Search results

 1. 1.
  0405283 - UIVT-O 330590 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Zítko, J. - Duintjer Tebbens, J.
  Adaptivní předpodmínění metody GMRES.
  Programy a algoritmy numerické matematiky 11. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2002, s. 293-311. ISBN 80-85823-49-7.
  [Programy a algoritmy numerické matematiky /11./. Dolní Maxov (CZ), 09.06.2002-14.06.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA201/00/0080
  Institutional research plan: AV0Z1030915
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0125464
   
 2. 2.
  0404106 - UIVT-O 20010028 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Lukšan, Ladislav - Vlček, Jan
  Metoda redukovaných hessiánů pro nehladkou podmíněnou minimalizaci.
  [Reduced Hessian Method for Nonsmooth Unconstrained Minimization.]
  Programy a algoritmy numerické matematiky. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2000, s. 114-118.
  [Programy a algoritmy numerické matematiky /10./. Libverda (CZ), 12.06.2000-16.06.2000]
  R&D Projects: GA ČR GA201/00/0080
  Institutional research plan: AV0Z1030915
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0124377
   
 3. 3.
  0403968 - UIVT-O 20010017 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Lukšan, Ladislav - Vlček, Jan
  Metoda vnitřních bodů pro nelineární nekonvexní optimalizaci.
  [Interior Point Method for Nonlinear Nonconvex Optimization.]
  Programy a algoritmy numerické matematiky. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2000, s. 119-124.
  [Programy a algoritmy numerické matematiky /10./. Libverda (CZ), 12.06.2000-16.06.2000]
  R&D Projects: GA ČR GA201/00/0080
  Institutional research plan: AV0Z1030915
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0124252
   
 4. 4.
  0105216 - UIVT-O 20040207 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Lukšan, Ladislav - Vlček, Jan
  Řešení rozsáhlých řídkých úloh nelineárního programování.
  [Solution of Large-Scale Sparse Nonlinear Programming Problems.]
  Programy a algoritmy numerické matematiky. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2002, s. 155-168. ISBN 80-85823-49-7.
  [Programy a algoritmy numerické matematiky /11./. Dolní Maxov (CZ), 09.06.2002-14.06.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA201/00/0080
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1030915
  Keywords : nonlinear programming * SQP methods * interior-point methods * nonsmooth-equation methods * sparse systems
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012463