Search results

 1. 1.
  0439914 - ÚVGZ 2015 RIV cze P1 - User Module
  Trtílek, M. - Rataj, Tomáš - Pokorný, Radek - Pavelka, Marian
  Přístroj pro zjišťování indexu listové plochy a intenzity dopadající fotosynteticky aktivní radiace.
  [Instrument for Leaf Area Index and Intensity of Photosynthetically Active Radiation measurement.]
  2014. Owner: Photon Systems Instruments, spol. s.r.o. - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Date of the utility model acceptance: 27.11.2014. Utility model number: 27543
  R&D Projects: GA TA ČR TA02010945
  Institutional support: RVO:67179843
  Keywords : leaf area index * photosynthetically active radiation * Useful model
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243099
   
 2. 2.
  0423529 - ÚPT 2014 RIV cze P1 - User Module
  Šerý, Mojmír - Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Samek, Ota - Zemánek, Pavel - Trtílek, M.
  Zařízení pro třídění živých buněk fotoautotrofních mikroorganismů.
  [System for sorting of live cells of photoautotrophic microorganisms.]
  2013. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - Photon Systems Instruments, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 16.09.2013. Utility model number: 25864
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/433
  Keywords : live cells * Raman microspectroscopy * optical trapping
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025864.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229672