Search results

 1. 1.
  0545543 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Urbánek, Vladimír - Řezníková, Lenka - Havelka, Tomáš - Kovářová, H. - Horníčková, K.
  J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání.
  [J.A.K: Comenius in the Cultures of Remembrance.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2021. 175 s. ISBN 978-80-270-9450-9
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : J.A. Comenius * cultural memory * media of memory * commemorations * sites of memory * canon
  Subject RIV: AB - History
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322866
   
   
 2. 2.
  0501245 - FLÚ 2019 RIV CZ cze B - Monography
  Řezníková, Lenka
  Ad majorem evidentiam: literární reprezentace “zřejmého” v textech J. A. Komenského.
  [Ad majorem evidentiam: Literary Representations of Obviousness in the Works of Johann Amos Comenius.]
  Praha: Filosofia, 2018. 255 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 18. ISBN 978-80-7007-556-2
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Early modern period * Johann Amos Comenius * obviousness * evidentia * knowledge * rhetorics * epistemology * textual practices
  Subject RIV: AB - History
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0293493
   
   
 3. 3.
  0483747 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monography
  Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280635
   
   
 4. 4.
  0438773 - FLÚ 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
  Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
  [Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
  Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : J. A. Comenius * cultures of remembrance * sites of memory * identities * memory * media * musealisation * festivities
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242138
   
   
 5. 5.
  0396008 - FLÚ 2014 RIV CZ cze, lat B - Monography
  Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Just, Jiří (ed.) - Petráčková, V. (ed.) - Sousedík, S. (ed.) - Bečková, Marta (ed.) - Kyralová, Marie (ed.) - Beneš, Jiří (ed.) - Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio.
  [The Complete Works of Jan Amos Comenius 9/2. The History of Lasitius. The History of Łasicki. The Destruction of Leszno. The Letter of Acclamation to Charles Gustav.]
  Praha: Academia, 2013. 441 s. ISBN 978-80-200-2244-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : J. A. Comenius * Protestant theology * Unity of Brethren * church history
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223894
   
   
 6. 6.
  0105147 - FLU-F 20040176 RIV CZ cze B - Monography
  Řezníková, Lenka
  Moderna a historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
  [Modernism and historicism. The historical representations in the metamorphoses of the literature at the turn of the nineteent century.]
  Praha: Libri, 2004. 349 s. ISBN 80-7277-278-3
  R&D Projects: GA ČR GA409/02/1159
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : literary modernism * historicism * historical representation
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012397
   
   
 7. 7.
  0099187 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Urbánek, Vladimír (ed.) - Řezníková, Lenka (ed.)
  Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota Bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové.
  [Between the Baltic and Hungary: Comenius, the Unity of Brethren and the World of Central European Protestantism. The Festschrift of Marta Bečková.]
  Praha: Filosofia, 2006. 312 s. ISBN 80-7007-246-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Comenius * Unity of Brethren
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157882