Search results

 1. 1.
  0372818 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na kubické paladiové nanočástice.
  [Goat anti-mouse immunoglobulin G (IgG, H+L) polyclonal antibody conjugated with palladium nanoparticles.]
  Internal code: IgG, H+L ; 2011
  Technical parameters: kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * goat polyclonal antibody * immunodetection * palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206047
   
   
 2. 2.
  0372816 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na kubické paladiové nanočástice.
  [Goat anti-mouse immunoglobulin G (IgG, H+L) polyclonal antibody conjugated with cubic palladium nanoparticles.]
  Internal code: IgG, H+L ; 2011
  Technical parameters: kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na kubické paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * goat polyclonal antibody * immunodetection * cubic palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206045
   
   
 3. 3.
  0372815 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na zlaté nanotyčinky.
  [Goat anti-mouse immunoglobulin G (IgG, H+L) polyclonal antibody conjugated with gold rod-shaped nanoparticles.]
  Internal code: IgG, H+L ; 2011
  Technical parameters: kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na zlaté nanotyčinky
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * goat polyclonal antibody * immunodetection * nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206044
   
   
 4. 4.
  0372814 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na paladiové nanočástice.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F12.A2) cconjugated with palladium nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F12.A2-3 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206043
   
   
 5. 5.
  0372813 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na kubické paladiové nanočástice.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F12.A2) cconjugated with cubic palladium nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F12.A2-2 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na kubické paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * cubic palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206042
   
   
 6. 6.
  0372810 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na zlaté nanotyčinky.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F12.A2) conjugated with gold rod-shaped nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F12.A2-1 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F12.A2) navázaná na zlaté nanotyčinky
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * immunogold detection
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206040
   
   
 7. 7.
  0372806 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na paladiové nanočástice.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F10.D12) conjugated with palladium nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F10.D12-3 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206036
   
   
 8. 8.
  0372805 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na kubické paladiové nanočástice.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F10.D12) conjugated with cubic palladium nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F10.D12-2 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na kubické paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * cubic palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206035
   
   
 9. 9.
  0372804 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na zlaté nanotyčinky.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6D6.F10.D12) conjugated with gold rod-shaped nanoparticles.]
  Internal code: 6D6.F10.D12-1 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6D6.F10.D12) navázaná na zlaté nanotyčinky
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * immunogold detection
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206034
   
   
 10. 10.
  0372791 - ÚMG 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hozák, Pavel
  Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B12) navázaná na paladiové nanočástice.
  [Mouse monoclonal antibody to cytokeratin 18 (clone 6B4.E9.B12) conjugated with palladium nanoparticles.]
  Internal code: 6B4.E9.B12-3 ; 2011
  Technical parameters: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B12) navázaná na paladiové nanočástice
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : cytokeratin 18 * monoclonal antibody * palladium nanoparticles
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206027
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.