Search results

 1. 1.
  0348249 - FGÚ 2011 RIV CZ cze L4 - Software
  Vlček, Kamil
  Software na prezentaci testu Concurrent Aproach and Avoidance Test.
  [Software for presentation of the Concurrent Aproach and Avoidance Test.]
  Internal code: Arena.exe ; 2010
  Technical parameters: Software na prezentaci experimentálního testu pro člověka na počítači a ukládání výsledků
  Economic parameters: 60000 Kč
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spatial navigation * experimental test * human cognition
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0188827
   
   
 2. 2.
  0348248 - FGÚ 2011 RIV CZ cze L4 - Software
  Vlček, Kamil
  Software na vyhodnocení testu Concurrent Aproach and Avoidance Test.
  [Software for results evaluation of the Concurrent Aproach and Avoidance Test.]
  Internal code: TrackAnalysis ; 2010
  Technical parameters: Software na zpracování pohybu člověka v experimentálního testu, tvorbu obrázků a tabulek
  Economic parameters: 40000Kč
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spatial navigation * experimental test * human cognition
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0188826
   
   
 3. 3.
  0340164 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  David, J. - Landová, E. - Nekovářová, Tereza
  Program pro obsluhu behaviorálních experimentů využívajících touch screen.
  [Program for operating behavioral experiments using a touch screen device.]
  Internal code: Experiment touch screen 01 ; 2009
  Technical parameters: Program pro obsluhu automatizovaných behaviorálních experimentů, kde je využívajících touch screen

  R&D Projects: GA AV ČR KJB500110704; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : touch screen * behavioral experiment
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183463
   
   
 4. 4.
  0340160 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  David, J. - Landová, E. - Nekovářová, Tereza
  Design vizuálních stimulů prezentovaných na monitor při behaviorálních experimentech.
  [Design visual stimuli presented on a computer screen in behivioral experiments.]
  Internal code: Prezentace stimulů 01 ; 2009
  Technical parameters: Program pro design vizuálních stimulů prezentovaných na monitor při behaviorálních experimentech užívajících touch screen
  Economic parameters: 17000Kč
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA MŠMT(CZ) LC554; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA AV ČR KJB500110704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : visual stimuli * touch screen
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183461
   
   
 5. 5.
  0339702 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Klement, Daniel
  Program pro digitalizaci trajektorie.
  [Software for track digitalization.]
  Internal code: dtracker ; 2009
  Technical parameters: Software byl vytvořen v MatLabu

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : navigation * trajectory analyzes
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183148
   
   
 6. 6.
  0339700 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Klement, Daniel
  Soubor MatLab-funkcí pro analýzu trajektorií dvou objektů.
  [A collection of MatLab functions for analyzes of two simultaneously recorded trajectories.]
  Internal code: mvg ; 2008
  Technical parameters: Software byl vytvořen v MatLabu

  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : navigation * track analyzes * mutual movement of two objects
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183146
   
   
 7. 7.
  0339699 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Klement, Daniel
  Program pro operantní podmiňování.
  [Program for operant conditioning.]
  Internal code: MONIE4 ; 2006
  Technical parameters: Software byl vytvořen v programu Quick Basic 7

  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : operant conditioning * reinforcement learning
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183145
   
   
 8. 8.
  0339698 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Klement, Daniel
  MatLab-funkce pro prohlížení experimentálních dat.
  [A MatLab function for viewing experimental data.]
  Internal code: animp ; 2006
  Technical parameters: Software byl vytvořen v programu Quick Basic 7

  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : data viewing
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183144
   
   
 9. 9.
  0339697 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Blahna, Karel
  Analýza chování člověka v prostředí virtuální reality: Test navigace v nestacionárním prostředí.
  [Analysis of human behavior in environment of virtual reality: Test of navigation in non-stationar environment.]
  Internal code: Test VR ; 2009
  Technical parameters: Software napsaný v programu Matlab umožňuje zpracování dat získaných v prostředí virtuální reality. Výstupem dat je zobrazení grafů a vyhodnocení výsledků

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) KJB500110904; GA ČR(CZ) GD206/05/H012
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spatial behavior * dynamical environment * neuropsychology test
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183143
   
   
 10. 10.
  0339695 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Blahna, Karel
  Analýza „Probe Testu“ v Morrisově vodním bludišti v programu Matlab.
  [Analysis of a „Probe Test“ in Morris Water maze in Matlab programe.]
  Internal code: Probe test Morris ; 2009
  Technical parameters: Software byl vytvořen v prostředí Matlab

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠMT(CZ) 1M0517; GA MŠMT(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) KJB500110904; GA ČR(CZ) GD206/05/H012
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spatial behavior * Morris Water Maze * probe trial
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183141
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.