Search results

 1. 1.
  0440388 - ÚEM 2015 CZ cze D - Thesis
  Profant, Oliver
  Organizace sluchové kůry a změny ve sluchovém systému u presbyakuze.
  [Organization of the auditory cortex and changes in the auditory system in presbycusis.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2. 29.09.2014. 123 s.
  R&D Projects: GA ČR GAP304/10/1872; GA ČR GA309/07/1336; GA MŠk(CZ) LC554
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : auditory cotex * presbycusis * tonotopy
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243492

             
   
   
 2. 2.
  0440381 - ÚEM 2015 CZ eng D - Thesis
  Butenko, Olena
  Expression and functional characterisation of transient receptor potential vanilloid-related channel 4 (TRPV4) in hippocampal astrocytes after ischemia/reperfusion.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2. 07.04.2014. 98 s.
  R&D Projects: GA ČR GA305/09/0717; GA ČR GAP303/10/1338; GA MŠk(CZ) LC554
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : hippocampal * astrocytes
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243484

             
   
   
 3. 3.
  0431649 - ÚEM 2015 CZ cze D - Thesis
  Burianová, Jana
  Vliv stárnutí na centrální část sluchového systému laboratorního potkana.
  [Age related changes in the central auditory system in the laboratory rat.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v.v. i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK. 15.09.2014. - Praha, 2014. 133 s.
  R&D Projects: GA ČR GA309/07/1336; GA MŠk(CZ) LC554; GA MZd NR8113; GA ČR(CZ) GCP303/11/J005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : audition * aging * Fischer 344
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0236281

             
   
   
 4. 4.
  0388988 - ÚEM 2013 CZ eng D - Thesis
  Forostyak, Serhiy
  Neuroregeneration after spinal cord injury and in amyotrophic lateral sclerosis-possibilities for stem cell therapy.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2. 28.05.2012. - Praha: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i, 2012. 169 s.
  R&D Projects: GA ČR GA305/09/0717; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant - others:GA ČR(CZ) GD309/08/H079
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703
  Keywords : stem cell therapy * spinal cord injury
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217906

             
   
   
 5. 5.
  0386617 - FGÚ 2013 CZ cze D - Thesis
  Řezáčová, Lenka
  Vliv kortikoliberinu a kortikosteronu na poškození hipokampu a jejich vztah ke kognici.
  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Defended: Praha. 20.09.2012. - Praha, 2012. 95 s.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA MZd(CZ) NR9180; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GCP303/10/J032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : corticoliberin * corticosterone * behavior
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0220192

             
   
   
 6. 6.
  0357357 - ÚEM 2011 CZ cze D - Thesis
  Hejčl, Aleš
  Experimentální přemostění míšního poranění pomocí hydrogelů.
  [Experimental briding of spinal cord injury using hydrogels.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK. 01.03.2010. - Praha: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, 2009. 110 s.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR IAA500390902
  Grant - others:GA MŠk(CZ) 1M0538; GA ČR(CZ) GD309/08/H079; EC FP6 project RESCUE(XE) LSHB-CT-2005-518233; GA MZd(CZ) 1A8697
  Program: 1M
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703
  Keywords : experimental spinal cord injury
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195648

             
   
   
 7. 7.
  0356857 - ÚEM 2011 CZ cze D - Thesis
  Prajerová, Iva
  Membránové vlastnosti neurálních kmenových/progenitorových buněk v průběhu in vitro diferenciace a po transplantaci do mozku potkana.
  [Membrane properties of neural stem/progenitor cells during in vitro differentiation and after transplantation into the rat brain.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Defended: Neurologická klinika UK 1. LF. 04.10.2010. 174 s.
  R&D Projects: GA ČR GA305/03/1172; GA ČR GA305/04/1293; GA ČR GA305/09/0717; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant - others:GA MŠk.(CZ) 1M0538
  Program: 1M
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : neural stem cells
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195269

             
   
   
 8. 8.
  0338732 - FGÚ 2010 CZ cze D - Thesis
  Jindřichová, Marie
  Úloha transmembránových domén ve struktuře a funkci P2X receptorů.
  [The role of transmembrane domains in the structure and function of P2X receptors.]
  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Defended: Praha. 18.05.2009. - Praha, 2009. 99 s.
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA500110702; GA AV ČR(CZ) IAA500110910; GA ČR(CZ) GA305/07/0681; GA MŠk(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ATP-gated ion channels * transmemrane domains * aromatic residues
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182429

             
   
   
 9. 9.
  0337550 - ÚEM 2010 CZ cze D - Thesis
  Ouda, Ladislav
  Presbyakuze: imunocytochemické a neurochemické změny ve sluchovém systému, farmakologické ovlivnění.
  [Presbycusis: immunocytochemical and neurochemical changes in the auditory system, pharmacological treatment.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Defended: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. 23.03.2009. - Praha: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i, 2009. 109 s.
  R&D Projects: GA ČR GA309/04/1074; GA ČR GA309/07/1336; GA MZd NK6454; GA MZd NR8113; GA MŠk(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : immunohistochemistry * aging * auditory cortex
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181518

             
   
   
 10. 10.
  0318908 - ÚEM 2009 CZ cze D - Thesis
  Šedý, Jiří
  Neurogenní plicní edém u potkanů s poraněním míchy.
  [Neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats.]
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Defended: UK 2. LF. 06.10.2008. - Praha, 2008. 102 s.
  R&D Projects: GA MŠk 1M0538; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR GA309/06/1246; GA MZd(CZ) 1A8697; GA MZd(CZ) NR8339; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Grant - others:EU(XE) LSHB-CT-2005-518233
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50110509
  Source of funding: R - Framework programmes of European Commission
  Keywords : neurogenic pulmonary edema
  Subject RIV: FH - Neurology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168201

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.