Search results

 1. 1.
  0473828 - ÚVGZ 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pavelka, Marian - Trtílek, M.
  Systém automatického měření respirace rostlinných orgánů (SAMRRO).
  [Automatic system for measuring gas exchange of plant organs (SAMRRO).]
  Internal code: SAMRRO ; 2016
  Technical parameters: Automatický gazometrický systém pro měření respirace a výměny CO2 mezi rostlinnými orgány (list, letorost) a atmosférou. Ssystém disponuje dvanácti transparentními respiračními komorami vybavenými senzorem pro měření teploty vzduchu. Rozsah měření koncentrací CO2 0 – 20 000 ppm, paralelní měření na dvou komorách současně. Smlouva o využití výsledků projektu (TA02020626) “Rozšíření přístrojové základny o automatická gazometrická měření v laboratoři jako součásti inteligentních růstových komor, a v terénu” ze dne 27. 1. 2016. Subjekty: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 60300 Brno, IČ: 86652079, Mgr Marian Pavelka, Ph.D., email: pavelka.m@czechglobe.cz, Tel.: 511 192 255, PSI (Photon Systems Instruments), spol.s.r.o., IČ:60646594, Koláčkova 39, 62100 Brno, Ing. Martin Trtílek, Tel.: 511 440 013, email: martin@psi.cz.
  Economic parameters: Měřicí systém pro výzkum toků CO2, umožňující zpřesnění informací o uhlíkovém cyklu v ekosystémech pomocí informací dřívějšími metodami nedosažitelnými.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415
  Keywords : gasometry * measurement system * gas exchange * respiration chambre
  Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270959
   
 2. 2.
  0458240 - ÚVGZ 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pavelka, Marian - Trtílek, M.
  Systém automatického měření respirace rostlinných orgánů (SAMRRO).
  [Automatic system for measuring gas exchange of plant organs (SAMRRO).]
  Internal code: SAMRRO ; 2016
  Technical parameters: Automatický gazometrický systém pro měření respirace a výměny CO2 mezi rostlinnými orgány (list, letorost) a atmosférou. Ssystém disponuje dvanácti transparentními respiračními komorami vybavenými senzorem pro měření teploty vzduchu. Rozsah měření koncentrací CO2 0 – 20 000 ppm, paralelní měření na dvou komorách současně. Smlouva o využití výsledků projektu (TA02020626) “Rozšíření přístrojové základny o automatická gazometrická měření v laboratoři jako součásti inteligentních růstových komor, a v terénu” ze dne 27. 1. 2016. Subjekty: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 60300 Brno, IČ: 86652079, Mgr Marian Pavelka, Ph.D., email: pavelka.m@czechglobe.cz, Tel.: 511 192 255, PSI (Photon Systems Instruments), spol.s.r.o., IČ:60646594, Koláčkova 39, 62100 Brno, Ing. Martin Trtílek, Tel.: 511 440 013, email: martin@psi.cz.
  Economic parameters: Měřicí systém pro výzkum toků CO2, umožňující zpřesnění informací o uhlíkovém cyklu v ekosystémech pomocí informací dřívějšími metodami nedosažitelnými.
  R&D Projects: GA TA ČR TA02020626; GA MŠk(CZ) LO1415
  Institutional support: RVO:67179843
  Keywords : gasometry * measurement system * gas exchange * respiration chambre
  Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258533
   
 3. 3.
  0453931 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Trtílek, M.
  Kompaktní sestava pro měření laserem buzené fluorescence optickým vláknem.
  [Compact setup for measurement laser excitation of fluorescence by optical fiber.]
  Internal code: APL-2015-02 ; 2015
  Technical parameters: Kompaktní sestava se skládá z čerpacího laseru o vlnové délce 532 nm, který je zaveden odrazem na dichroidním zrcadle a kolimátorem do optického vlákna. Vlákno slouží k zavedení excitační vlnové délky do vzorku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku vycházejícího. Fluorescence vycházející z vlákna je detekována vysoce citlivou fotodiodou umístěnou za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou. Hodnoty intenzity jsou sbírány měřící kartou. Zařízení je uzavřeno do kompaktní kovové krabice. Výstupy a vstupy z boxu jsou: napájení 12 V, konektor optického vlákna, USB výstup z měřicí karty, TTL signál z měřicí karty a centrální vypínač.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : fluorescent detection * optical fiber
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254626
   
 4. 4.
  0453929 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Trtílek, M.
  Mikrofluidní čip pro měření enzymatických reakcí s využitím fluorescenčních sond.
  [Microfluidic chip for measurement enzymatic reaction with using fluorescent probe.]
  Internal code: APL-2015-01 ; 2015
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí 500 mm dlouhým kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným z boku ke kanálku, změřena fluorescence a kapénky odtékají výstupním otvorem.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : microfluidic chips * enzymatic reaction * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254625
   
 5. 5.
  0336475 - ÚPT 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šerý, Mojmír - Trtílek, M.
  Kompaktní laserový systém pro manipulaci s mikroobjekty.
  [Compact laser system for micromanipulation with micro-objects.]
  Internal code: 4841 ; 2009
  Technical parameters: Pracovní vlnová délka 940 nm, 1064 nm, výkon 200 mW, TEMoo mód výstupního svazku, kompatibilní s mikroskopy Olympus, Zeiss.
  Economic parameters: Spolupráce s firmou Photon Systems Instruments s.r.o. zakládá možnost budoucího komerčního uplatnění výsledku.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/433
  Keywords : diode laser * optical fiber couplin
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180699