Search results

 1. 1.
  0208028 - USMH-B 20030117 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Schenk, Vladimír - Jechumtálová, Zuzana - Schenková, Zdeňka - Kottnauer, Pavel
  Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks.
  Proceedings of the 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003. Patras: Patras University, 2003 - (Stiros, S.; Pytharouli, S.), s. 91-97
  [International FIG Symposium on Deformation Measurements /11./. Santorini (Thera) (GR), 25.05.2003-28.05.2003]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A005; GA ČR GA205/97/0679; GA ČR GA205/01/0480
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916; CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : geodynamics * GPS
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0103589

             
   
   
 2. 2.
  0207682 - USMH-B 20010048 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka - Kottnauer, Pavel
  Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF.
  [Remarks to GPS data evaluation of regional network SUDETY with respect to EUREF stations.]
  Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future". Ostrava: Institute of Geonics, 2001 - (Kaláb, Z.), s. 166-176. ISBN 80-86407-00-4.
  [Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future". Ostrava (CZ), 03.04.2001-04.04.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0480; GA MŠk LN00A005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : seismology * engineering geophysics
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0103249

             
   
   
 3. 3.
  0182976 - UGN-S 20023028 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Boráňová, Petra - Dombková, Anna - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Procházková, Zuzana
  Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu.
  [Short information about continuation of seismic monitoring in the eastern margin of the Bohemian massif.]
  Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002 - (Kaláb, Z.), s. 45-51. ISBN 80-86407-01-2.
  [Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 16.04.2002-17.04.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0480
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : seismic monitoring * Bohemian massif
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079490

             
   
   
 4. 4.
  0182846 - UGN-S 20013142 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Knejzlík, Jaromír - Kaláb, Zdeněk
  Seismická registrační aparatura PCM3-EPC.
  [Seismic recording apparatus PCM3-EPC with telemetry data transmission.]
  Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Vol. 2. Ostrava: ÚGN AV ČR, 2001 - (Kaláb, Z.), s. 202-209. ISBN 80-86407-00-4.
  [Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 03.04.2001-04.04.2001]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK3012103; GA ČR GA205/01/0480
  Keywords : seismicity * apparatus PCM3-EPC
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079360

             
   
   
 5. 5.
  0182845 - UGN-S 20013141 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Boráňová, Petra - Dombková, Anna - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Procházková, Zuzana
  Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy.
  [Knowledge from Trial Operation of Raduň u Opavy seismic Station.]
  Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Vol. 2. Ostrava: ÚGN AV ČR, 2001 - (Kaláb, Z.), s. 161-165. ISBN 80-86407-00-4.
  [Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 03.04.2001-04.04.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0480
  Keywords : seismic station * Raduň u Opavy
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079359

             
   
   
 6. 6.
  0106031 - USMH-B 20040044 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Schenk, Vladimír - Kottnauer, Pavel - Schenková, Zdeňka
  Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR.
  [Permanent GPS observatories operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Současný stav a vývoj bodových polí. Brno: ECON publishing, 2004 - (Nevosád, Z.), s. 55-59. ISBN 80-86433-29-3.
  [Seminář s mezinárodní účastí k 105. výročí založení České vysoké školy technické v Brně "Současný stav a vývoj bodových polí". Brno (CZ), 03.02.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0480; GA MŠk LN00A005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : GPS permanent observatories * the Bohemian Massif
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013214

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.