Search results

 1. 1.
  0091565 - UCHP-M 20070316 CZ cze A - Abstract
  Škvor, J. - Nezbeda, Ivo
  Klastry a perkolace v superkritické vodě.
  [Clusters and Percolation in Supercritical Water.]
  Sborník 1. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007 - (Halfar, R.). s. 165. ISBN 80-86059-47-2.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007 /54./. 15.10.2007-18.10.2007, Srní, Šumava]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : percolation threshold * spanning functions * wrapping probabilities
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152124
   
   
 2. 2.
  0091533 - UCHP-M 20070296 SE eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel
  Effect of Surface Phenomena on Condensational Growth of Nanoscale Aerosol Particles.
  [Vliv povrchových jevů na kondenzační růst aerosolových nanočástic.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. s. SSP4-240.
  [International Vacuum Congress IVC-17 /17./. 02.07.2007-06.07.2007, Stockholm]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : nanoparticles * atmospheric phenomena
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152098
   
   
 3. 3.
  0091496 - UCHP-M 20070295 SE eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Effect of Surface Phenomena on Free-Molecule Gas Flow in Nanoscale Channels.
  [Vliv povrchových jevů na tok plynu v kinetickém režimu v nanorozměrných kanálcích.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. s. VSTP4-298.
  [International Vacuum Congress IVC-17 /17./. 02.07.2007-06.07.2007, Stockholm]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : free-molecule * gas flow * nanotechnology
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152075
   
   
 4. 4.
  0091438 - UCHP-M 20070244 AT eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel
  Influence of Size Effects on Condensation of Vapor on Small Charged Aerosol Particles.
  [Vliv velikosti částic na kondenzaci par na malé nabité aerosolové částici.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. T06A022.
  [European Aerosol Conference. 09.09.2007-14.09.2007, Salzburg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : condensation * evaporation * charged paticles
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152026
   
   
 5. 5.
  0091406 - UCHP-M 20070229 HU eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel
  Radiation-Induced Transport of Gas in Porous and Non-Porous Solid Membranes.
  [Zářením indukovaný transport plynu v porézních a neporézních tuhých membránách.]
  Book of Abstracts. Budapest: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 136. ISBN 978-963-9319-69-1.
  [Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries PERMEA 2007. 02.09.2007-06.09.2007, Siófok]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : radiation-induced transport * solid membranes
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152004
   
   
 6. 6.
  0091361 - UCHP-M 20070203 RU eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel
  Radiation-Induced Transfer Phenomena in Nanoscale Systems.
  [Transportní jevy indukované zářením v nanorozměrných systémech.]
  Abstracts. St. Petersburg: State University on Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO), 2007. s. 95.
  [International Conference Fundamentals of Laser Assisted Micro- and Nanotechnologies FLAMN-07. 25.06.2007-28.06.2007, St. Petersburg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : transfer processes * nanoscale systems * radiation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151966
   
   
 7. 7.
  0055080 - UCHP-M 20060129 US eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Radiation-Induced Drift and Trapping of Hydrogen in Metallic Systems.
  [Zářením indukované unášení a zachycování vodíku v kovových systémech.]
  Abstracts. Tucson: The Center for Insect Science presents, 2006. C-5025.
  [International Conference on Photo-Excited Processes and Applications /5./. 03.09.2006-07.09.2006, Charlottesville, Virginia]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214
  Grant - others:BRFFR(BY) T05MC-001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : hydrogen * nanoparticles * resonance radiation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142923
   
   
 8. 8.
  0055077 - UCHP-M 20060127 RU eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří
  Free Molecular Gas Flow in Cylindrical Channel with Phase Transitions and Chemical Reactions on Channel Surface.
  [Volný molekulární tok plynu ve válcovém kanálu, s fázovými přeměnami a chemickými reakcemi na jeho povrchu.]
  Technical Program and Abstracts.. -: -, 2006. s. 222.
  [International Symposium on Rarefied Gas Dynamics /25./. 21.07.2006-28.07.2006, St. Peterburg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214
  Grant - others:BRFFR(RU) T05SMC/001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : free-molecular flow * phase transitions * deposition
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142920
   
   
 9. 9.
  0055071 - UCHP-M 20060123 US eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Ždímal, Vladimír - Moravec, Pavel
  Flux Density of Vapor into Aerosol Particle in the Presence of Adsorbable Foreign Gas.
  [Intenzita toku par k aerosolové částici za přítomnosti jiného adsorbovaného plynu.]
  Proceedings. Rudolstadt: TITK Institute, Technical University Ilmenau, 2006. s. 721.
  [International Aerosol Conference /7./. 10.09.2006-15.09.2006, St. Paul, Minesota]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214
  Grant - others:BRFFR(BY) T05MC-001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : particle growth * condensation * adsorption
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142917
   
   
 10. 10.
  0054990 - UCHP-M 20060076 FR eng A - Abstract
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Trapping of Hydrogen by Nanoscale Metallic Particles.
  [Záchycování vodíku kovovými nanočásticemi.]
  Book of Abstracts. Nice: -, 2006. s. M 05 06.
  [E-MRS/IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting. 29.05.2006-02.06.2006, Nice]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2214
  Grant - others:BRFFR(BY) T05MC-001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : hydrogen storage * trapping of hydrogen * surface processes
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142857
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.