Search results

 1. 1.
  0320746 - MBÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kopecký, Jan - Kyselková, Martina - Šigutová, Lucie - Pospíšil, Stanislav - Felsberg, Jürgen - Spížek, Jaroslav - Janata, Jiří
  Deregulation of acetohydroxy-acid synthase: loss of allosteric inhibition conferred by mutations in the catalytic subunit.
  [Deregulace syntázy kyseliny hydroxyoctové: ztráta alosterické inhibice zapřičiněná mutací v katalytické podjednotce.]
  Folia Microbiologica. Roč. 53, č. 6 (2008), s. 467-471. ISSN 0015-5632. E-ISSN 1874-9356
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/1001; GA ČR GA204/05/0616
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : acetohydroxy acid * ilvb genes * sequencing
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 1.172, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169525

             
   
   
 2. 2.
  0154932 - MBU-M 20030274 RIV GB eng J - Journal Article
  Holá, Klára - Janata, Jiří - Kopecký, Jan - Spížek, Jaroslav
  Lmbj and LmbIH protein levels correlate with lincomycin production in Streptomyces lincolnensis.
  Letters in Applied Microbiology. Roč. 36, - (2003), s. 470-474. ISSN 0266-8254. E-ISSN 1472-765X
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/1004; GA ČR GA204/01/1001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903
  Keywords : calr6 gene * lincomycin * lmbih
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 1.164, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0052413

             
   
   
 3. 3.
  0142573 - FGU-C 20030101 RIV US eng J - Journal Article
  Krumscheid, R. - Sušánková, Klára - Ettrich, R. - Teisinger, Jan - Amler, Evžen - Schoner, W.
  Localization of catalytic active sites in the large cytoplasmic domain of Na+/K+-ATPase.
  New York Academy of Sciences. Annals. Roč. 986, - (2003), s. 242-244. ISSN 0077-8923. E-ISSN 1749-6632
  R&D Projects: GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GA204/01/0254; GA ČR GA204/01/1001
  Grant - others:CZ-DE(CZ) TSR-088-97; CZ-DE(CZ) CZE 00/033
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : H4H5 loop * TNP-ATP phosphotase activity
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.892, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0040274

             
   
   
 4. 4.
  0142459 - FGU-C 20030064 RIV US eng J - Journal Article
  Hofbauerová, Kateřina - Kopecký ml., Vladimír - Ettrich, Rüdiger - Kubala, Martin - Teisinger, Jan - Amler, Evžen
  ATP-binding is stabilized by a stacking interaction within the binding site of Na(+)/K(+)-ATPase.
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 306, č. 2 (2003), s. 416-420. ISSN 0006-291X. E-ISSN 1090-2104
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0254; GA ČR GA204/01/1001; GA ČR GA309/02/1479
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 113200001; CEZ:MSM 123100001; CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : ATP-binding site * Na(+)/K(+)-ATPase * moledular modeling
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.836, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0040162

             
   
   
 5. 5.
  0142432 - FGU-C 20030028 RIV US eng J - Journal Article
  Kubala, Martin - Teisinger, Jan - Ettrich, Rüdiger - Hofbauerová, Kateřina - Kopecký ml., Vladimír - Baumruk, V. - Krumscheid, R. - Plášek, J. - Schoner, W. - Amler, Evžen
  Eight amino acids form the ATP recognition site of Na(+)/K(+)-ATPase.
  Biochemistry. Roč. 42, č. 21 (2003), s. 6446-6452. ISSN 0006-2960
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0254; GA ČR GA204/01/1001; GA ČR GA309/02/1479
  Grant - others:GA-(CZ) CZE00/033
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 123100001; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 113200001
  Keywords : sodium pump * ATP-binding site * TNP-ATP
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 3.922, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0040135

             
   
   
 6. 6.
  0142358 - FGU-C 20020084 RIV US eng J - Journal Article
  Kubala, Martin - Hofbauerová, Kateřina - Ettrich, Rüdiger - Kopecký ml., Vladimír - Krumscheid, R. - Plášek, J. - Teisinger, Jan - Schoner, W. - Amler, Evžen
  Phe(475) and Glu(446) but not Ser(445) participate in ATP-binding to the alpha-subunit of Na(+)/K(+)-ATPase.
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 297, č. 1 (2002), s. 154-159. ISSN 0006-291X. E-ISSN 1090-2104
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0254; GA ČR GA204/01/1001
  Grant - others:Germany(DE) WTZ CZE 00/033; Volkswagen Foundation(DE) I/74 679
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : Na(+)/K(+)-ATPase * fluorescence spectroscopy * ATP-binding site
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 2.935, year: 2002
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0040064

             
   
   
 7. 7.
  0142289 - FGU-C 20020010 RIV US eng J - Journal Article
  Hofbauerová, Kateřina - Kopecký ml., Vladimír - Ettrich, Rüdiger - Ettrichová, Olga - Amler, Evžen
  Secondary and tertiary structure of nucleotide-binding domain of alpha subunit of Na+/K+-ATPase.
  Biopolymers. Roč. 67, 4-5 (2002), s. 242-246. ISSN 0006-3525. E-ISSN 1097-0282
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0254; GA ČR GA204/01/1001
  Grant - others:Volkswagen Foundation(DE) I/74 679
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : Na+/K+-ATPase * ATP binding * molecular modeling
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.372, year: 2002
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0039995

             
   
   
 8. 8.
  0108051 - MBU-M 20040257 RIV US eng J - Journal Article
  Obšilová, V. - Herman, P. - Večeř, J. - Šulc, Miroslav - Teisinger, J. - Obšil, T.
  C-terminal Stretch Changes Its Conformation upon Ligand Binding and Phosphorylation at Thr.
  [Konformační změny C-konce proteinu 14-3-3 po vazbě ligandu a fosforylaci na threoninu 232.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 279, č. 6 (2004), s. 4531-4540. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  R&D Projects: GA ČR GA204/03/0714; GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GA204/01/1001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : thr
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 6.355, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015191

             
   
   
 9. 9.
  0103096 - FGU-C 20040048 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kubala, Martin - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika - Lánský, Zdeněk - Amler, Evžen
  Protein modeling combined with spectroscopi techniques: an attractive quick alternative to obtain structural information.
  [Kombinace počítačového modelování proteinů a spektroskopických technik: atraktivní rychlá metoda pro získání strukturních informací.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), s. S187-S197. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA ČR GA204/03/0714; GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GA204/01/1001; GA AV ČR KJB5011308; GA MŠk LZ1K03020
  Grant - others:GA UK(CZ) 245/2003/B-CH/PrF
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 111300002; CEZ:MSM 113200001
  Keywords : sodium pump * 14-3-3 protein * protein structure
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 1.140, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010428

             
   
   
 10. 10.
  0022937 - MBÚ 2006 RIV SIGLE US eng J - Journal Article
  Janata, Jiří - Holá, Klára - Kubala, Martin - Gakh, A. - Parkhomenko, Natalia - Matušková, Anna - Kutejová, E. - Amler, Evžen
  Substrate evokes translocation of both domains in the mitochondrial processing peptidase alfa-subunit during which the C-terminus acts as a stabilizing element.
  [Substrát vyvolává translokaci obou domén alfa-podjednotky mitochondriální procesující peptidasy, při níž působí její C-konec jako stabilizační prvek.]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 316, - (2004), s. 211-217. ISSN 0006-291X. E-ISSN 1090-2104
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/1001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5020903
  Keywords : metallopeptidase * mitochondria * mitochondrial processing peptidase
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 2.904, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0111630

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.