OECD category: Microbiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313991
   
   
 6. 6.
  0502117 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Verified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Biorafinace semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Semena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biorafination * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294128
   
   
 7. 7.
  0502115 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Stránská, M. - Jírů, M. - Hajšlová, J.
  Ověřená technologie popisující postup formulace biostimulantu.
  [Verified technology describing the biostimulant formulation process.]
  Internal code: Hydrolýza odpadního kuřecího peří ; 2018
  Technical parameters: Ověřená technologie umožňuje transformaci obtížně rozložitelného odpadu, kterým nepochybně kuřecí peří je, na užitečný produkt, využitelný ke zvýšení efektivnosti rostlinné zemědělské výroby, což je v souladu s nezbytnou recyklací biogenních prvků. Přenos poznatků o kyselé hydrolýze odpadních surovin, s převažujícím obsahem keratinu, na směs aminokyselin a ve vodě rozpustných nízkomolekulárních proteinů, z laboratorního čtvrtprovozního měřítka do poloprovozních podmínek byl úspěšně ověřen. Významným výsledkem je kapalný produkt hydrolýzy za vzniku biostimulantu, který má komplexní vlastnosti požadované od moderního listového hnojiva, biostimulantu a je schopen je přímo schopen plnit komplexní roli, tedy hnojivo, smáčitelnost postřiku na list rostlin bez přídatných látek a ochranu proti stresu. Navíc ověřená technologie může být využitelná i v jiných hospodářských odvětvích, kde se odehrává manipulace s odpadními proudy s obsahem keratinových či jiných bílkovinových složek.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit kyselou hydrolýzu odpadního kuřecího peří za vzniku biostimulantu, použitelného v zemědělství.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : chicken feathers * acid hydrolysis * biostimulant
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294130
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.