Search results

 1. 1.
  0187573 - UMCH-V 990086 CZ cze A - Abstract
  Šmejkal, P. - Vlčková, B. - Procházka, M. - Mojzeš, P. - Pfleger, Jiří
  Testování funkce thiofenacetátového spaceru prostřednictvím SERRS spekter kationtového porfyrinu H2TMPyP v systémech s laserem ablatovaným a chemicky připraveným Ag koloidem.
  [Testing the function of thiopheneacetate spacer by SERRS spectra of cationic porfyrin H2TMPyP in systems with laser-ablated and chemically prepared Ag colloid.]
  Sborník abstrakt. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 1999. s. -.
  [Spektroskopická konference /11./. 28.06.1999-30.06.1999, Praha]
  R&D Projects: GA ČR GA203/97/0259
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0083640
   
   
 2. 2.
  0187572 - UMCH-V 990085 CZ cze A - Abstract
  Srnová, I. - Vlčková, B. - Šlouf, M. - Němec, K. - Dybal, Jiří - Štěpánek, J.
  Vibrační spektra komplexů Ag(I) - ftalazin: porovnání povrchového komplexu a jeho syntetických analogů.
  [Vibration spectra of AG(I)-phthalazine: comparison of the surface complex and its synthetic analogs.]
  Sborník abstrakt. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 1999. s. -.
  [Spektroskopická konference /11./. 28.06.1999-30.06.1999, Praha]
  R&D Projects: GA ČR GA203/97/0259
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0083639
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.