Search results

 1. 1.
  0555673 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi prospěšných mikroorganismů působící preventivně proti fytoparazitickým plísním.
  [Beneficial microorganism-based formulation acting preventively against phytopathogenic fungi.]
  Internal code: FV40103-P2 ; 2021
  Technical parameters: Kultura je nakultivována ve velkoobjemovém fermentoru. Na konci kultivace je provedena mikroskopická kontrola kvality.
  Economic parameters: Přípravek neznečišťuje životní prostředí, a proto nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany dalších organismů a s tím spojených ekonomických nákladů.
  R&D Projects: GA MPO FV40103
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : Bacillus licheniformis * plant protection * Botrytis cinerea
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330173
   
   
 2. 2.
  0555671 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Piklová, M. - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi esenciálních olejů redukující fytoparazitické plísně.
  [Essential oil-based formulation reducing phytopathogenic fungi.]
  Internal code: FV40103-P1 ; 2021
  Technical parameters: Směs oleje s emulgátorem je míchána za současného zahřívání do vzniku homogenní hmoty.
  Economic parameters: Nanoemulze má významné výhody, co se týče menších nákladů na bezpečnost při výrobě, zvýšené stability a životnosti produktu a vyšší biologické dostupnosti účinných látek.
  R&D Projects: GA MPO FV40103
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : fennel oil nanoemulsion * microfluidization * Botrytis cinerea
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330174
   
   
 3. 3.
  0555322 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací foliární.
  [Foliar-applied biofertilizer.]
  Internal code: FW03010400-V15 ; 2021
  Technical parameters: Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin.
  Economic parameters: Prudukt bude registrován a certifikován pro použití v organickém zemědělství pro zvýšení výnosů, podporu udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : biofertilizer * cow dung * plant growth promotion
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330057
   
   
 4. 4.
  0555295 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací do půdy.
  [Soil-applied biofertilizer.]
  Internal code: FW03010400-V14 ; 2021
  Technical parameters: Biohnojivo složené z mikrobiálních komponentů (symbiotické houby, řasy a bakterie) a abiotických komponentů (vermikompost, biouhel, lignohumáty).
  Economic parameters: Biohnojivo je složeno převážně z odpadní rostlinné biomasy a je tak přínosem budování přírodě blízkého hospodaření, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : biofertilizer * symbiotic mycorrhizal and endophytic fungi * plant growth-promoting rhizobacteria * medicinal herbs * maize
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330053
   
   
 5. 5.
  0545754 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Topka, Pavel - Krejčíková, Simona - Spáčilová, Markéta - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Kaštánek, P.
  Sorpční materiál na bázi biouhle z rostlinných stonků. TN01000048/4 - V003.
  [Sorption material based on biochar from plant stems. TN01000048/4 - V003.]
  Internal code: sorbent biouhel ; 2019
  Technical parameters: Biouhel byl připraven v laboratorním pyrolýzním reaktoru z celých rostlin konopí setého, podmínky pyrolýzy byly testovány s ohledem na optimalizaci výtěžku pevného pyrolýzního zbytku (biouhlu) a jeho texturních vlastností v rozmezí teplot od 450 do 850 °C s konstantní rychlostí ohřevu odpovídající 10 oC/min v inertní atmosféře.
  Economic parameters: Nejvyššího výtěžku žádaného biouhlu bylo dosaženo při nejnižší reakční teplotě. Ovšem rozdíl mezi nejnižším (22,5 hmot.% při teplotě 450 °C) a nejvyšším (29,3 hmot.% při teplotě 750 °C) výtěžkem činil pouze 6,8 hmot.%. Podstatně významnější vliv pyrolýzní teploty byl prokázán v případě texturních vlastností připravených vzorků, je zjevná vysoká citlivost texturních vlastností na reakční teplotu, z výsledků změřených texturních vlastností byla stanovena optimální reakční teplota (750 °C) pyrolýzy konopné biomasy. Získaný biouhel má sorpční vlastnosti srovnatelné s komerčními sorbenty.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sorbent * biochar * pyrolisis
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322421
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_4_V003.docx21.1 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0542044 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kronusová, O. - Dvořáková, K. - Vovesná, A. - Jírů, M. - Segečová, Anna - Kaštánek, P. - Viktorová, J.
  Aktivní látka do kosmetiky získaná ze suspenzních kultur rostlin.
  [Active substance from plant cell cultures for cosmetic use.]
  Internal code: ZÉTA TAČR – TJ02000372 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká výtažků z autotrofních buněčných kultur merlíku (Chenopodium rubrum), rajčete (Solanum peruvianum) a huseníčku (Arabidopsis thaliana) kultivovaných za světla v MS médiu a 1,5 % CO2. Výtažek byl získán extrakcí 60 % propylenglykolem, 15 h při 35 °C a extrakčním poměru 1:80. V extraktech bylo detekováno několik fenolických látek s protizánětlivým, antioxidačním a antimikrobiálním účinkem a několik terpenoidů. Stabilní nanoemulze extraktu merlíku (A280220) byla získána tak, že etanolový extract (1:40, 16 h, 40 °C) byl po odpaření etanolu rozpuštěn v CCT oleji a ten byl následně pomocí emulgátoru Kolliphorem EL emulgován do emulze. Hrubá emulze byla dále podrobena homogenizaci 7x 2000 barů na přístroji Microfluidics M-110P. Enkapsulovaná forma také vykazovala antirakovinnou, anti-age a antioxidační aktivitu. Nanoemulze extraktu merlíku penetruje lépe oproti formě v oleji.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání bioaktivních látek z buněčných kultur merlíku
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ02000372
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : plant cell culture, nanoemulsion, cosmetic, chenopodium, bioactive, anti-age, antimicrobial, anti-cancer * nanoemulsion * cosmetic * chenopodium * bioactive * anti-age * antimicrobial * anti-cancer
  OECD category: Microbiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319539
   
   
 7. 7.
  0542039 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kronusová, O. - Dvořáková, K. - Vovesná, A. - Jírů, M. - Piklová, M. - Segečová, Anna - Kaštánek, P. - Viktorová, J.
  Aktivní látka do kosmetiky získaná z mikrořas.
  [Functional sample of the active substance from microalgae for cosmetic use.]
  Internal code: TJ02000372 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká extraktů ze sinice Arthronema africanum se sbírkovým číslem CCALA 20 a jejich bioaktivních vlastností. Biomasa byla napěstovaná v Z médiu při 30 °C a 1,5 % CO2. Byly vytvořeny dva typy extraktů – do horké vody a do 60 % propylenglykolu. Byla zjištěna antimikrobiální aktivita proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes a silná antioxidační aktivita. Aktivnější je extrakt do horké vody. Chemická charakterizace detekovala několik bioaktivních látek (Obr. 5). Po enkapsulaci extraktu cobiem 20 do nanoemulze si nanodelivery forma zachovala svojí biologickou aktivitu. Receptura výroby nanoemulze řasy Arthronema africanum byla označena E280220. Při výrobě nanoemulze byla řasa extrahována do etanolu v poměru 1:40, kde byly extrahovány 2g řasy do 80 g etanolu s dezintegrací 10g balotiny po dobu 16h při 40°C. Etanol byl z extraktu následně oddělen na vakuové odparce a získaný odparek byl resuspendován do 10g CCT oleje. Získaný extrakt byl následně formulován do nanoemulze. Litím olejové fáze do vodné za homogenizace byla vytvořena hrubá emulze, která byla následně homogenizována na přístroji microfluidics při průchodu 7x při 2000 barů. Biologická aktivita nanoemulze je shrnutá v tabulce na Obr. 6. Bylo zjištěno, že mikrořasa Arthronema africanum má několik zajímavých aktivit. Je protirakovinná proti kožnímu melanomu, má antimikrobiální aktivitu proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes, má silnou antioxidační aktivitu a má anti-age aktivitu. Dále je to mikrořasa necytotoxická.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání bioaktivních látek z mikrořasy Arthronema africanum
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ02000372
  Research Infrastructure: CzeCOS III - 90123
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : arthronema africanum, microalgae, cosmetic, nanoemulsion, bioactive, anti-age, antimicrobial, anti-cancer * microalgae * cosmetic * nanoemulsion * bioactive * anti-age * antimicrobial * anti-cancer
  OECD category: Plant sciences, botany
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319534
   
   
 8. 8.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294129
   
   
 9. 9.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Internal code: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294133
   
   
 10. 10.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Internal code: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technical parameters: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  OECD category: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294080
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBPublisher’s postprintopen-access
  V015 (V285).pdf4492.3 KBPublisher’s postprintopen-access