Search results

 1. 1.
  0517264 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka - Řezník, M.
  Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století: podmínky - zdroje - formy.
  [Deceiptive practices and their reflection in the 19th-century society: conditions - sources - forms.]
  Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019 - (Hanyš, M.; Pavlíček, T.), s. 175-194. ISBN 978-80-88304-09-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : deceiptive practices * mystification * fraud * performance society * 19th century * romantic epistemology
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302740
   
   
 2. 2.
  0486180 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
  Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
  [Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281040
   
   
 3. 3.
  0484481 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury.
  [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : censorship * literary regulation * early modern literature * Jan Amos Comenius
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280643
   
   
 4. 4.
  0443762 - FLÚ 2016 CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Paměť a text. Literární reprezentce Komenského a jejich mnemonické aspekty.
  [Memory and text. Literaty representations of Comenius and their mnemonic aspects.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 253-287. ISBN 978-80-88013-08-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : cultural memory * literature * Bohemian Lands * nationalism * intertextuality * biography * censorship * literary canon * Jan Amos Comenius
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0246446
   
   
 5. 5.
  0438046 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Identita/Alterita.
  [Identity/Alterity.]
  Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 233-243. ISBN 978-80-87271-87-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : identity * concepts of identity * historical writing since 1945
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241533
   
   
 6. 6.
  0438045 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Prostor.
  [Space.]
  Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-87271-87-2
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : space * spatial turn * historical writing since 1945
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241552
   
   
 7. 7.
  0427888 - FLÚ 2015 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Johann Amos Comenius.
  [John Amos Comenius.]
  Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013 - (Bahlcke, J.; Rohdewald, S.; Wünsch, T.), s. 693-708. ISBN 978-3-05-005658-6
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : J. A. Comenius * sites of memory * religion * Central Europe
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233350
   
   
 8. 8.
  0424685 - FLÚ 2014 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900.
  [The Search of Differences as an Interference Process. Practices of National Delimitation in Prague around 1900.]
  Wellenschläge : kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Steiner, 2013 - (Hoffmann, A.; Raßloff, U.), s. 99-143. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 41. ISBN 978-3-515-09843-4
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Prague around 1900 * Czech-German coexistence around 1900 * production of differences * multiculturalism * cultural interferences
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230728
   
   
 9. 9.
  0398040 - FLÚ 2014 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen.
  [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]
  Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013 - (Řezník, M.; Rosenbaum, K.; Stübner, J.), s. 69-84. Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, 1. ISBN 978-3-933816-60-3
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : J. A. Comenius * biography * spatial narratives * 19th century * cultural memory
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225599
   
   
 10. 10.
  0396702 - FLÚ 2014 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Režimy paměti – formáty identity. Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře.
  [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]
  Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013 - (Daniel, O.; Kavka, T.; Machek, J.), s. 44-59. ISBN 978-80-246-2192-0
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : popular culture * culture memory * collective memory * identity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0224445
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.