Search results

 1. 1.
  0411516 - UTIA-B 20050246 CZ eng V - Research Report
  Tesař, Ludvík - Novák, Miroslav
  Support Environment for System Identification and Controller Design- Jobcontrol. User's Guide with Examples.
  Praha: ÚTIA AV ČR, 2005. 28 s. Research Report, 2138.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0572; GA AV ČR IAA1075351; GA ČR GA102/03/0049; GA AV ČR 1ET100750401; GA AV ČR 1ET100750404
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : system identification * control design * adaptive control
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory
  http://library.utia.cas.cz/prace/20050246.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0131596
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0411516.pdf0397 KBOtheropen-access
   
   
 2. 2.
  0319709 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Research Report
  Kracík, Jan
  Cooperation Methods in Bayesian Decision Making with Multiple Participants – Draft of Ph.D. Thesis.
  [Metody spolupráce v bayesovském rozhodování s víceúčastníky - rukopis PhD. práce.]
  Praha: ÚTIA A ČR, 2008. 79 s. Research Report, 2232.
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401; GA ČR GA102/08/0567; GA MŠMT 1M0572
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : cooperation * Bayesian decision making * multiple participants
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/kracik-cooperation%20methods%20in%20bayesian%20decision%20making%20with%20multiple%20participants.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168791
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0319709.pdf0690.4 KBOtheropen-access
   
   
 3. 3.
  0308718 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Research Report
  Šmídl, Václav
  On Structure of Predictors Allowing Distributed Dynamic Bayesian Decision-Making.
  [O strukturách prediktorů umožňujících distribuované dynamické Bayesovské rozhodování.]
  Praha: ÚTIA AV ČR, v.v.i, 2007. 5 s. Research Report, 2211.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0572; GA AV ČR 1ET100750401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : distributed control * Bayesian decision-making * decentralized adaptive control * dynamic programming
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161108
   
   
 4. 4.
  0095314 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Research Report
  Kracík, Jan
  On Bayesian Decision Making with Multiple Participants.
  [O bayesovském rozhodování s více účastníky.]
  Praha: ÚTIA VA ČR, 2008. 14 s. Research Report, 2212.
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Bayesian decision making * multiple objectives
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154937
   
   
 5. 5.
  0093163 - ÚTIA 2008 US eng V - Research Report
  Raftery, A. E. - Kárný, Miroslav - Andrýsek, Josef - Ettler, P.
  Online Prediction Under Model Uncertainty Via Dynamic Model Averaging: Application to a Cold Rolling Mill.
  [Online predikce za neurčitosti modelu použitím dynamického průměrování modelů: aplikace na válcování plechu za studena.]
  Seattle: University of Washington, 2007. 25 s. Technical Report of the University of Washington, 525.
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401; GA MŠMT 1M0572
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Bayesian averaging * Multiple models * Prediction
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0153285
   
   
 6. 6.
  0091351 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Research Report
  Kárný, Miroslav - Bodini, A. - Ruggeri, F.
  Towards Estimation-Based Merging of Knowledge.
  [Spojování znalostí jako problém odhadování.]
  Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. 33 s. Research Report, 2210.
  R&D Projects: GA MŠMT 2C06001; GA AV ČR 1ET100750401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Bayesian decision making * multiple participant decision making * combination of pdfs
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151958
   
   
 7. 7.
  0089595 - ÚTIA 2008 CZ cze V - Research Report
  Andrýsek, Josef - Ettler, P.
  Rozšíření poradního systému pomocí teorie víceúčastnického rozhodování.
  [Extension of Advisory System using theTheory of Multiple Participant Decision Making.]
  Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. 6 s. Research Report, 2204.
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401; GA MŠMT 1M0572
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : advisory system * multiple participant decision making
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  http://as.utia.cz/publications/2007/AndEtt_07.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150757
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0317663.pdf0181.3 KBOtheropen-access
   
   
 8. 8.
  0085220 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Research Report
  Dohnal, Pavel - Dibelka, Lukáš - Elbl, Marek
  Matlab-Aimsun Toolbox 2.1.
  [Matlab-Aimsun Toolbox 2.1.]
  Praha, ČR: ÚTIA, AV ČR, 2007. 13 s. Research Report, 2189.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0572; GA AV ČR 1ET100750401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Matlab * Aimsun * Toolbox * Experiment * Traffic
  Subject RIV: BD - Theory of Information
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0147781
   
   
 9. 9.
  0051284 - ÚTIA 2007 CZ eng V - Research Report
  Novák, Miroslav - Tesař, Ludvík
  Toolbox Jobcontrol with GUI. Program.
  [Toolbox Jobcontrol s GUI.]
  Praha: ÚTIA AV ČR, 2007. 1 s. Research Reports, 2180.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0572; GA AV ČR 1ET100750401; GA AV ČR 1ET100750404
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Controller design * System identification
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0141182
   
   
 10. 10.
  0049411 - ÚTIA 2007 CZ eng V - Research Report
  Andrýsek, Josef - Přikryl, Jan - Šmídl, Václav
  Mixtools 3000 Interactive Reference Manual.
  [Mixtools 3000 interaktivní referenční příručka.]
  Praha: ÚTIA AV ČR, 2006. 201 s. Research Report, 2178.
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401; GA MŠMT 1M0572
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1075907
  Keywords : class reference * mixtools * matlab toolbox
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  http://as.utia.cz/publications/2006/AndSmiPri_06b.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0139802
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0049411.pdf02.6 MBOtheropen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.