Search results

 1. 1.
  0314858 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Šimonek, J. - Tauer, J. - Kozel, K. - Jaňour, Zbyněk - Příhoda, Jaromír
  Numerical solution of 2D flows in atmospheric boundary layer.
  [Numerické řešení 2D proudění v atmosférické mezní vrstvě.]
  Colloquium FLUID DYNAMICS 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2008 - (Jonáš, P.; Uruba, V.), s. 51-52. ISBN 978-80-87012-14-7.
  [Colloquium FLUID DYNAMICS 2008. Praha (CZ), 22.10.2008-24.10.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET400760405
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : numerical simulation * atmospheric boundary layer * stratified flow
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165237
   
 2. 2.
  0042862 - ÚT 2007 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Bauer, Petr - Jaňour, Zbyněk
  Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer.
  [Numerická simulace proudění a přenosu znečišťujících příměsí v mezní vrstvě atmosféry.]
  Proceedings of Czech-Japanes Seminar in Applied Mathematics 2005. Kyushu: Faculty of Mathematics, 2006 - (Beneš, M.; Kimura, M.; Nakaki, T.), s. 3-8. COE Lecture Note. ISSN 1881-4042.
  [Czech-Japanes Seminar in Applied Mathematics 2005. Kuju (JP), 15.09.2005-18.09.2005]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1ET400760405
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : pollution transport * finite element method
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136001
   
 3. 3.
  0038953 - ÚT 2007 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Bezpalcová, Klára - Harms, F. - Leitl, B. - Jaňour, Zbyněk
  Flow within idealised urban canopy.
  [Proudění uvnitř idealizované městské zástavbě.]
  Engineering Mechanics 2006 : national conference with international participation : book of extended abstracts. Praha: UTAM AV ČR, 2006 - (Náprstek, J.; Fischer, C.), s. 24-25. ISBN 80-86246-27-2.
  [Engineering mechanics 2006 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 15.05.2006-18.05.2006]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) OC 723.002; GA AV ČR(CZ) 1ET400760405
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : wind tunnel * atmospheric boundary layer * turbulence
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133158
   
 4. 4.
  0022355 - ÚT 2006 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bezpalcová, Klára - Kellnerová, Radka - Šeděnková, Hana - Van Hersrcke, S. - Střižík, M. - Jaňour, Zbyněk
  Mezní vrstva atmosféry v městských aglomeracích-fyzikální modelování.
  [Urban atmospheric boundary layer- physical modelling.]
  Session 10 - Fluid Mechanics and Mechanisms : proceedings. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005 - (Hružík, L.), s. 1-6. ISBN 80-248-0890-0.
  [International Scientific Conference held on the occasion of the anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering /55./. Ostrava (CZ), 07.09.2005-09.09.2005]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1ET400760405
  Keywords : atmospheric boundary layer * physical modeling * wind tunnel
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0111099
   
 5. 5.
  0022115 - ÚT 2006 RIV CA eng C - Conference Paper (international conference)
  Bezpalcová, Klára - Jaňour, Zbyněk - Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav
  Simultaneous measurement of tracer gas concentration and flow velocity using only hot wire anemometry.
  [Současné měření koncentrace testovacího plynu a rychlosti užitím metody žhaveného drátku.]
  Proceedings of PHYSMOD 2005. Ontarion: University of Western Ontarion, 2005 - (Savory, E.), s. 36-37
  [International Workshop on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena. London, Ontario (CA), 24.08.2005-26.08.2005]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1ET400760405
  Keywords : hot wire anemometry * scalar fluxes * turbulent diffusion
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0110907