Search results

 1. 1.
  0343166 - MÚ 2011 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Ilucová, Lucia
  Živé a neživé mozaiky.
  [Living and Nonliving Mosaic.]
  Dva dny s didaktikou matematiky 2009. Praha: PedF UK, 2009 - (Stehlíková, N.; Tejkalová, L.), s. 83. ISBN 978-80-7290-420-4.
  [Dva dny s didaktikou matematiky 2009. Praha (CZ), 19.02.2009-20.02.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : planar tessellation * area variability * coefficient of variation
  Subject RIV: AM - Education
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185702
   
   
 2. 2.
  0313831 - FGÚ 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Smrčka, P. - Hána, K.
  Error Assesment of Volume Reconstruction of Biological Specimen from Confocal Microscopy Images.
  [Ohodnocení chyby objemové rekonstrukce biologických vzorků z konfokálních obrazů.]
  CTU REPORTS : Proceedings of Workshop 2008. Praha: CTU Publishing House, 2008, s. 438-439. ISBN 978-80-01-04016-4.
  [CTU Workshop 2008. Prague (CZ), 18.02.2008-22.02.2008]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : error assessment * volume reconstruction
  Subject RIV: JD - Computer Applications, Robotics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164534
   
   
 3. 3.
  0083717 - FGÚ 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Smrčka, P. - Hána, K.
  Tools for 3D Visualization of Structures in Biology.
  [Nástroje pro trojrozměrnou vizualizaci struktur v biologii.]
  CTU Reports – Proceedings of Workshop 2007. Prague: Czech Technical University, 2007, s. 500-501. ISBN 978-80-01-03667-9.
  [Workshop 2007. Praha (CZ), 19.02.2007-23.02.2007]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA ČR(CZ) GA304/05/0153
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : 3D visualization * OpenGL * DirectX
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  http://workshop.cvut.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146861
   
   
 4. 4.
  0080053 - MÚ 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Saxl, Ivan
  Pravděpodobnost a statistika v našich životech.
  [Probability and statistics in our everyday life.]
  10. setkání učitelů matematiky ze všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2006 - (Lávička, M.; Bastl, B.; Ausbergerová, M.), s. 37-45. ISBN 80-86843-09-2.
  [Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol/10./. Srní (CZ), 02.11.2006-04.11.2006]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : statistical literacy * didactics of statistics
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144524
   
   
 5. 5.
  0050747 - FGÚ 2007 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapek, Martin - Kubínová, Lucie - Hána, K. - Smrčka, P.
  Vizualization of large biological tissue specimens using confocal laser scanning microscopy.
  [Vizualizace velkých biologických tkáňových vzorků s použitím laserové konfokální mikroskopie.]
  Proceedings of Workshop 2006. Praha: Czech Technical University, 2006 - (Říha, B.), s. 552-553. CTU reports, vol. 10. ISBN 80-01-03439-9.
  [Annual university-wide seminar WORKSHOP 2006 /13./. Prague (CZ), 20.02.2006-24.02.2006]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) KJB6011309; GA AV ČR(CZ) IAA600110507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : confocal microscopy * volume reconstruction * volume visualization
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0140812
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.