Search results

 1. 1.
  0560907 - FLÚ 2023 RIV CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  Václav Smyčka. Objevení dějin [Recenze].
  [Václav Smyčka. The Discovery of history [Review].]
  [SMYČKA, V.: Objevení dějin: dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století. Vydání první. Praha: Academia, 2021. 560 stran. Historie. ISBN 978-80-200-3211-9.]. Dějiny a současnost. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. XLIV, č. 2 (2022), s. 46. ISSN 0418-5129
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Cultural history * Bohemian Lands, 1780-1815 * history of historical thinking * history of historical fiction
  OECD category: Specific literatures
  Method of publishing: Limited access
  http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2022/2/objeveni-dejin-dejepisectvi-fikce-historicky-cas-na-prelomu-18-19-stoleti/
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333886
   
   
 2. 2.
  0555373 - FLÚ 2022 RIV CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  „Kritický talent, to jest duševní struktura...“ [Recenze].
  [„Critical talent, that is, mental structure…“ [Review].]
  [PROCHÁZKA, A.: Kritiky a eseje z let 1892–1924. Praha: Institut pro studium literatury 2020. 1142 s.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 69, č. 6 (2021), s. 790-794. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Czech modern literature * Arnošt Procházka * literary criticism
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:c5312c0c-62e9-486d-b6b8-d41f1864fb0e?article=uuid:f7f80d47-a8a2-43fc-8f31-983b750489d2
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330010
   
   
 3. 3.
  0482791 - FLÚ 2018 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [DAVID, J.; MÁCHA, P.: Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6]. Studie z aplikované lingvistiky. Univerzita Karlova v Praze. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 135-138. ISSN 1804-3240. E-ISSN 2336-6702
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : onomastics * cultural memory * cultural herritage
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  https://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2017/11/Lenka_Reznikova_135-138.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278169
   
   
 4. 4.
  0482702 - FLÚ 2018 DE eng R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [ČAPSKÁ, V.: Mezi texty a textiliemi: (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 978-80-88013-33-4]. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Collegium Carolinum. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 212-214. ISSN 0523-8587
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : textual practices * cultural exchanges * Baroque Period
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278144
   
   
 5. 5.
  0482697 - FLÚ 2018 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [POWER, M.: Hory a moře mezi "námi". Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2260-6]. Dějiny - teorie - kritika. Univerzita Karlova v Praze. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 169-173. ISSN 1214-7249
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : spatial boundaries * travel literature * 1750-1850
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278132
   
   
 6. 6.
  0482691 - FLÚ 2018 RIV CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  Komplexní anatomie cenzury a utopie necenzury [Recenze].
  [Complex anatomy of censorship and the utopia of non-censorship [Review].]
  [WÖGERBAUER, M.; PÍŠA, P.; ŠÁMAL, P.; JANÁČEK, P.: V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Sv. 1 a 2. Praha: Academia, 2015.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 64, č. 4 (2016), s. 568-572. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : censorship * Czech lands * 1750-
  OECD category: Literary theory
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278099
   
   
 7. 7.
  0364515 - FLÚ 2012 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [ŠTORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie – historie – teorie" konaného na FHS UK v Praze]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : historical anthopology * conditio humana
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0199983
   
   
 8. 8.
  0342719 - FLÚ 2011 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [FULDA, D.; TSCHOPP, S.S.: Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Auflärung bis zur Gegenwart. Berlin – New York 2002]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 102, č. 1 (2004), s. 138-140. ISSN 0862-6111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : historiography * literature * interdisciplinarity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185376
   
   
 9. 9.
  0342716 - FLÚ 2011 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Conditio humana - recenze].
  [Conditio humana - review.]
  [STORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : conditio humana * historical anthropology
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185374
   
   
 10. 10.
  0140412 - FLU-F 20030068 CZ ger R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [ROSACIUS, A. (ed.).: Oratio panegyrica de Bohemiae reviviscentia. Řeč oslavující ožití Čech. Vydala a přeložila D. Martínková. Praha 2000, 28+255 s. ISBN 80-7298-002-5.]. Acta Comeniana. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 39-40, 15-16 (2002), s. 438-440. ISSN 0231-5955
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : Humanism * Rhetoric * Adam Rosacius
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0038151
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.