Search results

 1. 1.
  0194911 - UOCHB-X 20030219 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Macek, Tomáš - Ryšlavá, E. - Rydlová, Jana - Vosátka, Miroslav - Kochánková, L. - Demnerová, K. - Macková, M.
  Biodegradation of PCBs in real contaminated soil - the effect of plants and rhizosphere microorganisms.
  Proceedings of the Second European Bioremediation Conference. Crete: Technical University of Crete, 2003, s. 243-246.
  [European Bioremediation Conference /2./. Chania (GR), 30.06.2003-04.07.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908; CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : PCBs * plants * rhizosphere
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0090581
   
   
 2. 2.
  0170597 - UEK-B 20013063 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Chromá, L. - Macková, M. - Kučerová, P. - Tříska, Jan - Kochánková, L. - Wiesche, C. - Burkhard, J. - Macek, Tomáš
  Enzymes in plant metabolism of xenobiotics.
  Proceedings of the First European Bioremediation Conference. Chania: Technical University of Crete, 2001 - (Kalogerakis, N.; Psillakis, E.), s. 477-480
  [First European Bioremediation Conference. Chania (GR), 02.06.2001-05.06.2001]
  R&D Projects: GA AV ČR IAB6127901; GA ČR GA203/99/1628
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : metabolism * xenobiotics * plants
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067681
   
   
 3. 3.
  0101741 - UOCHB-X 20043209 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Macková, Martina - Lovecká, P. - Kochánková, L. - Demnerová, Kateřina - Rezek, Jan - Macek, Tomáš
  The role of plant peroxidases in metabolism of polychlorinated biphenyls.
  [Úloha rostlinných peroxidas v metabolismu polychlorovaných bifenylů.]
  Proceedings of the European Symposium on Environmental Biotechnology, ESEB 2004. Leiden: A.A.Balkema Publishers, 2004, s. 721-725. ISBN 90-5809-653-X.
  [European Symposium on Environmental Biotechnology, ESEB 2004. Oostende (BE), 25.04.2004-28.04.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA526/01/1292; GA MŠMT ME 498
  Grant - others:EU 5FW(XE) QLK 3-CT-2001-00101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : PCB * plant peroxidases * metabolism
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009147
   
   
 4. 4.
  0101739 - UOCHB-X 20043207 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Macek, Tomáš - Frančová, Kateřina - Rezek, Jan - Demnerová, Kateřina - Macková, Martina - Kochánková, L. - Sylvestre, M.
  Biotransformation of PCBs and their intermediates by plants and bacteria - study of possible metabolic connections in nature.
  [Biotransfomace PCB a meziproduktů jejich degradace rostlinami a bakteriemi - studie možných metabolických návazností v přírodě.]
  Proceedings of the European Symposium on Environmental Biotechnology, ESEB 2004. Leiden: A.A.Balkema Publishers, 2004, s. 235-239. ISBN 90-5809-653-X.
  [European Symposium on Environmental Biotechnology, ESEB 2004. Oostende (BE), 25.04.2004-28.04.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA526/01/1292
  Grant - others:EU 5FW(XE) QLK3-2001-00101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : PCB * plants * metabolism
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009145
   
   
 5. 5.
  0094026 - ÚOCHB 2008 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ionescu, M. - Beranová, K. - Kochánková, L. - Demnerová, K. - Macek, Tomáš - Macková, Martina
  Rhizosphere microbial communities in PCB soil: their isolation, characterization and their potential to degrade PCB.
  [Rhizosférní mikrobiální komunity v půdě kontaminované PCB: jejich izolace, charakterizace a potenciál degradovat polychlorované bifenyly.]
  Proceedings of the 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation. Praha: VŠCHT, 2007 - (Macková, M.; Macek, T.; Demnerová, K.; Pazlar, V.; Nováková, M.), s. 83-86. ISBN 978-80-7080-026-3.
  [Symposium on Biosorption and Bioremediation /4./. Praha (CZ), 26.08.2007-30.08.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA203/06/0563
  Grant - others:GA MŠk(CZ) 1P05ME745
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : rhizosphere bacteria * biphenyl * BphA1 gene * PCB * rhizoremediation
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0153912
   
   
 6. 6.
  0093989 - ÚOCHB 2008 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Beranová, K. - Kochánková, L. - Macek, Tomáš - Macková, Martina
  Microbial diversity in rhizoremediation of long-term PCB contaminated soil.
  [Mikrobiální diversita při rhizoremediaci půdy dlouhodobě kontaminované polychlorovanými bifenyly.]
  Proceedings of the 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation. Praha: VŠCHT, 2007 - (Macková, M.; Macek, T.; Demnerová, K.; Pazlar, V.; Nováková, M.), s. 45-48. ISBN 978-80-7080-026-3.
  [Symposium on Biosorption and Bioremediation /4./. Praha (CZ), 26.08.2007-30.08.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA203/06/0563
  Grant - others:GA MŠk(CZ) 1P05ME745
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : microbial diversity * PCB degradation * rhizoremediation
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0153882
   
   
 7. 7.
  0078734 - ÚOCHB 2007 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Macková, Martina - Vrchotová, N. - Beranová, K. - Najmanová, J. - Lovecká, P. - Kochánková, L. - Sylvestre, M. - Demnerová, Kateřina - Macek, Tomáš
  Consequences of plant-microbe metabolic interactions influencing fate of xenobiotics in the environment.
  [Následky interakcí mezi rostlinami a mikroby ovlivňujících osud xenobiotik v životním prostředí.]
  Young Scientists Symposium Future Trends in Phytochemistry. Olomouc: Universita Palackého, 2006, s. 27.
  [Young Scientists Symposium Future Trends in Phytochemistry. Olomouc (CZ), 28.06.2006-01.07.2006]
  R&D Projects: GA ČR GA203/05/2146; GA MŠMT 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : PCB * remediation * xenobiotics
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0143720
   
   
 8. 8.
  0025022 - ÚOCHB 2006 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Demnerová, K. - Lovecka, P. - Ryšlavá, E. - Beranová, K. - Vrchotová, B. - Kochánková, L. - Macek, Tomáš - Mackova, M.
  Complex evaluation of microbiological, chemical and ecotoxicological approaches to monitor biological degradation of PCB.
  [Komplexní vyhodnocení mikrobiologických, chemických a ekotoxikologických přístupů k monitorování biologické degradace PCB.]
  Proceedings of the Third European Bioremediation Conference. Chania: Technical University of Crete, 2005, s. 126.
  [European Bioremediation Conference /3./. Chania (GR), 04.07.2005-07.07.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : PCBs * degradation
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115473
   
   
 9. 9.
  0025010 - ÚOCHB 2006 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Ionescu, M. - Beranová, K. - Kochánková, L. - Demnerová, K. - Macek, Tomáš - Mackova, M.
  Isolation and characterization of different plant associated bacteria and their potential to degrade PCBs.
  [Isolace a charakterisace různých bakterií z rhizosferní oblasti a vyhodnocení jejich schopnosti degradovat PCB.]
  Proceedings of the Third European Bioremediation Conference. Chania: Technical University of Crete, 2005, s. 72.
  [European Bioremediation Conference /3./. Chania (GR), 04.07.2005-07.07.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : PCBs * Nicotiana tabacum * Armoracia rusticana
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115463
   
   
 10. 10.
  0025006 - ÚOCHB 2006 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Mackova, M. - Frančová, Kateřina - Vrchotová, B. - Najmanová, J. - Kochánková, L. - Sylvestre, M. - Zídková, J. - Demnerová, K. - Macek, Tomáš
  Biotransformation of PCBs by plants and bacteria – consequences of plant-microbe interactions.
  [Biotransformace PCB rostlinami a bakteriemi – účinek vzájemné spolupráce.]
  Proceedings of the Third European Bioremediation Conference. Chania: Technical University of Crete, 2005, s. 63.
  [European Bioremediation Conference /3./. Chania (GR), 04.07.2005-07.07.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : PCBs * Comamonas testosteroni * Pseudomonas sp.
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115459
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.