Search results

 1. 1.
  0104865 - UCHP-M 20040119 RIV GB eng J - Journal Article
  Vlková, Leona - Pekárek, Vladimír - Pacáková, V. - Karban, Jindřich - Bureš, M. - Štulík, K.
  Dechlorination Ability of Municipal Waste Incineration Fly Ash for Polychlorinated Phenols.
  [Dechlorační schopnost popílků ze spalování komunálního odpadu pro polychlorované fenoly.]
  Chemosphere. Roč. 56, č. 10 (2004), s. 935-942. ISSN 0045-6535. E-ISSN 1879-1298
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4072206; GA MŠMT 1P04OE156
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : chlorophenols * de novo synthesis * fly ash
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 2.359, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012126
   
   
 2. 2.
  0055129 - UCHP-M 20060162 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pekárek, Vladimír - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal - Pařízek, T. - Stehlík, P. - Bébar, L. - Oral, J.
  Aplikace katalytického filtru ve spalovně komunálního odpadu TERMIZO a.s. v Liberci pro snížení emisí perzistentních organických látek.
  [Application of Catalytic Filter in the Municipal Waste Incinerator Plant TERMIZO in Liberec for Lowering of Persistent Organic Compounds in Emissions.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 19, č. 4 (2006), s. 16-22. ISSN 1211-0337
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1P04OE156
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : catalytic filter * persistent organic compounds
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142958
   
   
 3. 3.
  0055128 - UCHP-M 20060161 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pekárek, Vladimír
  Spalování komunálních odpadů a jaderná energetika - ekologické problémy.
  [Municipal Waste Combustion and Nuclear Energetics - Ecologic Problems?]
  Chemické listy. Roč. 100, č. 10 (2006), s. 861. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1P04OE156
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : aste combustion
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 0.431, year: 2006
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142957
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.