Search results

 1. 1.
  0150541 - HBU-Z 20033028 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hrbáček, Jaroslav
  Jak ovlivnil silný průtok plankton Slapské nádrže?
  [The effect of a high through-flow on the plankton of the reservoir Slapy?]
  Aktuální otázky vodárenské biologie. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2003 - (Ambrožová, J.), s. 203-208. ISBN 80-903203-1-7.
  [Seminář Aktuální otázky vodárenské biologie /19./. Praha (CZ), 05.02.2003-06.02.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA206/01/1113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6017912
  Keywords : plankton * reservoir * flood
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0048072
   
   
 2. 2.
  0150505 - HBU-Z 20023141 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hrbáček, Jaroslav - Brandl, Z. - Straškraba, M.
  Co naznačuje dlouhodobé sledování biomasy zooplanktonu o změnách rybí obsádky Slapské údolní nádrže.
  [What kind of information can be derived from the long-term data on zooplankton in relation to the changes of the fish stock of the Slapy reservoir.]
  Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002 - (Spurný, P.), s. 204-210. ISBN 80-7157-614-X.
  [Česká ichtyologická konference /5./. Brno (CZ), 25.09.2002-26.09.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA206/01/1113
  Keywords : zooplankton biomass * reservoir
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0048038
   
   
 3. 3.
  0107491 - UEK-B 20043107 SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Pithart, David - Montagová, Martina - Hartvich, P. - Černý, R. - Prach, K.
  Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický pohled.
  [Natural flooding in Lužnice floodplain - a holistics approach.]
  Říční krajina - Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004 - (Měkotová, j.; Štěrba, O.), s. 205-215. ISBN 80-244-0942-9.
  [Říční krajina /2./. Olomouc (CZ), 10.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA206/01/1113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Lužnice River * natural flooding
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0014648
   
   
 4. 4.
  0024034 - ÚVGZ 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Pithart, David - Montagová, Martina - Hartvich, P. - Černý, R. - Prach, K.
  Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický přístup.
  [Natural flooding in Lužnice floodplain - an holistic approach.]
  Říční krajina - Sborník příspěvků z konference, Olomouc 2004 (Eds. Měkotová, J., Štěrba, O.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 205-215. ISBN 80-244-0942-9.
  [Říční krajina /2./. Olomouc (CZ), 10.11.2004]
  R&D Projects: GA MŽP(CZ) SL/1/6/04; GA ČR(CZ) GA206/01/1113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Flooding * Floodplain * holistic aproach * biodiversity * global changes * sustainable management
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114643
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.