Search results

 1. 1.
  0351303 - ÚMG 2011 RIV AE eng J - Journal Article
  Tomasetti, M. - Amati, M. - Santarelli, L. - Alleva, R. - Neužil, Jiří
  Malignant mesothelioma: biology, diagnosis and therapeutic approaches.
  Current Molecular Pharmacology. Roč. 2, č. 2 (2009), s. 190-206. ISSN 1874-4672. E-ISSN 1874-4702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : malignant mesothelioma * biology * diagnosis and therapeutic approaches
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0191086
   
   
 2. 2.
  0318833 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Amati, M. - Tomasetti, M. - Scartozzi, M. - Mariotti, L. - Alleva, R. - Pignotti, E. - Borghi, B. - Valentino, M. - Governa, M. - Neužil, Jiří - Santarelli, L.
  Profiling tumor-associated markers for early detection of malignant mesothelioma: an epidemiologic study.
  [Profilování markerů spojených s nádorem pro časnou detekci zhoubného mesotheliomu: epidemiologická studie.]
  Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Roč. 17, č. 1 (2008), s. 163-170. ISSN 1055-9965. E-ISSN 1538-7755
  R&D Projects: GA AV ČR IAA500520602
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : malignant mesothelioma * tumor markers * asbestos
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 4.770, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168143
   
   
 3. 3.
  0318820 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Alleva, R. - Tomasetti, M. - Sartini, D. - Emanuelli, M. - Nasole, E. - Di Donato, F. - Borghi, B. - Santarelli, L. - Neužil, Jiří
  alpha-Lipoic acid modulates extracellular matrix and angiogenesis gene expression in non-healing wounds treated with hyperbaric oxygen therapy.
  [Kyselina alfa-lipoová moduluje expresi genů pro extracelulární matrix a angiogenezu v nehojících se ranách léčených hyperbarickou kyslíkovou terapií.]
  Molecular Medicine. Roč. 14, 3-4 (2008), s. 175-183. ISSN 1076-1551. E-ISSN 1528-3658
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : angiogenesis mediators * wound repair * matrix metalloproteinase expression
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.411, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168133
   
   
 4. 4.
  0097145 - ÚMG 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Zhao, Y. - Zhao, X. - Yang, B. - Neužil, Jiří - Wu, K.
  alpha-tocopheryl succinate-induced apoptosis in human gastric cancer cells is modulated by ERK1/2 and c-Jun N-terminal kinase in a biphasic manner.
  [Apoptóza indukovaná alfa-tokoferylsukcinátem v buňkách rakoviny žaludku je modulována proteinkinázami ERK1/2 a c-Jun bifázickým způsobem.]
  Cancer letters. Roč. 247, č. 2 (2007), s. 345-352. ISSN 0304-3835. E-ISSN 1872-7980
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701; CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : α-tocopheryl succinate * MAP kinases * gastric carcinoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.398, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156352
   
   
 5. 5.
  0097138 - ÚMG 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Tomasetti, M. - Neužil, Jiří
  Vitamin E analogues and immune response in cancer treatment.
  [Analogy vitaminu E a imunitní odpověď při léčení rakoviny.]
  Vitamins and Hormones. Roč. 76, - (2007), s. 463-491. ISSN 0083-6729
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : vitamin E analogues * inducers of apoptosis * immune surveillance
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.889, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156346
   
   
 6. 6.
  0096869 - ÚMG 2008 RIV AE eng J - Journal Article
  Ralph, S.J. - Low, P. - Dong, L. - Lawen, A. - Neužil, Jiří
  Mitocans: Mitochondrial targeted anti-cancer drugs as improved therapies and related patent documents.
  [Mitokany: protirakovinné látky cílené k mitochondriím jakožto zlepšení terapie a související patentové dokumenty.]
  Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery. Roč. 1, - (2006), s. 327-346. ISSN 1574-8928. E-ISSN 2212-3970
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : mitocans * vitamin E analogues * mitochondria-based targeting
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156135
   
   
 7. 7.
  0096817 - ÚMG 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Neužil, Jiří - Widen, C. - Gellert, N. - Swettenham, E. - Zobalová, Renata - Dong, J. F. - Wang, X. F. - Lidebjer, C. - Dalen, H. - Headrick, J.P. - Witting, P. K.
  Mitochondria transmit apoptosis signalling in cardiomyocyte-like cells and isolated hearts exposed to experimental ischemia-reperfusion injury.
  [Mitochondrie přenášejí signály apoptózy v buňkách podobným kardiomyocytům a izolovaných srdcích vystavených experimentální ischemii-reperfusi.]
  Redox Report. Roč. 12, č. 3 (2007), s. 148-162. ISSN 1351-0002. E-ISSN 1743-2928
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : kardiomyocyty * superoxide * apoptosis
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 1.600, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156090
   
   
 8. 8.
  0096774 - ÚMG 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Neužil, Jiří - Tomasetti, M. - Zhao, Y. - Dong, L.F. - Birringer, M. - Wang, X. F. - Low, P. - Wu, K. - Salvatore, B.A. - Ralph, S.J.
  Vitamin E analogs, a novel group of "mitocans," as anticancer agents: The importance of being redox-silent.
  [Analogy vitaminu E, nová skupina mitokanů, jako protirakovinná léčiva: důležité být redox-neaktivní.]
  Molecular Pharmacology. Roč. 71, č. 5 (2007), s. 1185-1199. ISSN 0026-895X. E-ISSN 1521-0111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : vitamin E analogs * redox-silence * anticancer drugs
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.622, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156058
   
   
 9. 9.
  0096529 - ÚMG 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Neužil, Jiří - Swettenham, E. - Wang, X.F. - Dong, L.F. - Stapelberg, M.
  alpha-Tocopheryl succinate inhibits angiogenesis by disrupting paracrine FGF2 signalling.
  [alfa-Tokoferylsukcinát inhibuje angiogenezu přerušením parakrinních FGF2- signálních drah.]
  FEBS Letters. Roč. 581, č. 24 (2007), s. 4611-4615. ISSN 0014-5793. E-ISSN 1873-3468
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : mitocans * proliferating endothelial cells * apoptosis
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 3.263, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155877
   
   
 10. 10.
  0096517 - ÚMG 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Neužil, Jiří - Stantic, M. - Zobalová, Renata - Chladová, Jaromíra - Wang, X. F. - Procházka, L. - Dong, L. - Anděra, Ladislav - Ralph, S.J.
  Tumour-initiating cells vs. cancer "stem" cells and CD133: What's in the name?
  [Buňky iniciující nádory či rakovinné "kmenové" buňky a CD133: co je po jméně?]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 255, č. 4 (2007), s. 855-859. ISSN 0006-291X. E-ISSN 1090-2104
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : tumour-initiating cells * CD133 * resistance to treatment
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 2.749, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155866
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.