Search results

 1. 1.
  0342426 - ÚŽFG 2011 RIV LT eng C - Conference Paper (international conference)
  Kohout, Jan - Šedivá, Alena - Pekárik, L. - Apostolou, A. - Stefanov, T. - Marić, S. - Gaffaroglu, M. - Šlechta, Vlastimil
  Population structure and phylogeography of brown trout in eastern Balkans: Separation of the populations from upper and central Danube basin and remaining Black sea basin.
  13th European Congress of Ichthyology. Klaipeda: Klaipedos Universitetas, 2009, s. 111-111. ISBN 978-9955-18-452-2.
  [13th European Congress of Ichthyology. Klaipeda (LT), 06.09.2009-11.09.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS500450513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50450515
  Keywords : Ichtiology * brown trout * populations
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185166
   
   
 2. 2.
  0336506 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel
  Úlovky pstruha obecného (Salmo trutta) ve vybraných revírech v povodí Moravy.
  [Trout (Salmo trutta) catches in some districts in the Morava River Basin.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 95-98. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS500450513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : brown trout * catches
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180723
   
   
 3. 3.
  0336471 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Papoušek, Ivo - Halačka, Karel - Kohout, Jan - Šlechta, Vlastimil - Vetešník, Lukáš - Mendel, Jan
  Genetická diverzita populací lipana (Thymallus thymallus L.) v České republice odvozená z mikrosatelitových markerů.
  [Genetic diversity of grayling (Thymallus thymallus L.) populations in the Czech Republic inferred from microsatellite markers.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 38-43. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS500450513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z50450515
  Keywords : genetic diversity * grayling * microsatellites
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180695
   
   
 4. 4.
  0320368 - ÚBO 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel - Papoušek, Ivo - Kohout, Jan - Vetešník, Lukáš - Lusk, Stanislav - Mendel, Jan - Šlechta, Vlastimil
  Populační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování.
  [Population and genetic structure of trout (Salmo trutta) and grayling (Thymallus thymallus) as a basis for a successful fishery management.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 72-76. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS500450513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z50450515
  Keywords : genetic diversity * trout * grayling
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169267
   
   
 5. 5.
  0307403 - ÚBO 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel - Lusk, Stanislav - Vetešník, Lukáš
  Sekundární rybí pásma a výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus) v České republice.
  [Secundary trout zones and occurrence of grayling (Thymallus thymallus) in the territory of the Czech Republic.]
  Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i, 2008 - (Pithart, D.; Benedová, Z.; Křováková, K.), s. 52-56. ISBN 978-80-254-1834-5.
  [Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň (CZ), 28.04.2008-30.04.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS500450513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : secondary trout zone * grayling * dams * anglers catches
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160181